Reglementări ale ATF-PF

Înscrierea în ATF-PF în calitate de asociat

Asociaţia de Terapie Familială „Pro-Familia” (ATF-PF) este furnizorul formărilor complementare şi continue în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie, organizate de „Ψ-Quest” la Cluj-Napoca. Astfel ATF-PF este organizaţia responsabilă pentru toţi participanţii înscrişi la formarea în psihoterapie, de-a lungul întregii lor formări.

Această responsabilitate se concretizează în următoarele: formarea este asigurată de formator-supervizorii acreditaţi ai ATF-PF; curriculumul pe baza căreia se desfăşoară formarea este elaborat şi actualizat de Comisia Profesională a ATF-PF; întregul proces de formare, examinare, supervizare este asigurat pe baza Regulamentului de Formare elaborat şi actualizat de către aceeaşi Comisie Profesională; adeverinţele, certificatele sunt eliberate de Asociaţie; ATF-PF constituie forul care reprezintă asociaţii săi către celelalte organizaţii profesionale: CPR respectiv FRP, acestea eliberând atestatele respectiv diplomele proprii pe baza certificatelor eliberate de ATF-PF, totodată ATF-PF asigură posibilităţi de formare profesională continuă asociaţilor săi şi nu numai. Din aceste motive toţi participanţii care se înscriu la formarea complementară în psihoterapia sistemică a de cuplu şi familie, au obligaţia să se înscrie ca asociaţi în Asociaţia de Terapie Familială „Pro-Familia” (ATF-PF).

(Notă: conform legislaţiei în vigoare se foloseşte denumirea de „asociat” pentru membrii unei asociaţii nonprofit, categorie căreia îi aparţine şi ATF-PF, conţinutul celor două cuvinte –membru şi asociat- fiind identice în acest caz.)

Persoanele care participă numai la formări continue sau workshop-uri, nu sunt obligaţi să se înscrie în ATF-PF. Cotizaţia anuală de asociat este de 50 de lei. În cazul formărilor a căror dată de începere este fixată în primele trei luni al anului, cotizaţia se achită pentru întregul an curent, în cazul formărilor a căror dată de începere este fixată în ultimele trei luni al anului, se achită cotizaţia începând cu următorul an calendaristic. În celelalte situaţii cotizaţiapentru anul în curs se calculează proporţional cu durata lunilor de participare la formare. Înscrierea ca asociat este obligatoriu să se realizeze din momentul începerii formării, dar cel mai târziu până la a 30-lea oră a formării. De-alungul formării complementare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie, este obligatoriu ca participanţii să fie asociaţi ai ATF-PF. În cazul în care un psihoterapeut practicant autonom doreşte să solicite recomandări pentru schimbarea de treaptă din partea formator-supervizorilor ai ATF-PF, este obligatoriu să-şi menţină statutul de asociat. Toate drepturile şi obligaţiile asociaţilor sunt descrise în statutul ATF-PF. Asociaţii, prin completarea cererii de înscriere, acceptă acest statut. Statutul ATF-PF este afişat pe site-ul Asociaţiei.

Pentru ca asociaţii să poată influenţa funcţionarea ATF-PF este de dorit să participe şi să se exprime – prin propuneri, luări de poziţie argumentate în cadrul dezbaterilor, şi nu în ultimul rând prin vot – în cadrul Adunărilor Generale Anuale. Documentele necesare pentru înscrierea ca asociat în ATF-PF sunt următoarele:

 • Cerere de înscriere tip – descărcare 
 • Copie simplă după cardul/carnetul de identitate sau buletinul de identitate
 • Copie simplă după diploma de licenţă (respectiv masterat/doctorat dacă e cazul)
 • Dovada achitării cotizaţiei anuale de asociat ATF-PF (copia chitanţei/ordinului de plată/etc.)

Demersul înscrierii ca asociat în ATF-PF pentru participanţii formării complementare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie din Cluj:

Pasul 1. Plata cotizaţiei de asociat de 50 de lei în contul ATF-PF, prin bancă sau mandat poştal, specificând la menţiune – anul şi numele persoanei pentru care s-a realizat plata (De ex: „Cotizaţie asociat 2013, pentru Nume Prenume”).

