Zsolt UNOKA

I. Personal information

Name: Zsolt UNOKA, M.D.
Date of birth: 10/09/1965
Nationality: Hungarian
Phone: 00-36-1-239 49 93, e-mail: unoka.zsolt@chello.hu

II. Education

 • 2008 PhD., Semmelweis University
 • 1998 M.A. in Philosophy, at The Faculty of Humanities, Eötvös Lóránd University, Budapest, Hungary
 • 1992 M.D., Semmelweis University of Medicine, Budapest

III. Clinical training

 • 1999 Psychotherapist (State qualification)
 • 1996 Psychiatrist (State qualification)

IV. Affiliations

 • 2009- Head of the Department of Psychotherapy, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Faculty of General Medicine
 • 2004- Assistant professor, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Faculty of General Medicine
 • 1996-2004 Assistant lecturer, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Faculty of General Medicine
 • 1994-96 Resident, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University, Faculty of General Medicine
 • 1992–93 Clinical physician at the Department of Psychiatry, Merényi Hospital, Budapest

V. Research grant

 • 2003-2004 Research Grant of the International Psychoanalytic Association

VI. Teaching

 • Courses for medical students, psychiatry and psychotherapy residents: Basic Psychopathology; Clinical Skills, Communication; Psychotherapy Practice Case Conceptualization; Evidence Based Mental Health
 • Tutoring psychiatry and psychotherapy residents
 • Trainer, Supervisor at the Hungarian Association for Behavioural and Cognitive Therapy

