Modern (klinikai) eset-konceptualizációs és eset-dokumentációs modellek a rendszerszemléletű pszichoterápiában

Waves_Apophysis_Fractal_Flame-GNU-FREE-JONATHAN-ZANDER

Szerző: Jonathan Zander

Óraszám: 20. RPK által nyújtott kreditpontok : 20.

Dr.ŠKOLKA Enikő – szakképzett rendszerszemléletű egyéni-, pár- és család-pszichoterapeuta, senior kiképző-szupervízor (PF-CsTE, Csíkszereda; szakosodási szint – vezető pszichológus), ericksoni hipno-pszichoterapeuta (AHRTRE, Jászváros, szakosodási szint – szakpszichológus); focusing-orientált kliensközpontú pszichoterapeuta és kiképző (SGGT-Svájc); a PF-CsTE Szakmai Bizottságának elnöke; a kolozsvári ”Ψ-Quest” független kutatócsoport koordinátora; a BBTE Gyógypedagógia Tagozatának volt egyetemi adjunktusa; a pszichológia tudományok doktora (a tézis témája – a terminális stádiumban lévő betegek és hozzátartozóik pszichológiai ellátása); licencek: 1. gyógypedagógia; 2. pszichológia.

A műhely színhelye: Csíkszereda.

A két munkatalálkozó tervezett időpontja – 2018.04.28 és 06.29.

A workshop célkitűzései közül megemlítendők: a legjelentősebb, modern rendszerszemléletű eset-konceptualizációs és írásos esetdokumentációs modellek megismerése, illetve ismeretének mélyítése a résztvevők által; ezen eljárásokkal szorosan összefüggő – fogalmi és gyakorlati – specifikus kompetenciák fejlesztése (a pszichoterápiás ülések során szerzett óriási mennyiségű információ szervezése; a kulturális és etikai érzékenységre fokuszáló eset-konceptualizáció létrehozása; a felmérésre és klinikai ítélőképességre-, a terápiás terv megalkotására-, illetve a terápiás döntéshozatalra irányuló kompetenciák fejlesztése; a kliensrendszer haladásának/visszaesésének rendszeres követése és a kliensek által nyújtott visszajelzés integrálása; az egyes terápiás beavatkozásokra-, valamint a terápiás folyamatra vonatkozó előrejelzés megvalósítása); a megfelelő szakma-gyakorlás elveinek elmélyítése. Az elmélet bemutatása mellett, a műhelyen sor kerül a pszichoterápiás praxison belüli eset-konceptualizációval, -megfogalmazással, -dokumentálással és esetmenedzseléssel kapcsolatos készségek kiépítésére illetve gyakorlására a képző és a résztvevők pszichoterápiás tapasztalatából merített néhány klinikai példa elemzése által, valamint a megbeszélések, a szakmai viták, a probléma-felvetések, illetve a modell-specifikus-, kliensre fókuszáló-, integratív jellegű eset konceptualizációt illető gyakorlatok által. llető gyakorlatok által.

A képzésen használt nyelv: magyar (Kérés estén a kiképző-szupervízor, román nyelven is lebonyolítja a szakmai tevékenységet).

Potenciális résztvevők: pszichoterapeuták; klinikai pszichológusok, pszichológiai tanácsadók; orvosok, pszichológusok, gyógypedagógusok, szociális munkások, teológusok, valamint az előzőleg említett szakok egyetemi hallgatói.

Képzési díj: 5 euro/képzési óra. A fizetés minden egyes képzési tömb alkalmával történik, a képzés színhelyén. A díj a hiányzott órák esetében is teljes egészében kifizetendő.

A hiányzások szabályozása: a workshop teljes időtartamából maximum 4 órát lehet hiányozni. Ennél nagyobb óraszámú hiányzás nem teszi lehetővé a képzés folytatását, illetve a részvételi tanúsítvány megszerzését.

Maximális résztvevőszám: 22 személy.

Eddig feliratkozott személyek száma: 18.

A beiratkozás a részt vétel bejelentésének kronológiai sorrendjében történik.

1. megjegyzés – A 20 óra teljes mértékben elkönyvelhető a Pro-Familia rendszerszemléletű Családterápiás Egyesület képzési szabályzata szerint kötelező 80 órás családterápiás tematikájú konferencián, folyamatos szakmai továbbképzésen való részvétel kontójára.

2. megjegyzés – Ezen műhely annak a szakmai aktivitás-csomagnak része, amely egyikén kötelező részt vennie azon kollégáknak, akik nem képződtek a rendszerszemléletű egyéni, pár- és család pszichoterápia módszerében, és akik szeretnének részt venni, vagy már részt vesznek az „Elméletek, módszerek és technikák a rendszerszemléletben megalapozott, integratív természetű, egyéni gyermek és kamasz pszichoterápiában” című folyamatos szakmai továbbképzésen.

További információkfeliratkozás MERTOIU Carmen titkárnőnél, e-mail cím: psi.quest.info@gmail.com, telefonszám: 0755 – 242763 (H, Sze, P; 08:30 – 13:30).