Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Română nyelvű változata van.

Cronologia unor evenimente marcante din istoria psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie – Dr.Školka Enikő

Evenimente marcante în istoria psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie
  • Până în anii ’50 nu se poate vorbi de naşterea propriu-zisă a terapiei de familie (Nichols şi Schwartz, 2005).
1922
Child Guidance Movement din Statele Unite ale Americii, evidenţiază rolul pe care părinţii îl pot juca în apariţia, menţinerea tulburărilor psihice ale copiilor lor (Elkaïm, 2007). Mişcarea a debutat ca parte a unui program sponsorizat de sfera privată (Fondul Commonwealth). Iniţial scopul mişcării s-a conturat în jurul prevenţiei delincvenţei juvenile, apoi şi a tulburărilor mentale la copii şi adolescenţi. În câţiva ani acest scop a fost înlocuit de tratamentul tulburărilor emoţionale şi comportamentale de intensitate medie la copii şi adolescenţi (Horn, 2008, http://www.faqs.org/childhood/Bo-Ch/Child-Guidance.html). În timp specialiştii care făceau parte din această mişcarea şi-au schimbat poziţia în ceea ce priveşte localizarea cauzei problemelor copiilor în persoana şi comportamentul părinţilor lor, ajungând la concluzia potrivit căreia “patologia a fost inerentă în relaţiile dintre pacienţi, părinţi” şi alte persoane semnificative. “Această schimbare a avut consecinţe profunde. Acum psihopatologia nu mai era localizată în interiorul indivizilor; părinţii nu mai erau răufăcători, iar pacienţii victime. Acum natura interacţiunii acestora a fost văzută ca problemă” (Nichols şi Schwartz, 2005, p.18-19).
1945
Karl Ludvig von Bertalanffy (1901-1972, biolog, filozof austriac cu origini maghiare) – prezintă teoria generală a sistemelor.
1946
Murray Bowen (1913-1990, psihiatru, psihanalist american) – studiază la Menninger Clinic familii în care există membri diagnosticaţi cu schizofrenie.
Carl Whitaker (1912-1955, psihiatru american, fondator al terapiei sistemice) – şeful Departamentului de Psihiatrie de la Emory University – se ocupa cu tratmentul familiilor în care un membru era diagnosticat cu schizofrenie.
1946-1953
Conferinţele Macy – având un profund caracter interdisciplinar, în cadrul cărora s-au întrunit oameni de ştiinţă remarcabili, din variate domenii. Activităţile au fost finanţate de “Fundaţia Josiah W. Macy Jr.”, (căpitan de navă maritimă şi filantrop). Scopul urmărit a fost “stabilirea unei fundaţii pentru o ştiinţă generală a funcţionării minţii “ (“to set the foundations for a general science of the workings of the human mind” – 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Macy_conferences).
Printre participanţi prezenţi aproape la toate întâlnirile grupului (a. aşa numitul nucleu central) se numără: William Ross Ashby (psihiatru, pioner al ciberneticii); Gregory Bateson (antropolog, semiotician, lingvist, fondator al ciberneticii); Julian Bigelow (pionier în domeniul ingineriei de sistem); Heinz von Foerster (biolog, biofizician, filozof, fondator al ciberneticii); Lawrence K. Frank (specialist în ştiinţe sociale); Ralph W. Gerard (neurofiziolog, specialist în ştiinţa comportamentului); Molly Harrower (pionier în domeniul psihologiei clinice); Lawrence Kubie (psihiatru); Paul Lazarsfeld (sociolog); Kurt Lewin (psiholog, fondator al psihologiei sociale); Warren McCulloch (psihiatru, neurofiziolog şi arhitect al ciberneticii); Margaret Mead (antropolog cultural); János Lajos von Neumann (unul dintre cei mai renumiţi matematicieni ai secolului 20); Walter Pitts (logician, şi co-autor al articolului de psihologie cognitivă referitor la reţelele neuronale); Arturo Rosenblueth (cercetător, medic, fiziolog şi pioner al ciberneticii); Leonard J. Savage (matematician, statistician); Norbert Wiener (matematician, fondator al ciberneticii); Henri W. Brosin (psihiatru); Gerhardt von Bonin (neuroanatomist); Frank Fremont-Smith (neuropatolog); George Evelyn Hutchinson (zoolog, părintele imunologiei americane); Heinrich Klüver (psiholog); Rafael Lorente de Nó (neurofiziolog); Filmer S.C. Northrop (filozof); Theodor C. Schneirla (specialist în psihologie comparativă);
