Istoricul acreditărilor profesionale ale AΨQ în calitate de furnizoare de formare în domeniul Psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu și de familie

Avize profesionale emise de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România (CPR)

1. Dosar de avizare depus la data de 17.03.2022.

 • Aviz profesional nr. 46/15.04.2022/ RF-II-254 – privind calitatea de furnizor de formare profesională în domeniul psihoterapiei,
 • Aviz profesional nr. 63/15.04.2022/ RF-II-254 – privind calitatea de furnizor de formare profesională de lungă durată în domeniul Psihoterapiei sistemice individuale, ce cuplu și de familie. Termen de valabilitate 5 ani.

2. Dosar de (re)avizare depus la data de 11.12.2023.

 • Aviz profesional nr. 237/ 20.12.2023 – privind calitatea de furnizor de formare profesională de lungă durată în domeniul Psihoterapiei sistemice individuale, ce cuplu și de familie. Termen de valabilitate 5 ani.

Avizul profesional al Comisiei Profesionale a Federației Române de Psihoterapie (FRP)

1. Dosar de afiliere, respectiv dosar de acreditare depus la data de 29.06.2022. Analizate de Comisia Profesională a FRP în 02.2023 urmate de solicitarea adăugării a 200 de ore de contact la cele 300 de ore de contact din totalul de 500 de ore de formare teoretico-metodologică.

2. Dosar de acreditare augumentat depus la data de 13.03.2023.

 • Proces verbal din 15.03.2023 – privind atestarea calității de furnizor de formare continuă în domeniul psihoterapiei, respectiv de formare profesională în domeniul Psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu și de familie. Termen de valabilitate 5 ani.

Avizul profesional al Asociației Europene de Terapia Familiei (European Association of Family Therapy - EFTA)

 • EFTA-TIC în data de 03.2024 a fost contactat în vederea clarificării modului în care poate fi trimisă solicitarea evaluării aplicării pentru calitatea de membru a AΨQ în EFTA, în condițiile în care platforma de încărcare a datelor nu funcționa.
 • În urma răspunsului primit la întrebarea anterior menționată CP a trimis Cererea și Dosarul prin e-mail în data de 15.05.2024.
 • Suntem în așteptarea rezultatului evaluării Comisiei EFTA-TIC.

Amendamente privind legi și norme autohtone care reglementează formarea și practica profesională în sfera psihoterapiei

 

INFORMAȚII DESPRE DOUĂ ORGANISME EUROPENE CARE REGLEMENTEAZĂ PRACTICA PSIHOTERAPEUTICĂ (EAP și EFPA)

European Association of Psychotherapy (EAP; Asociația Europeană de Psihoterapie)

EAP a fost fondat în 1991.

În prezent reunește 120 000 de psihoterapeuți din 128 de organizații de psihoterapie din 41 de țări europene.

EAP operează cu un standard privind formarea în psihoterapie care este acceptat de către toate cele 41 de țări membre.

Poziția fundamentală a EAP privind psihoterapia este reflectată de Declarația de la Strasbourg din 1990, care recunoaște psihoterapia ca o profesie de sine stătătoare (nu o specialitate a psihologiei), motiv pentru care persoane care dețin licențe în diferite specializări profesionale din sfera socio-umană, medicală se pot înscrie la formare, nu doar absolvenții specializării psihologie.

În anul 2013 EAP a stabilit Competențele centrale ale psihoterapeutului european (Core Competencies of the European Psychotherapist). În document se stabilește clar diferența dintre profesia de psiholog și profesia de psihoterapeut.

EAP este un organism profesional, care acreditează formări în sfera psihoterapie prin două căi:

 1. minimum 7 ani de formare din care primii trei reprezintă studii universitare la nivel licență, plus minimum 4 ani, care trebuie să se constituie într-o formare specifică în sfera psihoterapiei la nivelul standardelor unui masterat care corespunde EQF-7 (conform The European Qualifications Framework). Formarea specifică unei metode de psihoterapie trebuie să conțină toate elementele stipulate în standardul de formare EAP și nu poate avea o durată mai mică decât 1400 de ore. Durata orelor totale de formare nu trebuie să fie mai redusă decât 3200 de ore.
 2. educație universitară completă – de o durată de cinci ani – care implică formare în psihoterapie organizată în cadrul universității. Aceasta formare trebuie să corespundă nivelului de master EQF-7 (conform The European Qualifications Framework) și să conțină formare specifică pe metodă. Formarea trebuie să includă toate elementele stipulate de standardul de formare EAP.

În concluzie EAP recunoaște ca traiectorie validă în formarea în psihoterapie atât formarea relizată în cadrul asociațiilor profesionale acreditate la nivel național de către organismul care este membru al EAP, cât și formarea în mediul universitar, atâta timp cât standardul de formare este respectat.  

EAP în 2018 a adoptat Legea Psihoterapiei (”Psychotherapy Act”) pe care a depus-o Comisiei Europene. Obiectul legii îl constituie cadrul de formare comun (”Common Training Framework – CTF -) pentru profesia de ”psihoterapeut” – un instrument legal prin care se dorește atingerea recunoașterii automate a calificării profesionale pe teritoriul Europei de la o țară, la alta. (CTF este o extensie a Directivei UE 2013/55/EC privind recunoașterea calificărilor profesionale).

Sistemul EAP are o componentă europeană și una națională:

 1. la nivel european există EAP cu diversele sale comisii,
 2. la nivel național există (”National Awarding Organization” – Organizație de acreditare la nivel național) – care la noi în țară este FRP. Pe pagina web a acesteia se poate accesa Registrul psihoterapeuților care au dobândit Certificatul European de Psihoterapie.

European Federation of Psychological Associations (EFPA; Federația Europeană a Asociațiilor de Psihologie)

EFPA a fost fondată în 1981.

Până în prezent 37 de Asociații de Psihologie Naționale europene sunt membre ale acesteia.

EFPA este un sistem fundamentat pe educația universitară, care operează cu un standard de formare în domeniul psihologiei numit EuroPsy.

EFPA acordă certificare EuroPsy la două nivele având două comisii corespunzătoare fiecărui nivel:

 1. Nivel de de bază
 2. Nivel de specialist.

Psihoterapia aparține nivelului de specializare – specialist – ceea ce corespunde EQF-7.

EFQ e un sistem European standardizat al calificativelor educaționale (la nivel academic, vocational și professional) în cadrul căreia nivelul 1 – este nivelul corespunzător încheierii studiilor minimum obligatorii, în timp ce nivelul 8 (cel mai înalt) corespunde doctoratului. Nivelul 6 – licenței, 7 – masteratului.

Sistemul EFPA are o componentă europeană și una națională:

 1. la nivel european există un Comitet European de Acreditare – European Awarding Committee – EAC) care decide asupra faptului dacă standardele sunt sau nu satisfăcute de țările care aplică pentru calitatea de membru. EAC acordă Certificatul EuroPsy, și care veghează asupra respectării standardelor și este responsabilă de dezvoltarea continuă a acestora.
 2. la nivel național există un Comitet Național de Acreditare – National Awarding Committee (NAC) care este responsabilă de evaluarea aplicațiilor individuale ale psihologilor în vederea dobândirii Certificatului EuroPsy și acordarea acestui certificat).

EFPA operează cu un registru unic în care sunt înscrise asociațiile naționale de psihologie (NAC) care fac dovada satisfacerii standardului EFPA. În prezent 25 de țări europene sunt recunoscute au NAC recunoscute la ora actuală de EFPA, dintre care 4 au dobândit acreditare în domeniul psihoterapiei – considerată o specializare a psihologiei.