Gyermekpszichodráma (csoportpszichoterápia gyermekekkel)

Képzés típusa: szakmai továbbképző tanfolyam

Óraszám: 120.

foto gypszdr120h

Pszichológus Kamara (CPR) által megítélt kreditek száma: 120 – Klinikai Pszichológia és Pszichoterápiás Szakosztály

Képző: ORBÁN Mária, pszichoterapeuta; vezető pszichológus, rendszerszemléletű pár- és családterapeuta, képző-szupervizor (PF-CsTE), pszichodráma asszisztens (SPJLM), gyermek és kamasz pszichodráma képző (MIPE-Magyarország és APCA-KH); focusing-orientált kliensközpontú pszichoterapeuta és képző (SGGT-Svájc). Egyes képzéseken képzőtársként rész vesz ROMÁN Mónika vagy SZŐKE Enikő, gyermek és kamasz pszichodráma képzők (MIPE-Mo és APCA-KH).

A képzés magyar nyelven zajlik. Előkészületben van újabb román nyelvű csoport is. Eddig három képzés folyt le, az első román nyelven Kolozsváron, Orbán Mária és Szőke Enikő vezetésével (2016.11-2017.07), a másik kettő Csíkszeredában (2017.10-2018.06) illetve Csíkszentmártonban (2019.07-2020.02), Orbán Mária vezetésével

A következő csoport kezdési időpontja: 2020. márc.7. – NAGYVÁRAD (10 óra), román nyelven (a képzésen lehetőség van román-magyar fordításra, illetve biztosított mindkét nyelven a PPT). Ez a képzés a ‘Kende Hanna’ Gyermek-pszichodráma Egyesület (APCA-KH) szakmai keretében szerveződik, képzők: Orbán Mária és Román Mónika.

A közeljövőben tervezett csoportok:

Román nyelven 2020 tavaszán, Kolozsváron

Magyar nyelven kérésre szerveződhet csoport, kb. 2021 tavaszán (eddig felmerült helyszínek: Sepsiszentgyörgy,  Marosvásárhely, Csíkszereda – ott lesz, ahonnan a legtöbb érdeklődő lesz)

A tanfolyam általában 20 órás hétvégi tömbökben szerveződik.  Résztvevői kérésre, közös megegyezés alapján ez a ritmus módosítható (Kolozsvártól távolabb eső helyszín esetében 4×30 órás tömbökre volt példa). Minden csoport esetében a következő alkalmak az első találkozás során lesznek leszögezve, közös megegyezéssel.

Rövid leírás: A továbbképző tanfolyam fő célja, hogy hatékony beavatkozási eszközt adjon a gyermekekkel is dolgozó pszichoterapeuták kezébe, elsősorban azokéba, akik a 4 – 12/14 éves korosztály csoportterápiájával foglalkoznak (vagy szeretnének foglalkozni).

A módszer kidolgozója KENDE Hanna (pszichoanalitikus, kiképző gyermekpszichoterapeuta), aki az Alfred Adler féle individuálpszichológia illetve a Jacob Levy Moreno féle pszichodráma elméleti alapjaira építve alkotta meg sajátos módszerét, mely a gyermekek életkori jellemzőihez megfelelően alkalmazkodik.

A módszer dinamikus, kreatív, (látszólag) improvizatív, de mindemellett nagyon alapos elméleti-módszertani elvekre és változatos technikákra alapoz illetve az intrapszichés konliktusok mély szintjén hat. A gyermekek gyakran már pár ülés után látványosan változnak (és a foglalkozásokat legtöbbször nagyon élvezik).

A Kende Hanna féle gyermekpszichodráma sajátossága, hogy a pszichoterapeuták aktív résztvevői a gyermekek játékának (jelmezbe öltöznek, szerepeket vállalnak). Emiatt a módszer azoknak a szakembereknek javasolható, akiknek nem okoz gondot, hogy játsszanak, jelmezt öltsenek, ha szükséges négykézlábra ereszkedjenek vagy elvállaljanak nagyon negatív szerepeket – mindezeket természetesen jól meghatározott terápiás céllal. Ezenkívül nem árt az átlagnál nagyobb türelem, humorérzék, megosztott figyelem, érzékenység, a gyermekek fejlődőképességébe vetett bizalom és a velük szembeni sajátos elkötelezettség, Saint-Exupéry-t parafrazálva „ne csak a szemükkel, hanem a szívükkel is lássák őket”.

A képzés során a résztvevők elsajátítják a gyermekek és kiskamaszok csoporotterápiájának alapvető fogalmait, megismerik a gyermekpszichodráma működési elveit és gyakorolják azokat a sajátos készségeket, amelyek szükségesek ebben a módszerben.

A képzés hangsúlyos részét alkotják a sajátélményű, önismereti jellegű gyakorlatok, melyek a résztvevők személyiségét fejlesztik. Ezenkívül helyet kapnak: demonstrációk, szerepjátékok, esetekről készült filmrészletek bemutatása, elméleti fogalmak tisztázása, melyeknek segítségével a résztvevők fokozatosan, saját ritmusukban haladhatnak és mélyülhetnek el a gyermekpszichodráma módszerében. A képzés során elsajátított elméleti tudás és gyakorlati technikák lehetőséget adnak majd a résztvevőknek arra, hogy a különböző érzelmi, viselkedési, pszichoszomatikus stb. problémákkal küzdő gyermekeknek pszichoterápiás segítséget nyújtsanak.