b. participanţii care s-au numărat printre invitaţi, alături de mulţi alţii: Max Delbrück (genetician şi biofizician); Erik Erikson (specialist în sfera psihologiei dezvoltării, psihanalist); Claude Shannon (inginer electronist, matematician, părintele teoriei informaţiei); Talcott Parsons (sociolog); Nathan Ackerman (psihiatru); Yehoshua Bar-Hillel (specialist în logică matematică);  Morris Bender (neurofiziolog); Herbert Birch (specialist în psihologie animală); Yuen Ren Chao (lingvist); Leon Festinger (psiholog social); Frederick Fitch (logician);  Jan Droogleever-Fortuyn (neuropsiholog); Frederick Bremer (neurofiziolog); W. Ross Ashby (psihiatru); Eilhardt von Domarus (neuropsihiatru); Max Delbrück (biofizician); John Z. Young (neuroanatomist); Clyde Kluckhohn (antropolog);  Wolfgang Köhler (psiholog); Dorothy Lee (antropolog); Joseph Licklider (psiholog); Howard Liddell (psiholog); Donald Lindsley (psiholog); John Lotz (lingvist); Roman Jakobson (lingvist); Donald MacKay (fizician); Turner McLardy (neuropsihiatru); Frederick Mettler (anatomist), Henry Quastler (medic, inginer de sistem); Jerome Wiesner (inginer de sistem); David M. Rioch (psihiatru); Ivor Richards (critic literar), etc. http://www.asc-cybernetics.org/foundations/history/MacyPeople.htm.
1946
John Bowlby (1907-1990, psihiatru şi psihanalist britanic, părintele teoriei ataşamentului) lucrând la Tavistock Clinic din Londra a iniţiat trecerea de la abordarea individuală a copilului prin terapie psihanalitică la abordarea psihoterapeutică a familiei, constatând beneficiile acestui demers. Cu toate acestea a considerat că şedinţele de terapie cu familia pot constitui un catalizator, un auxiliar pentru adevărata terapie individuală (Nicholson şi Schwartz, 2005).
1948
Carl Whitaker începe seria de conferinţe despre schizofrenie.
1950
Greogory Bateson (1904-1980, antropolog englez, lingvist, specialist în domeniul ştiinţelor  sociale, semiotician, cibernetician) –  îşi începe munca la Palo Alto Institute, California. Gregory Bateson îl implică în proiectul său de cercetare despre comunicare pe Milton Hyland Erickson (1901-1980, psihiatru american, hipnopsihoterapeut, care a exercitat o enormă influenţă asupra terapiei de familie în general, asupra modelului strategic, modelului focalizat pe soluţii şi asupra programării neuro-lingvistice în special). Milton Erickson îi întâlneşte pe Jay Haley, Richard Bandler (autor american şi trainer în sfera autoajutorării, co-inventator al programării neurolingvinstice) şi John Grinder (psiholog american, lingvist, co-inventator al programării neurolingvinstice)) şi produce o puternică impresie asupra acestora.
John Elderkin Bell (1913-1995, psiholog canadian) începe să trateze familii în grup.
1951
Jurgen Ruesch (1910-1995, psihiatru american de origine suedeză originar din Italia) şi Gregory Bateson publică Communication: The Social Matrix of Society”. Murray Bowen începe tratamentul rezidenţial  al mamelor şi copiilor.
Theodore Lidz (1910-2001, psihiatru american) – preocupat de studiul şi tratamentul schizofreniei şi de contribuţia mediului la apariţia bolilor psihice – lucrează ca profesor de psihiatrie la Yale University
Virginia Satir (1916-1988, autor, psihoterapeut, terapeut de familie american, co-fondatoare a Mental Research Institute din Palo Alto) – începe să trateze familii.
