Locul și rolul evaluării standardizate în practica psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu și de familie. Impactul acestui tip de evaluare asupra judecății clinice, monitorizării evoluției terapeutice și eficientizării intervenției. Dilema dublului limbaj

Autor: Jonathan Zander

Autor: Jonathan Zander

Natura activităţii: formare profesională continuă – workshop. AFC în curs de actualizare și reacreditare CPR în cadrul AΨQ. 

Numărul de ore: 20. Numărul de credite acordate de CPR: 20.

Susținut de: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie (Asociația Ψ-Quest, Cluj-Napoca), treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); psihoterapeut psihodinamic individual pentru adulți (IPI, Washington DC/ Maryland, SUA), președintele Comisiei Profesionale a AΨQ; schema psihoterapeut aflat în supervizare (STISA – Africa de Sud); coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar titular în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Perioada preconizară a desfășurării:  vara anului 2024

Obiective: conștientizarea de către participanți a propriei atitudini față de instrumente de evaluare standardizate sistemice (IESS); familiarizarea participanților cu liniile directoare majore ale domeniului privind evaluarea în sfera psihoterapiei sistemice, ca parte componentă a conceptualizării diagnostice respectiv a celei clinice/contextuale; aprofundarea cunoașterii de către participanți a modului în care pot fi integrate instrumente de evaluare standardizate și nestandardizate, de natură sistemică și non-sistemică în demersul evaluării, intervenției psihoterapeutice, respectiv a modului în care se prelucrează și se interpretează rezultatele acestora și se utilizează în sfera: conceperii planului terapeutic, a predicției deznodământului, a monitorizării evoluției schimbării terapeutice și a detectării acelor situații din cadrul procesului terapeutic, care pot să conducă la încheierea prematură de către clienți a acestui demers.

Prin acest atelier se urmărește fortificarea deprinderilor participanților din domeniul administrării instrumentelor de evaluare de natură sistemică și anunțării, respectiv discutării colaborative a rezultatelor cu membrii sistemului; acumularea de informații despre relevanța clinică a constructelor pe care le operaționalizează unele instrumente de evaluare cu bune proprietăți statistice (făcând cunoștință cu modelele sistemice care se află la baza acestora), dobândirea de repere concrete referitoare la: detectarea momentului când utilizarea acestor instrumente este în mod deosebit indicată; selectarea judicioasă a acestora; limitele și capcanele utilizării lor abuzive sau mecanicist restrictive.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Calendarul activităților – va fi anunțat în prealabil, în timp util. Ora de formare este echivalentul a 50 de minute calculate în timp real.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi motivat un număr maxim de 4 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Notă – cele 20 de ore se recunosc integral ca ore de participare la workshop-uri/ conferinţe în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie.

Taxa de participare: 9 euro sau echivalentul în lei/ ora de formare pentru membrii AΨQ, respectiv 10 euro/ ora de formare pentru non-membri. Plata se realizează prin virament bancar în contul Cabinetului Individual de Psihologie al titularei cel târziu în ziua în care are loc fiecare modul de formare. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi: 22 de persoane.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare.

Numărul de persoane înscrise:

Informaţii suplimentare prin e-mail: psi.quest.CP@gmail.com. Înscriere electronică.