Kutatás

A „Ψ-Quest” Egyesület keretén belül a rendszerszemlélet elméletével és pszichoterápiás gyakorlatával valamint a családtudomány területével kapcsolatos kutatási programok vannak folyamatban. A kutatási programokban résztvevő szakemberek önkéntes munkát végeznek.

A Ψ-Quest I csoport első kutatási projektje

Koordinátor – Dr. Školka Enikő

A „Ψ-Quest” Egyesület keretén belül történő, rendszerszemléletű családterapeuták és pszichiáterek (Kutató alcsoportok) által végzett, első kutatási projekt célja négy, nagyon jó pszichometriai tulajdonságokkal rendelkező pszichológiai felmérő eszköz lefordítása, adaptálása és validálása.

Cercetare

A tevékenység kezdetének időpontja: 2013.06.07.

A munkacsoport céljai: I. a rendszerszemléletű pszichoterápia területén alkalmazható 4 felmérő eszköz validálása, amelyek közül 3 rendszer természetű, egy pedig alkalmazható a rendszerszemléletű pszichoterápia területén; II. a családon belüli kapcsolatok egyes aspektusai, valamint a személyközi dinamikák és az egyéni működések egyes dimenzióinak kapcsolata közötti összefüggések természetének tanulmányozása.

Munkaritmus: a csoport főleg elektronikus térben dolgozik, valamint minimum kéthavonta személyesen találkozik.

Az eddigi találkozások száma: 6 alkalom 2013-ban, 9 alkalom 2014-ben, 8 alkalom 2015-ben, 6 alkalom 2016-ban, 7 alkalom 2017-ben, 7 alkalom 2018-ban, 2 alkalom 2019-ben.

Megtett lépések: 

 1. A csoport megalakulása, valamint működési szabályzatának közös megegyezés alapján való létrehozása
 2. Az elméleti és módszertani dokumentációs munka elvégzése a csoporttagok által
 3. A kutatási terv létrehozása
 4. A kutatási folyamat integritásának megvédésére vonatkozó (etikai, tudományos dimenziókat valamint konfidencialitást, csoportlojalitást illető) nyilatkozat aláírása a kutatócsoport tagjai által
 5. A kiválasztott fogalmak műveletesίtését (operacionalizálását) segítő mérőeszköz kiválasztása
 6. A felmérő eszközök fordίtásához és alkalmazásához szükséges szerzői engedélyek megszerzése
 7. A felmérő eszközök román és magyar nyelvre való lefordίtása, a tudományos normák és a szerzők által ajánlott, illetve megszabott protokollok figyelembe vételével
 8. A fordίtási folyamat során felmerült dilemmák tisztázása az eszközök szerzőinek közreműködésével
 9. A felmérő eszközöket kísérő tájékoztató jellegű, illetve etikai vonatkozású anyagok kidolgozása, valamint lefordίtása
 10. A kutatási terv etikai elbírálásának szempontjából szükséges anyagok előkészítése, egy független etikai bizottság rendelkezésére való bocsátása érdekében
 11. Az etikai jóváhagyás kibocsátása a kolozsvári ”Iuliu Haţieganu” Orvosi és Gyógyszerészeti Tudományegyetem Etikai Bizottsága részéről
 12. A csoporttagok felkészítése az eszközök standardizált alkalmazására, valamint az eredmények kodólására és elektronikus adatbázisba való bevezetésére
 13. Egy próbavizsgálat létrehozása és egyes tájékoztató eredmények megszerzése
 14. A szükséges anyagok online alkalmazásra való előkészítése
 15. A felmérő eszközök online közegbe való telepítése és tesztelése
 16. Az Eszköztár hatodik kérdőívének létrehozása.
 17. A hatodik kérdőív román és magyar változatainak online közegbe telepítésre való előkészítése.
 18. Az Eszköztár online közegben való tesztelése.

A következő lépés:

19. Az eszköztár online közegben való közzététele, valamint a közvetlen alkalmazás folytatása.