1952
Gregory Bateson primeşte o bursă Rockefeller pentru a studia comunicarea în cadrul institutului de la Palo Alto.
Lyman Wynne (1923-2007, psihiatru, psiholog american de origine daneză, fondator al terapie de familie) – interesat de tratamentul schizofreniei – lucrează la National Institute of Mental Health (NIMH).
1953
Bateson Project (1953-1963);  Bateson îi invită pe: Jay Haley – care studia la nivel de masterat la Stanford University –; Donald deAvila Jackson, John Weakland (1919 – 1995, inginer chimist, antropolog) şi pe Bill Fry  – la o colaborare privind studiul comunicării, în Palo Alto.
Murray Bowen – lucrează la National Institute of Mental Health (NIMH).
Carl Whitaker şi Thomas P. Malone publică The roots of Psychotherapy”.
1955
Virginia Satir începe un program de formare a rezindenţilor în psihiatrie la Illinois State Psychiatric Institute. Carl Whitaker  începe practica privată în Atlanta.
1956
Gregory Bateson, Don Jackson, Jay  Haley  şi John Weakland publică Toward a Theory of Schizophrenia”.
1957
Donald deAvila Jackson (1920-1968, psihiatru american, fondator al terapiei de familie) publică The question of family homeostasis
Nathan W. Ackerman (1908-1971, psihiatru, psihanalist american, evreu de origine basarabeană, fondator al terapiei de familie) – înfiinţează The Family Mental Health Clinic of Jewish Family Services in New York. Elkaïm arată că Ackerman „a fost unul dintre primii cercetători care au înţeles necesitatea ca familia să fie apreciată ca o unitate, dacă scopul era o descriere şi o înţelegere adecvată a comportamentului copilului” (p.140).
Böszörményi-Nagy Iván (1920-2007, umanist, psihiatru maghiar emigrat în America, fondator de şcoală în terapia sistemică) înfiinţează The Family Therapy Department at Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute in Philadelphia (EPPI).
1958
Nathan W. Ackerman publică The psychodynamics of family life”. Don Jacksonînfiinţează The Mental Research Institute (MRI) din Palo Alto, California, fiind primul director al acestuia.
1959-1966
Virginia Satir în urma unui grant finanţat de NIMH, devine directorul programului de formare în terapia de familie de la MRI, Palo Alto, California.
1960
Nathan W. Ackerman înfiinţează The Family Institute (redenumit ca The Ackerman Institute in 1971).
Salvador Minuchin (1921-; originar dintr-o familie de evrei ruşi, pediatru, psihanalist, terapeut de familie argentinian, emigrat în America, fondatorul modelului structural) şi: Dick Auerswald, Charlie King, Braulio Montalvo şi Clara Rabinowitz încep practica terapiei de familiei la Wiltwyck School for Delinquent Boys.
1961
John Elderkin Bell publică Family Group Therapy”.
1962
Nathan Ackerman, Don Jackson şi Jay Haley înfiinţează prima revistă de specialitate din sfera terapiei de familie Family Process”. Salvador Minuchin, respectiv Jay Haley de la MRI, Palo Alto, încep o colaborare profesională.
1963
Jay Douglas Haley (1923-2007, american, fondator al terapiei de familie în general şi a modelului strategic în special) publică Strategies of Psychotherapy”.
1964
Virginia Satir publică Conjoint Family Therapy”. Moare Norbert Wiener  (1894-1964, matematician american).
1965
Salvador Minuchin devine directorul Philadelphia Child Guidance Clinic.
James L. Framo (1922-2001, psiholog american, pionier al terapiei de de familie, a dezvoltat o abordare centrată pe relaţia de obiect ) – publică Intensive Family Therapy”.
1966
Richard Fish (1926-2011, psihiatru american, pioner al terapiei scurte) fondează şi conduce Brief Therapy Center în cadrul MRI – unde lucrează împreună cu Paul Watzlawick şi John Weakland  – un centru de terapie strategică scurtă centrată pe soluţii. Nathan W. Ackerman publică  Treating the Troubled Family”.
1967
Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin şi Don D. Jackson publică Pragmatics of Human Communication”.
