Descriere generală

Despre Psi-QuestAsociaţia Ψ-Quest a fost înfiinţată în 2010 la Cluj-Napoca. Este o organizaţie nonprofit, neguvernamentală, cu caracter autonom şi apolitic, care are ca scop principal susţinerea şi promovarea dezvoltării psihoterapiei şi a consilierii psihologice ca ştiinţe şi profesii, respectiv a educaţiei şi cercetării ştiinţifice desfăşurate în acest domeniu în deplin acord cu normele etice şi deontologice ale profesiei.

Asociaţia Ψ-Quest organizează formări şi manifestări profesionale preponderent în domeniul psihoterapiei, în special a psihoterapiei de cuplu şi familie.

În vederea atingerii acestui scop, Asociaţia Ψ-Quest îşi propune realizarea următoarelor tipuri de activităţi:

 • organizarea şi patronarea de reuniuni în domeniul psihoterapiei, consilierii psihologice şi a psihologiei clinice în general, respectiv a psihoterapiei copilului şi familiei, a tanatopsihologiei în mod particular, pentru valorificarea experienţei în domeniu
 • organizarea unor cursuri de formare (teoretice, aplicative, metodologice, de supervizare) în colaborare cu Asociaţii Profesionale acreditate ca furnizori de formare de către Federaţia Română de Psihoterapie (FRP) respectiv Colegiul Psihologilor din România (CPR)
 • realizarea de cercetări ştiinţifice în domeniul psihoterapiei şi a consilierii psihologice
 • organizarea de grupuri de dezvoltare personală/ autocunoaştere (atât pentru viitori specialişti cât şi pentru grupuri de clienţi)
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, workshop-uri, cursuri de formare continuă pentru specialişti în domeniul psihoterapiei, consilierii psihologice şi a psihologiei clinice
 • organizarea unor programe de educaţie pentru sănătate, de consiliere educaţională pentru părinţi, alte programe speciale din aria de competenţă a membrilor Asociaţiei
 • organizarea unor grupuri psihoterapeutice pentru copii, adolescenţi, adulţi
 • organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe sau alte manifestări de acest gen, naţionale şi internaţionale
 • formarea adulţilor în cadrul diferitelor programe de pregătire profesională, în conformitate cu competenţele de formator a membrilor Asociaţiei
 • informarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la: indicaţia respectiv contraindicaţia pentru psihoterapie, consiliere psihologică; beneficiile intervenţiilor din sfera psihoterapiei şi a consilierii psihologice respectiv referitor la o serie de teme de larg interes
 • colaborarea, cooperarea şi schimbul de informaţii între specialiştii din domeniu (psihoterapeuţi, consilieri, psihologi clinicieni) din ţară şi din străinătate
 • facilitarea comunicării şi colaborării între specialiştii din domeniile conexe, socio-umane (alte ramuri ale psihologiei, psihopedagogie, educaţie, medicină, asistenţă socială etc.)
 • colaborarea cu alte asociaţii sau societăţi ştiinţifice, culturale sau umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate care pot sprijini Asociaţia în realizarea scopurilor sale
 • întocmirea unor proiecte de sponsorizări în colaborare cu asociaţii de profil din ţară şi din străinătate pentru a susţine activităţile Asociaţiei
 • desfăşurarea de activităţi editoriale (pliante, reviste, pagină web etc.)
 • susţinerea unor campanii publicitare privind acţiunile Asociaţiei
 • desfăşurarea în condiţii legale a oricărei alte activităţi, care este în spiritul Asociaţiei