Sorry, this entry is only available in Română.

Procedura de înscriere a participanţilor la formarea de lungă durată și/ sau la formările continue

Formarea de lungă durată în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie

inscriereCondiţiile de înscriere se pot citi la pagina Criterii de selecţie. Dosarul de înscriere pentru formarea complementară trebuie să cuprindă:

  • Fişa de înscriere pentru formarea de lungă durată – completată (poate fi solicitată de la secretariatul Ψ-Quest)
  • Scrisoare de intenţie prin care se motivează dorinţa participării la formare
  • Curriculum Vitae
  • Copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă de la facultate și dacă deja s-a parcurs copia după diploma de masterat din domeniul de specialitate sau adeverința de la facultate
  • Copie după foaia matricolă/ foile matricole şi adeverinţe despre parcurgerea pachetului suplimentar de discipline reglementat de CPR (în cazul colegilor care au dobândit licență într-o altă specializare decât Psihologia).

Înapoi la cuprins

Formări continue (workshop-uri şi cursuri) acreditate de Asociația Ψ-Quest

Pentru înscrierea la workshop-urile şi cursurile de formare continuă oferite de AΨQ este necesară completarea fişei de înscriere pentru formare continuă. Alte eventuale criterii de înscriere se pot găsi în cadrul fiecărui anunţ în parte.

Participanţii deja înscrişi la formarea de lungă durată sau la formările continue acreditate de AΨQ nu este necesar să completeze formularul de înscriere online, ci se pot înscrie la workshop-uri printr-un simplu e-mail adresat Comisiei Profesionale sau prin înscrierea directă pe lista de aşteptare afişată la sediul unde se desfăşoară formarea.

Locurile se vor ocupa în ordinea cronologică a înscrierilor, indiferent de modalitatea de înscriere aleasă (e-mail, online sau lista de înscriere afişată la sediul AΨQ).

Informaţii suplimentare se pot solicita prin e-mail psi.quest.CP.gmail.com.         

Înapoi la cuprins

Fişa de înscriere electronică pentru formări continue (cursuri, workshop-uri).

Vă rugăm completaţi formularul de mai jos.


    captcha