Pasul 2. Pregătirea documentelor necesare, menţionate în cele ce urmează:

 • Cererea de înscriere tip – descărcată şi completată în format electronic
 • Diploma de licenţă (şi masterat/doctorat dacă e cazul) – fotografiată sau scanată
 • Dovada achitării cotizaţiei – chitanţa fotografiată sau scanată

Pasul 3. Trimiterea documentelor pregătite la pasul 2 (a,b,c) prin e-mail, sub forma de fişiere ataşate, la următoarele adrese:

 • secretariatului furnizorului de formare – ATF-PF din Miercurea-Ciuc, la adresa: atfpf@familytherapy.ro
 • secretariatului organizatorului formării – Asociaţia Ψ-Quest din Cluj-Napocala, adresa: psi.quest.info@gmail.com

După primirea documentelor de către cele două organizaţii, participanţii vor primi e-mailuri de confirmare de la adresele sus-menţionate. Vă rugăm să păstraţi dovada achitării cotizaţiilor anuale pentru orice eventualitate. înapoi la cuprins

Certificarea ATF-PF ca psihoterapeut practicant sub supervizare

Informaţiile de mai jos sunt extrase din Regulamentul privind procesul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (capitolul 11), document accesibil în formă completă pentru membrii Asociaţiei pe pagina oficială al ATF-PF.

Certificatul de psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie este un document eliberat de Asociaţia de Terapie Familială „Pro-Familia” (ATF-PF), aceasta fiind furnizorul formărilor complementare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie.

Acesta constituie primul document oficial (certificat) pe baza căruia se poate solicita atestatul de liberă practică de la CPR, respectiv diploma de la FRP. În vederea solicitării de la ATF-PF a acestui certificat, este necesară predarea unui dosar (Dosar de evaluare pentru certificarea ca psihoterapeut sub supervizare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie).

Pentru cei care participă la programele de formare din Cluj-Napoca, acest dosar se depune/trimite la coordonatorul de programe de formare  din Cluj-Napoca (Coord.Cluj.ATFPF@yahoo.com). Documentele pe care este necesar să le includă dosarul de evaluare pentru solicitarea certificatului de psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie, sunt următoarele:

 1. Cerere de evaluare tip descărcare
 2. Curriculum Vitae
 3. Diploma de licenţă sau dacă e cazul diplomă de masterat, de doctor (copie)
 4. Foaia matricolă (copie)
 5. Cardul/Cartea/ Buletinul de Identitate (copie)
 6. Certificat de căsătorie/divorţ (copie, în condiţiile în care a avut loc schimbarea de nume)
 7. Declaraţia privind acceptarea şi respectarea Codului Etic al ATF-PF
 8. Adeverinţa ATF-PF despre absolvirea formării teoretico-metodologice -500 de ore (copie)
 9. Adeverinţa ATF-PF despre finalizarea modulului de autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică de tip familial -150 de ore (copie)
 10. Dovada achitării taxei de evaluare a dosarului – 20 Ron (copia chitanţei) *
 11. Dovada plăţii la zi a cotizaţiei de asociat ATF-PF (copia chitanţelor, sau declaraţie pe propria răspundere referitor la faptul  că s-a plătit suma pentru anii în cauză)*
 12. OPŢIONAL, numai pentru cei care solicită diplomă de la Federaţia Română de Psihoterapie (FRP): Dovada achitării taxei de înscriere şi cotizaţiei anuale de membru a FRP / prin ATF-PF, pentru aceeaşi perioadă pentru care s-a plătit cotizaţia de asociat la ATF-PF (copia chitanţelor sau declaraţie pe propria răspundere referitor la faptul că s-a plătit suma pentru anii în cauză)*

Notă: Dacă un participant este deja membru FRP datorită faptului că s-a înscris în FRP  printr-o altă Asociaţie Formatoare, în care are calitatea de asociat, nu trebuie să plătească cotizaţia încă o dată prin ATF-PF. Rugăm persoanele în cauză însă să anexeze dovada faptului că şi-au achitat cotizaţia FRP pe întreaga perioadă de-alungul căreia au urmat formarea în cadrul ATF-PF. *