VII. Publications

 • Unoka Zs., Fogd D., Füzy M., Csukly G., Misreading the facial signs: Specific impairments and error patterns in recognition of facial emotions with negative valence in borderline personality disorder. Psychiatry Research. (accepted) IF: 2.373
 • Simon L, Unoka Zs, Fogd D, Czobor P. Dysfunctional core beliefs, perceived parenting behavior and psychopathology in Gender Identity Disorder: a comparison of Male-to-Female, Female-to-Male transsexual and nontranssexual control subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 42, (1), 38-45. IF: 2.483
 • Csukli G, Unoka Zs, Filipovics D, Simon L. (2011) What is the relationship between the recognition of emotions and core beliefs: Associations between the recognition of emotions in facial expressions and the maladaptive schemas in depressed patients. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 42, (1), 129-137. IF: 2.483
 • Unoka Zs, Czobor P, Simon L, Tölgyes T. (2010) Eating disorder behavior and early maladaptive schemas in subgroups of eating disorders. Journal of Nervous and Mental Disease. 198 (6) 425-435. IF: 1.771
 • Unoka Zs (2010) Személyiségzavarok sématerápiája. Perczel Forintos D, Mórotz K.: Kognitív viselkedésterápia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 689-737.
 • Tölgyes T, Unoka Zs (2009) Kognitív viselkedésterápia evészavarokban. Psychiatria Hungarica. 24 (5), 352-364.
 • Rózsa, S., Kő, N., Krekó, K., Unoka, Zs., Ottmar, E., Fecskó E., Kulcsár, Zs. (2009). A hétköznapi stresszkeltő életesemények koncepciója és mérése: a hétköznapi életesemények kérdőív hazai adaptációjának bemutatása. Alkalmazott Pszichológia.
 • Seres I, Unoka Z, Bódi N, Áspán N, Kéri S. (2009) The neuropsychology of borderline personality disorder: Relationship with clinical dimensions and comparison with other personality disorders. . J Personal Disord. 23(6), 555–562. IF: 3.079
 • Unoka Z, Seres I, Áspán N, Bódi N, Kéri S. (2009) Trust game reveals restricted interpersonal transactions in patients with borderline personality disorder. J Personal Disord. 23(4), 399–409. IF: 3.079
 • Seres I, Unoka Z, Kéri S. The broken trust and cooperation in borderline personality disorder. Neuroreport. 2009 Mar 4;20(4):388-92. IF: 1.805
 • Olatunji BO, Unoka Zs, Beran E, David B, Armstrong T (2009) Disgust Sensitivity and Psychopathological Symptoms: Distinctions from Harm Avoidance Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 31:137–142 IF: 0.906
 • Csukly G, Czobor P, Unoka Zs, Takács B, Simon L (2009) Depressziós betegek tüneti súlyossága és érzelem-felismerési képessége közötti összefüggések. Psychiatr Hung. 2009;24(1):68-73.
 • Antal Bacsó B, Milák P, Sarkadi B, Unoka Zs (2008) Személyes elmélettöredékek terápiás órarészlet csoportos elemzésében. Lélekelemzés. 2008; 3: 193-213.
 • Szily E, Bowen J, Unoka Zs, Simon L, Kéri Sz (2008) Emotion appraisal is modulated by the genetic polymorphism of the serotonin transporter. Journal of Neural Transmission. 115:819-822. IF: 2.672
 • Gergely Gy, Unoka Zs (2008) Attachment and Mentalization in Humans: The Development of the Affective Self. In Jurist EL, Slade A, Bergner S (szerk) Mind to Mind: Infant Research, Neuroscience, and Psychoanalysis. Random House Inc., New York 50-88.
 • Gergely Gy, Unoka Zs (2008) The Development of the Unreflective Self. In Busch FN. Mentalization. Theoretical considerations, research findings and clinical implications. The Analytic Press, Taylor and Francis Group, New York, London. 57-102.
 • Gergely Gy, Unoka Zs (2008) Attachment, affect-regulation, and mentalization: the developmental origins of the representational affective self. In Sharp C, Fonagy P, Goodyer I. Social Cognition and Developmental Psychopathology. Oxford University Press, Oxford. 305-342.
 • Tölgyes T, Unoka Zs (2008) Az evészavarok kognitív megközelítése: sémák és személyiség. In Túry F., Pászthy B. Evészavarok és testképzavarok. Pro Die Kiadó, Budapest. 223-235.
 • Tölgyes T, Unoka Zs, György S (2008) Viselkedés- és kognitív terápiák evészavarokban. In Túry F., Pászthy B. Evészavarok és testképzavarok. Pro Die Kiadó, Budapest. 423-436.
 • Rózsa S, Kő N, Krekó K, Unoka Zs, Csorba B, Fecskó E, Kulcsár Zs (2008) A mindennapos testi tünetek attribúciója: Tünetinterpretáció Kérdőív hazai adaptációja. Pszichológia 28:53-80.
 • Gergely Gy, Unoka Zs. Kötődés, érzelemszabályozás és mentalizáció; Az affektív szelf reprezentációs fejlődése. In Halász P (szerk.), Tudat és tudatváltozások. Melinda Kiadó és Reklámügynökség, Budapest, 2007: 109-142.
 • Unoka Zs., Czobor P., Tölgyes T.: Early maladaptive schemas and body mass index in subgroups of eating disorders: a differential association. Comprehensive Psychiatry, 2007, 48: 199-204 IF:1.857
 • Beran E., Unoka Zs.: Figyelemirányítás, mint az analitikus terápia hatótényezője. Lélekelemzés, 2007, 1, 101-115.
 • Unoka Zs., Beran E.: Figyelemirányítás, mint az analitikus terápia hatótényezője: az analitikus figyelmének hatása a szelf-narratívumok konstrukciós folyamatára. Lélekelemzés. 2006 1, 51-61.
 • Unoka Zs.: A korai traumák jelentősége a pszichiátriai zavarok kialakulásában II. rész. Családorvosi Fórum. (2006) 8, 23-26.
 • Unoka Zs.: A korai traumák jelentősége a pszichiátriai zavarok kialakulásában I. rész. Családorvosi Fórum. (2006) 7, 25-30.
 • Unoka Zs., Beran E.: A narratív pozíciók és elkülönítésük szerepe az analitikus intervenciókban. In Pető K. szerk. (2005): Életciklusok, Budapest, Animula, 113-121.
 • Beran E., Unoka Zs.: A narratív perspektíva váltás kölcsönös szabályozása mint az affektus-reguláció egy módja a pszichoanalitikus helyzetben. In Pető K. szerk. (2005): Életciklusok, Budapest, Animula, 113-121.
 • Beran E., Unoka Zs.: Construction of self-narrative in a psychotherapeutic setting: An analysis of the mutual determination of narrative perspective taken by patient and therapist. In.: Quasthoff, U.M., Becker, T. (Eds.) (2005): Narrative Interaction. Jon Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia.
 • Falloon, IRH., Mizuno, M., Murakami, M., Roncone, R., Unoka, Zs., Harangozo, J., Pullman, J., Gedye, R., Held, T., Hager, B., Erickson, D., Burnett, K. (2005) An international study of the reliability of a structured assessment of Current Psychiatric State in routine clinical practice: CPS-50. Acta Psychiatrica Scandinavica. 111,1, 44-50. IF: 2.968
 • Unoka Zs., Rózsa S., Kő N., Kállai J., Fábián Á., Simon L. (2004) A Derogatis-féle Tünetlista hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Psychiatria Hungarica 3. 244-256.
 • Unoka Zs., Rózsa S., Fábián Á., Mervó B., Simon L. (2004) A Young-féle Séma kérdőív:A Korai maladaptív sémák jelenlétét mérő eszköz pszichometriai jellemzőinek vizsgálata. Psychiátria Hungarica 2004. 3. 235-243.
 • Unoka Zs, Simon L., Beran E, Szily E, Szőlössy O. Érzelem-előzmény értékelés profilok szerepe az érzelmek kialakulásában és differenciálódásában : az inger értékelés ellenőrzések modell vizsgálata magyar mintán. Psychiatria Hungarica 2002. 5. 464-488.
 • Szily, E., Unoka Zs., Simon, L. A harag kognitív értékelés profiljának vizsgálata Depressziós betegek és egészséges kontrol személyek körében. Psychiatria Hungarica. 2002. 5. 489-498.
 • Unoka Zs. A depresszió kognitív terápiája – Esetismertetés. Családorvosi Fórum. 2000. Október. 74-76.
 • Gazdag. G., Csorba, J., Unoka, Zs., Koczka, Zs. Produktív tünetek történeti változása. Pszichotikus betegek téveszméinek pszichiátriatörténeti vizsgálata. Psychiatria Hungarica. 1999. 14. (2): 158-164.
 • Unoka, Zs.: Az érzelmek forgatókönyv elmélete. In. Unoka, Zs. szerk. (1999): Pszichoterápia és klinikai kutatás. SOTE, Budapest.
 • Unoka, Zs. A fallosz szerepe a vágy dialektikájában. Café Bábel. 1998, 29, 3:59-75.
 • Unoka, Zs. Az integrált pszichiátriai ellátásban használt becslőmódszerek. Pszichoterápia. Supplementum. 1998. 1:33-52.
 • Unoka. Zs., Mentális zavarok epidemiológiai vizsgálatában használt főbb kérdőívek értékelése. MEDINFO Füzetek. 1998. 6.
 • Unoka, Zs. A decentrált szubjektum. In. Kukla, K., Sutyák, T.szerk. (1997): Kitolási szakasz. Fiatal filozófusok antológiája. Balassi Kiadó, Budapest.