Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapie, consiliere a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal şi al aparţinătorilor acestora

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă. AFC în curs de actualizare și reacreditare CPR în cadrul AΨQ. 

Numărul de ore: 80. Numărul de credite acordate CPR: 80.

Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapie

Susținut de: Dr. ŠKOLKA Enikő  psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie (Asociația Ψ-Quest, Cluj-Napoca), treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); psihoterapeut psihodinamic individual pentru adulți (IPI, Washington DC/ Maryland, SUA), președintele Comisiei Profesionale a AΨQ; schema psihoterapeut aflat în supervizare (STISA – Africa de Sud); coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar titular în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Obiective: familiarizarea participanţilor cu asistenţa psihologică (consilierea şi psihoterapia) complexă a persoanelor (copiilor, adolescenţilor şi adulţilor) care se confruntă cu stadiul terminal; facilitarea cunoaşterii de către participanţi: a factorilor care influenţează reprezentarea morţii şi atitudinea faţă de moarte; a dilemelor etice frecvent întâlnite în asistenţa de specialitate (medicală şi psihologică) a bolnavilor terminali şi a familiilor lor; a problematicii fenomenului intervenţiilor, non-intervenţiilor medicale care conduc la scurtarea intenţionată a duratei vieţii pacienţilor – legi care reglementează aceste fenomene în lume; a filozofiei hospice; a modului de lucru propus de principalele şcoli, orientări psihoterapeutice; nu în ultimul rând a modului în care se realizează selecţia şi pregătirea specialiştilor din acest domeniu, prevenţia burnout-ului şi intervenţia de specialitate în condiţiile în care apare suprasolicitarea fizică şi psihică a specialistului; exersarea unor tehnici de comunicare cu efect psihoterapeutic.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarea desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali.

Perioada preconizată a desfășurării – 

Interviu de selecţie: interviu individual de 50 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului. Sunt invitate doar acele persoane la interviul de selecţie care nu participă la modul curent la formări de altă natură cu aceeaşi formatoare. Taxă de interviu se poate consulta în meniul vertical la secțiunea Taxe de formare. Programările pentru interviu se vor realiza prin e-mail, pe baza unei înţelegeri prealabile cu fiecare participant.

Taxa de participare: 9 euro sau echivalentul în lei/ ora de formare pentru membrii AΨQ, respectiv 10 euro/ ora de formare pentru non-membri. Plata se realizează prin virament bancar în contul Cabinetului Individual de Psihologie al titularei cel târziu în ziua în care are loc fiecare modul de formare. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităților – va fi anunțat în prealabil, în timp util. Ora de formare este echivalentul a 50 de minute calculate în timp real.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 15 ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Notă: din cele 80 de ore se recunosc un număr de 40 de ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de individuală, de cuplu şi de familie.

Numărul maxim de participanţi: 22 de persoane.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării

Numărul de persoane înscrise: 

Precauţie: dat fiind natura emoţional solicitantă a muncii în acest domeniu – este indicat ca la această formare continuă să nu participe persoane care se confruntă actualmente cu probleme serioase de viaţă, dificultăţi de adaptare, sau pierderi cauzatoare de o suferinţă considerabilă. În aceste situaţii este indicat ca participarea la un asemenea grup să se mai amâne pentru o perioadă.

Informaţii suplimentare prin e-mail: psi.quest.CP@gmail.com. Înscriere electronică.