Fiecare cotizaţie sau taxă se plăteşte pe contul Asociaţiei de Terapie Familială „Pro-Familia” (ATF-PF): BCR, Agenţia Miercurea-Ciuc, RO50.RNCB.0159.0539.3439.0001. Vă rugăm să menţionaţi numele asociatului/asociatei pentru care se plăteşte cotizaţia/taxa respectiv destinaţia exactă a banilor (de ex.: „taxă înscriere FRP” sau „cotizaţie ATF-PF pentru anii 2013, 2014”)

Demersul obţinerii certificatului de psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie pentru participanţii la formarea complementară organizată în Cluj este următoarea: Dosarul de evaluare cu toate documentele susmenţionate se depune personal sau se trimite prin poştă/curierat coordonatorului de programe din Cluj-Napoca (se pot prelua numai dosare complete). După verificarea dosarului şi evaluarea favorabilă se vor trimite listele cu numele şi datele candidaţilor eligibili la Secretariatul ATF-PF, unde vor fi tipărite certificatele şi vor fi trimise la Cluj-Napoca. Certificatele vor putea fi ridicate la Cluj-Napoca, de la coordonatorul de program sau de la secretară, personal sau cu împuternicire simplă. Demersul eliberării în sine a certificatelor durează maximum o lună. Pe baza certificatului de psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie eliberat de ATF-PF se poate solicita atestatul pentru statutul/competenţa de psihoterapeut practicant sub supervizare de la Colegiul Psihologilor din România (CPR) respectiv diploma de psihoterapeut sub supervizare de la FRP

Demersul pentru atestatul CPR este afişat pe site-ul oficial al CPR, şi trebuie parcurs de fiecare participant în mod individual. Participanţii care s-au înscris şi în Federaţia Română de Psihoterapie (FRP) pentru a obţine şi diploma FRP, au doar obligaţia achitării taxelor şi cotizaţiilor FRP necesare, fiindcă solicitarea lor va fi gestionată la nivelul celor două organizaţii (ATF-PF şi FRP). ATF-PF va solicita diplomele FRP pentru asociaţii săi respectiv le va trimite la Cluj-Napoca pentru participanţii la cursurile de formare din Cluj. înapoi la cuprins

Certificarea ATF-PF ca psihoterapeut practicant autonom

Informaţiile de mai jos sunt extrase din Regulamentul privind procesul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (capitolul 11), document accesibil în formă completă pentru membrii Asociaţiei pe pagina oficială al ATF-PF. Certificatul de psihoterapeut practicant autonom în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie este un document eliberat de Asociaţia de Terapie Familială „Pro-Familia” (ATF-PF), aceasta fiind furnizorul formărilor complementare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie. Acesta reprezintă cel de al doilea certificat ATF-PF pe baza căruia se poate solicita schimbare de treaptă de la CPR, respectiv diplomă de la FRP. În vederea solicitării de la ATF-PF a acestui certificat, este necesară predarea unui dosar (Dosar de evaluare pentru certificarea ca psihoterapeut autonom în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie). Pentru cei care participă la programele de formare din Cluj-Napoca, acest dosar se depune/trimite la coordonatorul de programe de formare  din Cluj-Napoca (Coord.Cluj.ATFPF@yahoo.com). Documentele pe care este necesar să le includă dosarul înaintat pentru solicitarea certificatului de psihoterapeut practicant autonom în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie sunt următoarele:

