Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

Abordarea cultural sensibilă a dimensiunii religioase, spirituale a clientului în practica psihoterapeutică

Natura activității: formare continuă – curs.

Număr de ore: 30. Număr de credite CPR – 30.

Desfășurat de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţiată în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Data preconizată pentru începerea unui noi grup – 

Obiective – Dimensiunea religioasă, spirituală poate reprezenta atât o puternică resursă, cât și o sursă de distres semnificativ pentru client. Marea majoritate a clienților cu care lucrează psihoterapeuții, sunt religioși. Cercetările arată că cei mai mulți psihoterapeuți, consilieri integrează în mod spontan în munca lor dimensiunea religioasă a clienților. Potrivit poziției APA această dimensiune poate informa actul psihoterapeutic, motiv pentru care specialiștii au obligația etică de a se ocupa la modul profesionist de aceste teme în condițiile în care clienții prezintă această nevoie. Competențele de natură religioasă, spirituală și cele de natură etică ale specialistului au un impact considerabil asupra calității procesului terapeutic. Aceste competențe permit creșterea sensibilității clinice a practicianului (atât în cazul specialiștilor care au aceeași apartenență confesională ca și clienții lor, cât și în cazul specialiștilor care sunt de altă confesiune, respectiv sunt non-religios – în condițiile în care aceștia din urmă prezintă respect și o autentică deschidere spre această dimensiune profund umană).

Printre scopurile majore ale acestui curs de formare continuă se numără: aprofundarea provocărilor pe care le poate întâmpina sistemul terapeutic în cazul muncii desfășurate cu clienți religioși, respectiv cu acei clienți care se confruntă cu dileme, cu un zbucium existențial centrat tocmai pe această dimensiune;  cunoașterea diverselor modele din literatura de specialitate prin care dimensiunea religioasă, spirituală a clientului poate fi integrată în munca psihoterapeutică/de consiliere psihologică, alături de alte variabile cheie care prezintă potențial terapeutic; dobândirea a cât mai multor repere pentru a stabili diferența dintre experiențele religioase deși dificile, totuși nepericuloase, chiar mai mult, benefice pentru persoana respectivă, de cele care se constituie în semne ale suferinței psihice și se pot constitui în fenomene care indică urgență psihiatrică; dobândirea de cunoștințe, competențe și meta-competențe din sfera colaborării psihoterapeutului cu reprezentanți ai clerului și cu medicii psihiatri; explorarea într-o manieră personală, non-intruzivă a propriei dimensiuni și atitudini față de religie, spiritualitate a participanților; facilitarea creșterii deschiderii, sensibilității specialistului față de dimensiunea religioasă, spirituală (diferită) a clienților; dobândirea unor repere concrete în privința clădirii și dezvoltării acestei competențe psihoterapeutice.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul susține activitatea profesională şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, filozofi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Calendarul activitățilordouă întâlniri de lucru a câte zece ore – echivalentul unui modul – desfășurate într-o singură zi, (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).  Ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real. Cea de a doua întâlnire se va desfășura la o dată stabilită de comun acord cu grupul.

Reglementarea absenţelor – se poate lipsi motivat un număr maxim de 6 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Costul formării: 5 euro/ora de formare. Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi – 22 de persoane.

Notă – 15 ore din cele 30 de ore se recunosc ca ore de participare la workshop-uri/ conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare.

Informaţii suplimentare, înscrieri prin secretariat, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).