Henry Victor Dicks (1900-1997, psihiatru englez, născut în estonia) publică Marital Tensions: clinical studies towards a psychological theory of interaction”.
Jay Haley şi Lynn Hoffman (1924-; asistent social, terapeut de familie francez)) publicăTechniques of family therapy”.
1968
Moare Don  Jackson (n. 1920).
1969
Salvador Minuchin, Jay Haley, Braulio Montalvo şi Bernice Rosman dezvoltă un program de formare foarte eficient în sfera terapiei de familie structurale.
1970
William Howell Masters (1915-2001, ginecolog american) şi Virginia Eshelman Johnson (1925-, psihlog şi sexolog american) – soţ şi soţie – publică Human Sexual Inadequacy”. Ronald David Laing (1927-1989, psihiatru scoţian, a studiat la Tavistock Clinic, Londra) şi Aaron Esterson (1923-1999, psihiatru britanic) publică Sanity, Madness and the Family”.
Philip Guerin (terapeut sistemic bowenian) devine directorul programului de formare în terapia familiei de la Albert Einstein College of Medicine and Bronx State Hospital.
1971
Moare Nathan Ackerman (n.  în 1908). The Family Institute înfiinţat de către Nathan W. Ackerman este redenumit în The Ackerman Institute. Mara Selvini Palazzoli (1916-1999, psihiatru italian), Luigi Boscolo (?), Gianfranco Cecchin (1932-2004, psihiatru, psihoterapeut italian), Giuliana Prata (?)fundamentează modelul sistemic Milanez, o abordare sistemică şi constructivistă a psihoterapiei familiei, care are la bază teoria cibernetică a lui Bateson.
1972
Gregory Bateson publică Steps to on Ecology of Mind”. Virginia Satir publică Peoplemaking”. James Framo publicăFamily Interaction: A Dialogue Between Family Researchers and Family Therapists”.
1973
Philip Guerin fondează Center for Family Learning, New Rochelle, New York. Böszörményi-Nagy Iván şi Geraldine M.  Spark publică Invisible Loyalities”.
1974
Paul Watzlawick, John Weakland, Richard Fisch de la Brief Therapy Center, MRI, publică Change, Principles of Problem Formation and Problem Resolution”. Salvador Minuchin publică Families and Family Therapy”.
1975
Salvador Minuchin renunţă la a mai fi directorul Philadelphia Child Guidance Clinic pentru a se ocupa de familii cu probleme psihosomatice şi pentru a avea timp să scrie. Carl Whitaker şi August Napier publică “The Family Crucible”.
1976
Jay Haley publică Problem-Solving Therapy”.
1977
Betty Carter (asistent social, terapeut sistemic bowenian) fondează Family Institute of Westchester. Moare Michael J. Goldstein ( 1930-1997, psihiatru american, profesor la UCLA, cercetător al tiparelor de interacţiune intrafamiliare).
1978
Rachel Hare-Mustin (psiholog clinician) publică A Feminist Approach to Family Therapy”. Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin,  Giuliana Prata publică Paradox and Counterparadox”.
Steve de Shazer (1940-2005, psihoterapeut american, pionier al terapiei scurte focalizate pe soluţii) şi Insoo Kim Berg (1934–2007, psihoterapeut american de origine coreeană, pionier al terapiei scurte focalizate pe soluţii) – soţ şi soţie – înfiinţează Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee, Wisconsin.
1979
Jay Haley publică “Leaving Home”. Gregory Bateson publică Mind and Nature”.
1980
Moare Milton Hyland Erickson (n. în 1901). Moare Gregory Bateson (n.  în 1904).
1981
Lynn Hoffman publică The Foundations of Family Therapy”. Salvadro Minuchin înfiinţează Family Studies, Inc., în New York – un centru de formare pentru terapeuţi de familie. Cloé Madaness publică Strategic Family Therapy”. Salvador Minuchin şi Charles Fishman publică Family Therapy Techniques”.
1982
Carol Gilligan (1936-, psiholog evreu american, etician, feminist) publică In a Different Voice”. Richard Fisch, John Weakland şi Lynn Segal de la Brief Therapy Center, MRI publică Tactics of Change – Doing Therapy Briefly”.