További információk olvashatóak a gyermekpszichodrámáról román nyelven a Román Pszichodráma Folyóirat 4/2015 és 5/2016 számában, melyek a J.L. Moreno Pszichodráma Társaság (SPJLM) honlapján érhetőek el: www.psihodrama.ro illetve a “Kende Hanna” Gyermek és Kamasz Pszichodráma Egyesület (APCA-KH) facebook oldalán.

2017-ben jelent meg a Routledge Kiadónál Kende Hanna könyve: Psychodrama with Children – Healing children through their own creativity

Magyar nyelvű információk az APCA-KH honlapján érhetőek el: www.psihodramacopii.ro.

Résztvevők lehetnek: klinikai pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichológiai tanácsadók, orvosok, gyógypedagógusok, szociális munkások (akik pszichoterapeuta képzésben vannak), iskolapszichológusok vagy más segítő szakemberek. Előnyt élveznek (túljelentkezés esetén) azok a szakemberek, akik a munkahelyükön gyermekekkel csoportban foglalkoznak, pszichoterápia vagy tanácsadás keretében.

Előzetes jelentkezési feltétel: legalább 150 óra önismeret, bármilyen akkreditált módszerben (folyamatban lévő önismereti csoport is elfogadható). Az erről szóló igazolást a beiratkozási dossziéban szükséges mellékelni.

Jelentkezési feltételek: minden érdeklődőnek javasolt résztvennie egy 10 órás gyermekpszichodráma bevezető műhelyen, hogy a módszer sajátosságait megismerje s eldönthesse, hogy számára megfelelő-e. Azoknak a személyeknek, akik nem voltak bevezető workshopon, felvételi interjún kell részt venniük (45 perces egyéni beszélgetés, melynek témája a jelölt motivációja, érettsége, elvárásai, kérdései). A felvételi interjúkra való beosztáshoz előzetes egyeztetés szükséges (e-mailben). A felvételi interjú ára 100 lej (ami magába foglalja a beiratkozási dosszié ellenőrzési díját, illetve az interjú honoráriumát).

Figyelmeztetés: nem ajánlott ugyanabba a képzési csoportba jelentkeznie családtagoknak (férj-feleség, élettársak, testvérek, szülő-gyermek, sógorok-sógornők, meny/vej – anyós/após stb.) vagy olyan személyeknek, akik munkahelyükön alá-fölérendeltségi viszonyban vannak egymással. Ez azért ellenjavallt, mert a gyermekpszichodráma képzés tartalmaz önismereti-személyiségfejlesztő részeket is,  és a fentebb említett kapcsolattípusok érzelmi (ön)korlátozást jelenthetnek, gátolhatják a szabad önkifejezést vagy előfordulhat, hogy az önfeltárás nemkívánatos kapcsolati következményekkel jár.  Ezért, amikor megvan a végleges lista, a jelentkezőknek ezt e-mailben elküldjük, hogy tájékozódjanak az esetleges személyes összeférhetetlenségekről.

Résztvevők optimális száma: 12-16 személy. A helyek elfoglalása a jelentkezés időrendi sorrendjében történik.

Részvételi díj: 5 EUR/képzési óra, mely fedezi a képzés és a szervezés díját.

Egy képzési óra időtartama 45 perc. A részvételi díjat hiányzás esetén is ki kell fizetni.

Hiányzások: a képzés teljes időtartamából maximum 24 órát (20%-ot) lehet hiányozni (a hiányzásba beleszámítanak a hiányzott/elkésett órák is, nem csak a teljes tömbök). Nagyobb hiányzási óraszám esetén a képzést nem lehet folytatni és az elvégzést igazoló diplomát sem lehet megkapni. A részvételi díjat a hiányzott órákra is ki kell fizetni.

Megjegyzés: ez a képzés a ProFamilia CsTE-nél a rendszerszemléletű pszichoterápiás alapképzéshez tartozó 80 órányi workshopon/konferencián való részvételbe nem számítható bele, de az autonóm pszichoterapeutáknak kötelező folyamatos továbbképzésben érvényes.

Beiratkozáshoz szükséges a beiratkozási dossziét e-mailen elküldeni a szervezési címre illetve beadni a felvételi interjú vagy az első találkozás alkalmával.

Beiratkozási dosszié tartalma:

  • kitöltött beiratkozási ív (a formanyomtatvány a szervezői e-mailcímen kérhető)
  • aktualizált (fényképes) szakmai önéletrajz
  • személyi igazolvány másolata
  • igazolás az elvégzett (vagy folyamatben levő) 150 órás önismereti csoportról (akkreditált módszerben)

Érdeklődni lehet a következő címen mariaorban.atfpf@gmail.com (vagy kizárólag SMS-ben ezen a számon 0745-367846)