Codul Etic şi Deontologic al Asociaţiei Ψ-Quest

JUSTICE

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ al Asociaţiei Ψ-QUEST

A intrat în vigoare la data de 07.05.2013.

A devenit accesibil şi pe pagina web oficială a Asociaţiei Ψ-Quest la data de 14.05.2015.