Kutatás

A Ψ-Quest Egyesület keretén belül a rendszerszemlélet elméletével és pszichoterápiás gyakorlatával valamint a családtudomány területével kapcsolatos kutatási programok vannak folyamatban. A kutatási programokban résztvevő szakemberek önkéntes munkát végeznek.

A Ψ-Quest I csoport első kutatási projektje

Tudományos koordinátor – Dr. Školka Enikő

A kuató csoport tagjai rendszerszemléletű családterapeuták és pszichiáterek (Kutató alcsoportok).

Cercetare

A tevékenység kezdetének időpontja: 2013.06.07.

A munkacsoport céljai:

I. a rendszerszemléletű pszichoterápia területén alkalmazható 4 nagyon jó pszichometriai tulajdonságokkal rendelkező pszichológiai felmérő eszköz lefordítása, adaptálása és validálása, amelyek közül 3 rendszer természetű, egy pedig alkalmazható a rendszerszemléletű pszichoterápia területén

II. a családon belüli kapcsolatok egyes aspektusai, valamint a személyközi dinamikák és az egyéni működések egyes dimenzióinak kapcsolata közötti összefüggések természetének tanulmányozása

III. a nemzetiségi és/vagy a vallási különbségek kezelési módozatainak tanulmányozása, az ebből a szempontból kulturálisan sokszínű családokon belül.

Munkaritmus: a csoport főleg elektronikus térben dolgozik, valamint minimum kéthavonta személyesen találkozik.

Az eddigi munkatálkozók száma: 6 alkalom 2013-ban, 9 alkalom 2014-ben, 8 alkalom 2015-ben, 6 alkalom 2016-ban, 7 alkalom 2017-ben, 7 alkalom 2018-ban, 5 alkalom 2019-ben.

Megtett lépések: 

 1. A csoport megalakulása, valamint működési szabályzatának közös megegyezés alapján való létrehozása
 2. Az elméleti és módszertani dokumentációs munka elvégzése a csoporttagok által
 3. A kutatási terv létrehozása
 4. A kutatási folyamat integritásának megvédésére vonatkozó (etikai, tudományos dimenziókat valamint konfidencialitást, csoportlojalitást illető) nyilatkozat aláírása a kutatócsoport tagjai által
 5. A kiválasztott fogalmak műveletesίtését (operacionalizálását) segítő mérőeszköz kiválasztása – a Ψ-Quest Eszköztár létrehozása
 6. A felmérő eszközök fordίtásához és alkalmazásához szükséges szerzői engedélyek megszerzése
 7. A felmérő eszközök román és magyar nyelvre való lefordίtása, a tudományos normák és a szerzők által ajánlott, illetve megszabott protokollok figyelembe vételével
 8. A fordίtási folyamat során felmerült dilemmák tisztázása az eszközök szerzőinek közreműködésével
 9. A felmérő eszközöket kísérő tájékoztató jellegű, illetve etikai vonatkozású anyagok kidolgozása, valamint lefordίtása
 10. A kutatási terv etikai elbírálásának szempontjából szükséges anyagok előkészítése, egy független, tudományos szempontból presztízsnek örvendő etikai bizottság rendelkezésére való bocsátása érdekében
 11. Az etikai jóváhagyás kibocsátása a kolozsvári ”Iuliu Haţieganu” Orvosi és Gyógyszerészeti Tudományegyetem Etikai Bizottsága részéről (a Tudományos ügyekért felelő Prorektorátus engedélyének iktatószáma – 369/2.07.2015)
 12. A csoporttagok felkészítése az eszközök standardizált alkalmazására, valamint az eredmények kódolására és elektronikus adatbázisba való bevezetésére
 13. Egy próbavizsgálat létrehozása és egyes tájékoztató eredmények megszerzése
 14. A szükséges anyagok online alkalmazásra való előkészítése
 15. A felmérő eszközök online közegbe való telepítése és tesztelése
 16. A kutatással kapcsolatos hirdetőanyagok kidolgozása és kivitelezése
 17. Az Eszköztár hatodik kérdőívének létrehozása.
 18. A hatodik kérdőív román és magyar változatainak online közegbe telepítésre való előkészítése
 19. A Ψ-Quest Eszköztár online közegben való tesztelése
 20.  A módosított (kiegészített) kutatási terv etikai elbírálásnak való alávetése; a kolozsvári ”Iuliu Haţieganu” Orvosi és Gyógyszerészeti Tudományegyetem Etikai Bizottságának jóváhagyásának kibocsátása (a Tudományos ügyekért felelő Prorektorátus engedélyének iktatószáma – /.09.2019)

A következő lépés:

21. A Ψ-Quest Eszköztár online közegben való közzététele, valamint a közvetlen alkalmazás folytatása

22. A Ψ-Quest Eszköztár non-klinikai népességre való alkalmazási protokolljának a kidolgozása.