Psihodramă pentru copii (Psihoterapia de grup a copiilor prin tehnici psihodramatice)

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă

Numărul de ore: 120.

Numărul de credite acordate de CPR: 120 – Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie

foto gypszdr120h

Formatori: ORBÁN Mária, psihoterapeut; psiholog principal în psihoterapie sistemică de cuplu şi familie, formator-supervizor al ATF-PF, asistent psihodramă (SPJLM), formator psihodramă copii şi adolescenţi (MIPE-Ungaria și APCA-KH); psihoterapeut centrat pe persoană de orientare focusing şi formator în focusing copii/adulţi (SGGT-Elveţia) respectiv ROMÁN Mónika sau SZŐKE Enikő,  formatori psihodramă copii şi adolescenţi APCA-KH și MIPE-Ungaria, co-terapeute alături de Orbán Mária în grupurile psihoterapeutice de psihodramă pentru copii

Formarea se va desfăşura în limba română (informații despre grupuri în limba maghiară). Până în prezent au avut loc trei cursuri de formare în psihodramă pentru copii, prima – în limba română – la Cluj, (11.2016-07.2017), desfășurat de Orbán Mária și Szőke Enikő, iar celelalte două – în limba maghiară – la Miercurea-Ciuc (10.2017-06.2108),  respectiv Sânmartin Ciuc (07.2019-02.2020), desfășurate de Orbán Mária. 

Data începerii grupului din ORADEA este 7 martie 2020. Formarea din Oradea se va desfășura în limba română (cu posibilitate de traducere în/din limba maghiară, materiale PPT în ambele limbi). Furnizorul formării este APCA-KH (Asociația de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți – Kende Hanna), formatori: Orbán Mária și Román Mónika

Perioada preconizată pentru începerea unui nou grup la CLUJ este primăvara anului 2020. Data debutului activităţii se va stabili în funcţie de ritmul de construire al grupului. 

Scurtă descriere: Cursul are ca obiectiv principal lărgirea paletei de intervenţii a psihoterapeuţilor respectiv a altor specialişti din domeniu care se ocupă de categoria de clienţi copii între 4 – 12/14 ani. Psihodrama pentru copii are ca bază teoretică psihoterapia individuală a lui Alfred Adler şi psihoterapia prin psihodramă, elaborată de Jacob Levy Moreno. Integrând aceste două abordări, psihanalista şi psihoterapeuta de copii, dna Hanna KENDE şi-a elaborat metoda proprie, adaptată caracteristicilor de vârstă a copiilor.

Metoda este dinamică, creativă, (aparent !) improvizativă, dar are la bază principii solide teoretico-metodologice, o gamă variată de technici și procesul terapeutic atinge nivelele profunde ale conflictelor intrapsihice. De multe ori copiii se schimbă spectaculos după câteva ședințe (și de cele mai multe ori le plac foarte mult activitățile)

Specificul metodei constă în faptul că psihoterapeuţii sunt participanți activi în jocul copiilor (se costumează, îşi asumă roluri în scenete). Din această cauză psihodrama de copii se potrivește acelor psihoterapeuți care nu au rețineri să joace, să se costumeze, să se târească pe patru labe sau să-și asume roluri foarte negative, dacă e cazul – bineînțeles cu scopuri terapeutice bine definite. Este nevoie și de multă răbdare, simț al umorului, atenție, receptivitate, încredere și dedicație specială pentru copii, parafrazându-l pe Saint-Exupéry „să le privească nu doar cu ochii dar și cu inima”.

Cursul asigură aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul psihoterapiei de grup a copiilor şi preadolescenţilor respectiv familiarizarea participanţilor cu metoda psihodramei, incluzând dezvoltarea unor abilităţi specifice acestei abordări. Prin exerciţii experienţiale care facilitează dezvoltarea personală a participanţilor, prin utilizarea multor demostraţii, jocuri de rol, fragmente video din cazuistica formatoarelor, cursul îşi propune o aprofundare treptată în această abordare psihoterapeutică, asigurând participanţilor o bază solidă de cunoştinţe şi o gamă largă de instrumente pentru psihoterapia copiilor care se confruntă cu diferite probleme emoţionale, comportamentale, simptome psihosomatice etc.

Mai multe informaţii despre psihodramă pentru copii respectiv despre fondatoarea metodei se pot accesa pe pagina facebook respectiv de pe site-ul Asociaţiei de Psihodramă pentru Copii şi Adolescenţi – Kende Hanna (APCA-KH): www.psihodramacopii.ro

Metoda este prezentată de către formatoare în numerele 4/2015 și 5/2016 ale Revistei Române de Psihodramă, accesibilă online pe pagina Societăţii de Psihodramă J.L. Moreno (SPJLM): www.psihodrama.ro

În anul 2017 a apărut la Editura Routledge cartea dnei Hanna KENDE: Psychodrama with Children – Healing children through their own creativity

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi, psihologi clinicieni, consilieri psihologici, medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali (în formare în psihoterapie), psihologi școlari sau alți specialiști. Au prioritate specialiştii care – în cadrul locului de muncă – sunt implicaţi în mod activ în consilierea şi/sau terapia copiilor în context de grup.

Criteriu preliminar de selecţie: parcurgerea prealabilă a cel puţin 150 de ore de autocunoaştere/dezvoltare personală în orice metodă acreditată. Adeverinţa trebuie să fie inclusă în dosarul de înscriere.

Criteriu de selecţie: este recomandat participarea la un workshop introductiv de 10 ore, cu scopul de a se familiariza cu specificul metodei. Acele persoane care nu au avut experienţa acestui workshop introductiv, vor fi invitaţi să participe la un interviu de selecţie (interviu individual de 45 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului). Programările pentru interviu se vor realiza prin e-mail, pe baza unei înţelegeri prealabile cu fiecare participant. Taxă de interviu: 100 Ron (include taxa de verificare a dosarului de înscriere și onorariul pentru interviu).

Numărul optim de participanţi: 12-16 de persoane. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. 

Costul formării: 5 euro/ora de formare (include costurile organizării și onorariul formării). O oră de formare este echivalent cu 45 de minute reale. 

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 24 de ore (20%) din întreaga durată a cursului (se contabilizează ca absențe și întârzierile/orele lipsite, nu doar modulele integral absentate). Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare. Taxa de participare trebuie să fie plătită și pentru orele absentate.

Ritmul formării: cursul va fi structurat pe module de 20 de ore (6 module, sâmbătă-duminică). La cererea participanților, pe bază de consens, se poate modifica această structură. Data următoarelor întâlniri se stabilește la prima întâlnire, de comun acord. Data primei întâlniri va fi comunicată după ce listele de așteptare se completează.

Notă: acest curs nu se recunoaște în curriculumul de formare al ATF-PF în contul celor 80 de ore de participare la workshopuri/conferințe pentru psihoterapeuții în regim de supervizare, dar se recunoaște ca formare continuă pentru psihoterapeuții în regim autonom.

Pentru înscriere dosarul de înscriere trebuie să fie trimis prin e-mail la adresa organizatorului. 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

  • fișa de înscriere completată (fișa se poate solicita de la organizatori),
  • CV profesional actualizat (cu poză),
  • copie carte identitate,
  • adeverinţa care dovedeşte parcurgerea a 15o de ore de autocunoaştere/dezvoltare personală într-o metodă acreditată.

Informaţii suplimentare și înscriere pe listele de așteptare: mariaorban.atfpf@gmail.com (sau, exclusiv în SMS, la numărul 0745-367846)