Codul Etic şi Deontologic al Asociaţiei Ψ-Quest

JUSTICE

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ al Asociaţiei „Ψ-QUEST”

A intrat în vigoare la data de 07.05.2013.

A devenit accesibil şi pe pagina web oficială a Asociaţiei „Ψ-Quest” la data de 14.05.2015.