Richard Simon  fondează revista de specialitate “The Family Therapy Networker”. John R. Neill şi David Kniskern editează cele mai importante articole ale lui Carl Whitaker în cartea întitulată From Psyche to System”. James Framo publicăExplorations in Marital and Family Therapy: Selected Papers of James L. Framo”.
1983
Bradford P. Keeney (1951-, psihoterapeut american, etnograf şi cibernetician) publică Aesthetics of Change”.
1984
Paul Watlawick publică The Invented Reality”. Cloé Madaness publicăBehind the One-Way mirror”.
1985
Steve de Shazer publică Keys to Solution in Brief Therapy”.
Kenneth J. Gergen (psiholog american) publicăThe Social Constructionist Movement in Modern Psychology”.
Monica McGoldrick (terapeut sistemic constructivist) şi Randy Gerson publică Genograms in Family Assessment.
1987
Tom Andersen (1936-2007, psihiatru norvegian, pionier în sfera terapiei de familie) publică The Reflecting Team„.
David Edward Scharff (1941-, psihiatru, psihanalist, psihoterapeut de orientare obiect relaţională) şi Jill Savage Scharff (psihiatru, psihanalist, psihoterapeut de orientare obiect relaţională) – soţ şi soţie – publică Object Relations Family Therapy”. Philip Guerin publică The Evaluation and Treatment of Marital Conflict: A Four-Stage Approach”.
1988
Michael Kerr şi Murray Bowen publică Family Evaluation”. Virginia Satir publică The New Peoplemaking”. Moare Virginia Satir (n. în  1916).
1989
David H.L. Olson şi colaboratorii publică Circumplex Model: Systemic Assessment and Treatment of Families”.
1990
Moare Murray Bowen (n. în 1913).
Michael White (1948-2008, asistent social şi terapeut de familie australian, co-fondatorul terapiei narative) şi David Epston (1944-, asistent social, psihoterapeut neozeelandez de origine canadiană, co-fondatorul terapiei narative) publică  Narrative Means to Therapeutic Ends”. Gene Combs publică Symbol, Story, and Ceremony: Using Metaphor in Individual and Family Therapy”.
1991
Moare Harold A. Goolishian ( 1924-1991, psiholog american, pionier al terapiei de familie).
David Edward Scharff şi Jill Savage Scharff publică Object Relations Couple Therapy”.
1992
Monica McGoldrick fondează Family Institute of New Jersey. James Framo publică Family-of-Origin Therapy: An Intergenerational Approach”.
1993
Salvador Minuchin şi Michael P. Nicholas publică Family Healing”. Lynn Hoffman publicăExchanging Voices: A Collaborative Approach to Family Therapy”.
1994
David şi Jill Scharff părăsesc Washington School of Psychiatry pentru a fonda International Institute of Object Relations Therapy. John Mordechai Gottman (1942-, psiholog clinicia, cercetător al relaţiei de cuplu) publică Why Marriages Succeed or Fail: And How You Can Make Yours Last”.
1995
Moare Carl Whitaker (n. în 1912). Moare  John Weakland (n. în 1919). Jay Haley se pensionează. Family Studies Inc. este redenumită drept The Minuchin Center.
1996
Moare Edwin Friedman (n. în 1932). Salvador Minuchin se pensionează şi se retrage la Boston. Joseph B.  Eron şi Thomas W. Lund publică Narrative Solutions in Brief Therapy”. Gene Combs  şi Jill Freedman  publică Narrative Therapy:  The Social Construction of Preferred Realities”. Philip Guerin, Thomas S. Fogarty, Leo F. Fay şi Judith Gilbert Kautto publică Working with relationship triangles: The One-Two-Three of psychotherapy”.
1997
Moare Michael Goldstein (n. în ). Monica McGoldrick publică You Can Go Home Again: Reconnecting with Your Family”.
Douglas C. Breunlin, Richard C. Schwartz şi Betty Mac Kune-Karrer publică “Metaframeworks: Transcending the Models of Family Therapy”.
1998
Patricia Minuchin, Jorge Colapinto, şi Salvador Minuchin publică Working with Families of the Poor
1999
Moare Neil Jackobson (n.  în 1949).
