Grupuri în pregătire

(Română) Comportamentul suicidar în cazul clientului adult. Identificarea, evaluarea riscului letal – intervenția de criză, psihoterapia. O abordare multi-sistemică, integrativă, fundamentată pe acordare relațională, competențe empiric validate și practică reflexivă – Dr. Školka Enikő(Română) Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică familială (150 de ore) – limba română, Dr. Školka Enikő şi Dr. Carmen Costea-Bărluțiu(Română) Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică integrativă – Dr. Školka Enikő (100 de ore)(Română) Asistenţa psihologică complexă a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal şi a aparţinătorilor lor – Dr. Školka Enikő (80 ore, 80 credite)(Română) De ce și când este sistemică psihoterapia sistemică? Epistemologia cibernetică. Frumusețea tiparelor care conectează estetica, pragmatica și etica în mod util, fundamentat pe valori și non-moralizator – Dr. Školka Enikő (30 de ore, în curs de acreditare)(Română) Formare teoretico-metodologică în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie – limba română, Dr. Školka Enikő formator senior și Dr. Carmen Costea-Bărluțiu – formator aflat în formare (300 de ore)(Română) Psihoterapia doliului centrată pe sistemul familial în cazul decesului unui adult, copil/adolescent – Dr.Školka Enikő (20 de ore, 20 de credite).(Română) Abordarea cultural sensibilă a dimensiunii religioase, spirituale a clientului în practica psihoterapeutică – Dr. Školka Enikő (30 de ore, 30 de credite)(Română) Locul și rolul evaluării standardizate în practica psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu și de familie. Impactul acestui tip de evaluare asupra judecății clinice, monitorizării evoluției terapeutice și eficientizării intervenției. Dilema dublului limbaj – Dr. Školka Enikő (20 de ore, 20 de credite)(Română) Modele moderne de conceptualizare de caz şi documentare clinică în psihoterapia sistemică – Dr. Školka Enikő (80 de ore, 80 de credite)(Română) Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă – Dr. Školka Enikő şi Orbán Mária (150 de ore, 150 de credite), în derulareAutocunoaştere/dezvoltare personală sistemică integrativă (100 de ore) – limba maghiară, Orbán MáriaPsychodrama with Children (group psychotherapy) – Orbán Mária (120 hours, 120 credits)(Română) Aspecte teoretice şi practice privind integrarea tehnicilor psihodramatice în psihoterapia sistemică – Orbán Mária (20 de ore, 20 de credite)(Română) Introducere în utilizarea jocului „squiggle” elaborat de D. W. Winnicott, ca instrument al construirii relaţiei psihoterapeutice – Orbán Mária (10 ore, 10 credite)Introduction to children psychodrama – Orbán Mária (10 hours, 10 credits)(Română) Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică familială (150 de ore) – limba maghiară, Orbán Mária – sfârșitul anului 2017 sau începutul anului 2018Apariția tiparelor de atașament timpurii în relația de cuplu și terapia de cuplu la adulți. Posibilități ale tratamentului leziunilor de atașament timpurii prin metoda EFTElméleti-módszertani képzés a rendszerszemléletű egyéni, pár- és családpszichoterápiában – magyar nyelven, Dr.Barát Katalin és Orbán Mária (300 óra)