 1. Cerere de evaluare tip descărcare
 2. Curriculum Vitae actualizat
 3. Cardul/Cartea de Identitate (copie, în condiţiile în care s-au produs  schimbări ale datelor personale)
 4. Certificat de căsătorie/divorţ (copie, dacă a avut loc schimbarea numelui care figurează pe Certificatul de Psihoterapeut Practicant sub Supervizare)
 5. Certificatul ATF-PF de psihoterapeut practicant sub supervizare
 6. Adeverinţa ATF-PF privind parcurgerea cu succes a supervizării de 150 de ore (copie)
 7. Adeverinţă despre 100 de ore de autocunoaştere/dezvoltare personală parcurse într-o metodă acreditată de FRP şi/sau CPR (copie)
 8. Adeverinţe despre 80 de ore de participare la conferinţe şi/sau workshop-uri în domeniul psihoterapiei de cuplu şi a familiei (conform curriculumului de formare ATF-PF)
 9. Adeverinţă privind parcurgerea cursurilor universitare suplimentare conform reglementărilor CPR pentru cei care au dobândit o altă licenţă decât cea în Psihologie sau o altă specializare decât cea în Psihiatrie
 10. Dovada achitării taxei de evaluare a dosarului – 20 Ron (copia chitanţei)*
 11. OPŢIONAL, numai pentru cei care solicită diplomă de la Federaţia Română de Psihoterapie (FRP): Dovada achitării taxei de înscriere şi cotizaţiei anuale de membru a FRP,  FRP prin ATF-PF, pentru aceeaşi perioadă pentru care s-a plătit cotizaţia de asociat la ATF-PF (copia chitanţelor sau declaraţie pe propria răspundere referitor la faptul că s-a plătit suma pentru anii în cauză)*

Notă: Dacă un participant este deja membru FRP datorită faptului că s-a înscris în FRP în cadrul formării furnizate de o altă Asociaţie Formatoare, în care are calitatea de asociat, nu trebuie să plătească cotizaţia încă o dată prin ATF-PF. Rugăm persoanele în cauză însă să anexeze dovada faptului că şi-au achitat cotizaţia FRP pe întreaga perioadă de-alungul căreia au urmat formarea în cadrul ATF-PF. *

Fiecare cotizaţie sau taxă se plăteşte pe contul Asociaţiei de Terapie Familială „Pro-Familia” (ATF-PF): BCR, Agenţia Miercurea-Ciuc, RO50.RNCB.0159.0539.3439.0001. Vă rugăm să menţionaţi numele asociatului/asociatei pentru care se plăteşte cotizaţia/taxa respectiv destinaţia exactă a banilor (de ex.: „taxă înscriere FRP” sau „cotizaţie ATF-PF pentru anii 2013, 2014”)

Demersul obţinerii Certificatului de psihoterapeut practicant autonom în psihoterapia familiei pentru participanţii formării complementare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie din Cluj este următorul: Dosarul cu toate documentele susmenţionate se depune personal sau se trimite prin poştă sau curierat coordonatorului de programe din Cluj-Napoca (se pot prelua numai dosare complete). După verificarea dosarului şi evaluarea favorabilă se vor trimite listele cu numele şi datele candidaţilor eligibili la Secretariatul ATF-PF, unde vor fi tipărite certificatele şi vor fi trimise la Cluj-Napoca. Cerificatele vor putea fi ridicate la Cluj-Napoca, de la coordonatorul de programe sau de la secretară, personal sau cu împuternicire simplă. Demersul eliberării în sine a certificatelor durează maximum o lună. Pe baza certificatului de psihoterapeut practicant autonom în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie eliberat de ATF-PF se poate solicita atestatul pentru statutul/competenţa de psihoterapeut practicant autonom de la Colegiul Psihologilor din România (CPR) respectiv diploma FRP.

Demersurile necesare obţinerii atestatului CPR sunt afişate pe site-ul oficial al CPR, şi trebuie parcurse de fiecare participant în mod individual. Participanţii care s-au înscris şi în Federaţia Română de Psihoterapie (FRP) pentru a obţine şi diploma FRP, au doar obligaţia achitării taxelor şi cotizaţiilor FRP necesare, fiindcă solicitarea lor va fi gestionată la nivelul celor două organizaţii (ATF-PF şi FRP). ATF-PF va solicita diplomele FRP pentru asociaţii săi respectiv le va trimite la Cluj-Napoca pentru participanţii la cursurile de formare din Cluj-Napoca. înapoi la cuprins

Criterii ATF-PF pentru recertificarea de către FRP, respectiv pentru elaborarea recomandărilor realizate de formatori-supervizori pentru schimbarea de treaptă asigurată de CPR

