Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapie, consiliere a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal şi al aparţinătorilor acestora

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă.

Numărul de ore: 80. Numărul de credite acordate CPR: 80.

Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapieDr.ŠKOLKA Enikő – licențiată în 1. psihopedagogie specială, 2. psihologie; psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca.

Obiective: familiarizarea participanţilor cu asistenţa psihologică (consilierea şi psihoterapia) complexă a persoanelor (copiilor, adolescenţilor şi adulţilor) care se confruntă cu stadiul terminal; facilitarea cunoaşterii de către participanţi: a factorilor care influenţează reprezentarea morţii şi atitudinea faţă de moarte; a dilemelor etice frecvent întâlnite în asistenţa de specialitate (medicală şi psihologică) a bolnavilor terminali şi a familiilor lor; a problematicii fenomenului intervenţiilor, non-intervenţiilor medicale care conduc la scurtarea intenţionată a duratei vieţii pacienţilor – legi care reglementează aceste fenomene în lume; a filozofiei hospice; a modului de lucru propus de principalele şcoli, orientări psihoterapeutice; nu în ultimul rând a modului în care se realizează selecţia şi pregătirea specialiştilor din acest domeniu, prevenţia burnout-ului şi intervenţia de specialitate în condiţiile în care apare suprasolicitarea fizică şi psihică a specialistului; exersarea unor tehnici de comunicare cu efect psihoterapeutic.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarea desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali.

Data debutului grupului: 07.10.2018.

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor: întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul,  va exista o combinaţie între:  1/3: teorie, conceptualizare de caz, analiza cazuisticii formatoarei şi a participanţilor; 2/3; exersare de microabilităţi, problematizări frontale şi în grupuri mici, autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 15 ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Interviu de selecţie: interviu individual de 45 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului. Sunt invitate doar acele persoane la interviul de selecţie care nu participă deja la formări de altă natură cu aceeaşi formatoare. Taxă de interviu: 100 Ron.

Numărul de participanţi: 15-18 de persoane. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. Programările pentru interviu se vor realiza prin e-mail, pe baza unei înţelegeri prealabile cu fiecare participant.

Numărul de persoane înscrise: 17.

Precauţie: dat fiind natura emoţional solicitantă a muncii în acest domeniu – este indicat ca la această formare continuă să nu participe persoane care se confruntă actualmente cu probleme serioase de viaţă, dificultăţi de adaptare, sau pierderi cauzatoare de o suferinţă considerabilă. În aceste situaţii este indicat ca participarea la un asemenea grup să se mai amâne pentru o perioadă.

Notă: din cele 80 de ore se recunosc un număr de 30 de ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).