Taxe aferente formării în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie

I. Taxa de  selecţie şi înscriere 

Este de 100 de lei. Include verificarea dosarului de înscriere şi onorariul pentru interviul de selecţie.

II. Cotizaţia de asociat ATF-PF:

Este 50 de lei/an, obligatoriu de plătit de la începutul formării, pe contul ATF-PF. Participanţii la formare trebuie să se înscrie în ATF-PF ca asociaţi. Mai multe detalii despre acest aspect puteţi accesa la pagina cu titlul Înscrierea în ATF-PF în calitate de asociat, Reglementările forurilor prof/ATF-PF/

III. Taxe de participare la diferite etape ale formării:

  • Taxa de participare formare teoretico-metodologică (etapa I): 5 euro/ora de formare(*) actualmente (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei).
  • Taxa participare supervizare în grup (etapa II): 5 euro/ora de supervizare(*) actualmente (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei).
  • Taxa participare grupuri de autocunoaştere/dezvoltare personală: 5 euro/ora de formare(*) actualmente (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei).

(*)Notă: Ora de formare/supervizare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real. Plata se realizează cu ocazia fiecărui bloc de formare, la locul formării. Taxa de participare include şi cheltuielile de organizare. Se realizează contracte de colaborare separate pentru grupurile de autocunoaştere/dezvoltare personală, respectiv pentru etapa I şi a II-a a formării, fiind posibilă schimbarea taxei de participare de la o etapă la alta în funcţie de evoluţia preţului pieţii (formarea având o durată de 4,5 ani).

IV. Taxe de examinare

a) taxe examene teoretico-metodologice Pentru examenele de natură teoretico-metodologică desfăşurate după fiecare modul de 100 de ore nu se percepe taxă (existând 2 date posibile de prezentare pentru fiecare) Pentru re-examinări şi restanţe se percepe o taxă de 15 euro pentru fiecare. (Detalii despre regulamentul examinării teoretico-metodologice se pot accesa de către membrii ATF-PF la pagina Regulamentul formării).

b) taxe examen final Pentru prima etapă de evaluare a lucrării se percepe o taxă de 30 de euro (evaluarea lucrării, feed-back-ul în scris de către un membru al Comisiei de examinare) Pentru a doua etapă de evaluare se percepe o taxă de 70 de euro (susţinerea lucrării în faţa Comisiei de examinare). Se achită numai de către acele persoane a căror lucrare a fost acceptată pentru susţinerea orală. (Detalii despre regulamentul examinării finale se pot accesa de către membrii ATF-PF la pagina Regulamentul formării).