Moare John Elderkin Bell (n. în 1913).
Moare Mara Palazzoli (n. în 1916).
Richard Fisch şi Karin Schlanger de la Brief Therapy Center, MRI publică Brief Therapy with Intimidating Cases”.
2000
Conferinţa Millenium în Canada.
David Edward Scharff publică Tuning the Therapeutic Instrument: The Affective Learning of Psychotherapy”.
David L.H. Olson publicăClinical Rating Scales for the Circumplex Model of Marital and Family Sistem”.
2001
Moare James L. Framo (n. în 1922).
2002
Eve Lipchik (terapeut de familie american, a contribuit la dezvoltarea terapiei focalizate pe soluţii) publică Beyond Techinques in Solution-Focused Therapy: Working with Emotions and the Therapeutic Relationship”.
David Edward Scharff şi Jill Savage Scharff publică “Theories and Strategies of Family Therapy”.
Diane Gehart şi Tuttle, A. R. publicăTheory-based treatment planning for marriage and family therapists: integrating theory and practice”.
William R. McFarlane publică Multifamily Groups in the Treatment of Severe Psychiatric Disorders”.
2003
David E.Greenan şi Gil Tunnell publică Couple therapy with gay men”.
James L. Framo, Timothy Weber, Felise Levine publicăComing Home Again: A Family of Origin Consultation”.
Gehart, D. şi Tuttle, A.R. publicăTheory Based Treatment Planning for Marriage and Family Therapist.
Jacqueline Corcoran publică Clinical Application of Evidence Based Family Interventions”.
2004
American Association of Marriage and Family Therapy (AAMFT) publică Marriage and Family Therapy Core Competencies”
2005
Moare Steve de Shazer (n. în 1940)
Curtis Janzen, Oliver Harris, Catheleen Jordan şi Cynthia Franklin publică Family Treatment: Evidence-Based Practice with Population at Risk
Jay L. Lebow publică Handbook of Clinical Family Therapy”.
2006
Salvador Minuchin, Michael P. Nicholas şi Mary Wai Yung Lee publică Assessing Families and Couples”.
2007
Moare Jay Haley (n. în 1923).
Moare Insoo Kim Berg (n. în 1934).
Se  închide Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee iar drepturile de autor sunt transferate la Solution Focused Brief Therapy Association.
Harlene Anderson (psiholog american, a dezvoltat o abordare terapeutică colaborativă postmodernă) şi Diane Gehart (Eds.) publică Collaborative therapy: Relationships and conversations that make a difference”.
2008
Monica McGoldrick publică “Genograms: Assessment and Intervention (Third Edition)”.
2009
Bryan Crisp şi David Knox Behavioral Family Therapy. An Evidence Based Approach”.
2010
Monica McGoldrick, Betty Carter, Nydia Garcia-Preto publică “The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives (4th Edition)”.
Diane Gehart publicăMastering competencies in family therapy: A practical approach to theory and clinical case documentation”.
2011
Monica McGoldrick publică The Genogram Journey: Reconnecting with Your Family.
Thomas L. Sexton publică Functional Family Therapy in Clinical Practice. An Evidence Based Treatment Model for Working wih Troubled Adolescents”.
Cynthia Franklin, Terry S. Trepper, Eric E. McCollum şi Wallace J. Gingerich publică Solution Focused Brief Therapy. A Handbook of Evidence Based Approach”.
Lee Williams, Todd M. Edwards, JoEllen Patterson, Larry Chamow publică “Essential Assessment Skills for Couple and Family Therapists” Robert H. Coombs (Editor) – publică “Family Therapy Review: Preparing for Comprehensive and Licensing Examinations”
2013
M. Dattilio şi Aaron T. Beck publică “Cognitive-Behavioral Therapy with Couples and Families: A Comprehensive Guide for Clinicians”
Jay Lebow publică “Couple and Family Therapy: An Integrative Map of the Territory”

Bibliografie:

Material protejat prin drepturi de autor. Citarea acestuia se realizează în conformitate cu criteriile APA. Školka, E. (2013). Cronologia unor evenimente marcante din istoria psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie. Extras de la adresa https://www.psi-quest.ro