Paragrafele care urmează constituie reproduceri din Regulamentul de Formare Profesională a ATF-PF Psihoterapeuţii de familie care au dobândit statutul de psihoterapeut practicant autonom, în cazul în care doresc să îşi practice profesia în condiţii de legalitate, şi după obţinerea atestatului de psihoterapeut practicant autonom este necesar să rămână membri (asociaţi) ai ATF-PF ( sau în cazul în care o părăsesc, să se înscrie la o altă asociaţie profesională de profil), deoarece:

 • ATF-PF îşi asumă în continuare asigurarea cadrului profesional pentru aprofundarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate prin formări profesionale continue, supervizare, organizări de conferinţe, simpozioane şi facilitează menţinerea unei reţele profesionale
 • CPR solicită în condiţiile schimbării de treaptă (nivelele specialist respectiv principal) din partea formator-supervizorilor recomandări privind competenţa candidatului  Criterii CPR pentru schimbarea de treaptă
 • FRP consideră că este sarcina şi responsabilitatea asociaţiilor formatoare să monitorizeze şi să verifice formarea profesională continuă a membrilor săi, şi să re-confirme competenţa asociaţilor prin certificatele eliberate din 5 în 5 ani. Criterii FRP recertificare

În baza acestor reglementări ATF-PF solicită psihoterapeuţilor practicanţi autonomi documentarea formării continue din 5 în 5 ani. Aceste activităţi trebuie să acopere 250 de ore, respectiv 5×20 de credite de-a lungul a 5 ani. Structura acumulării activităţilor de formare profesională continuă corespunzătoare pentru 50 de ore anuale a fost stabilită de Comisia ATF-PF (ţinând cont atât de criteriile FRP cât şi de criteriile CPR) în felul următor:

 • 20 de ore de supervizare anuală cu supervizorii ATF-PF (supervizare în grup, puternic recomandată, pentru seniori, sau în regim individual). Aceasta constituie o obligaţie de care psihoterapeuţii trebuie să se achite anual.

Ritmul acumulării celorlalte ore/credite nu este reglementat la nivel anual, important fiind ca acestea să fie complet acumulate în termen de 5 ani:

 • 10 ore de cursuri/workshop-uri de psihoterapie sistemică de cuplu şi familie, organizate de ATF-PF(creditate de către CPR şi/sau FRP)
 • 20 de ore acumulabile prin:
  • participări la cursuri /workshop-uri acreditate oferite de alte asociaţii/foruri, a căror tematică să fie din sfera psihoterapiei (nu este obligatoriu să fie din domeniul psihoterapiei de cuplu şi a familiei)
  • participări la ore de supervizare suplimentară (acumulate în plus faţă de cele 20 de ore obligatorii) organizate în cadrul ATF-PF pentru practicanţi seniori
  • participări la alte activităţi, acceptate de CPR şi FRP (publicarea de articole de specialitate/capitole de carte/cărţi în sfera psihoterapiei de cuplu şi a familiei, susţinerea de cursuri/workshop-uri de terapia familiei, participare la cercetări ştiinţifice, activităţi organizatorice în cadrul ATF-PF etc.), a căror echivalare cu un număr de ore de activitate va fi evaluată în fiecare caz în parte de către Comisia Profesională a ATF-PF.

Notă: privind supervizarea (obligatorie, opţională sau facultativă) organizată pentru psihoterapeuţii seniori membrii ai ATF-PF

 • Supervizarea poate fi organizată separat pentru psihoterapeuţii cu drept de liberă practică sau în cadrul unor grupuri mixte (alături de psihoterapeuţii practicanţi sub supervizare) în funcţie de numărul de terapeuţi care solicită supervizare
 • Supervizarea poate fi contabilizată ca atare numai în cazul în care psihoterapeutul prezintă minimum un caz în cadrul a 20 de ore supervizare. Participarea la fiecare supervizare este însoţită de o adeverinţă prin care se atestă numărul de ore de participare şi satisfacerea criteriului privind numărul minim obligatoriu de cazuri prezentate

În condiţiile în care cineva nu îndeplineşte criteriile mai sus menţionate în termen de 5 ani, nu poate primi recomandare de la ATF-PF către CPR pentru schimbarea de treaptă, respectiv pierde dreptul de psihoterapeut conform FRP. înapoi la cuprins