Ψ-Quest filozófiája

PrintA Quest keresést jelent.

Egy komplex keresést, amely lehetővé teszi a megismerést, valamint a személyes és személyközti jelentésekkel telített célok elérését.

Megjelenhet a pszichoterápiás folyamat egyes módozataiban és szakaszaiban, olyan esetekben, amikor a beavatkozás célja a személyiség mélyszintű feltárása, alapvető változások elérése, a lélek szunnyadó lehetőségeinek aktualizálása – az ember lényét mélységesen érintő integratív módon.

Ezen beavatkozások terápiás módszerei és technikái nagyon változatosak és a tudatos-racionális eljárások mellett, az implicit, rejtett, tudattalan pszichés tartalmakkal való munkát feltételezik.

Egy mély, nem hétköznapi keresést jelent, mely egy kontextusba ágyazott intrapszichés és interperszonális utazás által valósul meg, amely együtt járhat nehézségekkel, akadályokkal, az ismeretlennel való szembenézéssel és a vele járó kiszámíthatatlansággal. Magában hordozza a növekedés, a fejlődés, az átváltozás, a bölcsesség lehetőségét, de nem mentes a kockázatoktól, küzdelmektől, esetenként a jelentős veszélyektől.

Maga a bejárt út és annak kimenetele bonyolult de-konstrukciós és (re)konstrukciós folyamatok, egymást követő viszonylagos egyensúlyállapotok eredménye, valójában a kliens-terapeuta, kiképző-képződő, szupervizor-szupervizált és tágabb élet-kontextusaik ko-konstrukciós és közös szerzőségi folyamata.

 

Köszönet

A hónlap alapító tagjai őszinte és tiszteletteljes köszönetüket fejezik ki az alábbi művészeknek / szerzőknek, akik engedélyezték munkáik szabad felhasználását:

Első megjelenés időpontja: 15.12.2013.                                                       Utolsó módosítás időpontja: 15.12.2013.