Cursuri de formare profesională continuă

Această secţiune conţine scurte descrieri despre cursurile de formare profesională continuă organizate de Asociaţia Ψ-Quest de-a lungul anilor, indiferent de faptul dacă aceste programe mai sunt sau nu în derulare.

Începând din momentul constituirii CPR, toate activităţile profesionale organizate de Ψ-Quest au fost acreditate în cadrul profesional al ATF-PF.

O parte din aceste workshop-uri au fost aduse la zi și au fost acreditate sau sunt în curs de a fi acreditate în cadrul AΨQ.

Creditele acordate sunt menţionate în cazul fiecărei activităţi profesionale descrise. Informaţii referitore la durata cursurilor, frecvenţa cu care au fost desfăşurate, cadrul profesional în care au fost acreditate, respectiv statutul actual al acestora (dacă există sau nu grupuri în curs de constituire),  se pot lectura accesând linkul: Cursuri-Situaţie grupuri. Descrierea acelor activităţi profesionale pentru care înscrierea este posibilă, este însoţită de linkul „ANUNŢ”, care conduce la detalii relevante.

Comportamentul suicidar în cazul clientului adult. Identificarea, evaluarea riscului letal - intervenția de criză, psihoterapie. O abordare multi-sistemică, procesual integrativă, fundamentată pe acordare relațională, modele teoretice, respectiv competențe empiric validate și practică reflexivă - Dr. Školka Enikő (50 de ore, 50 de credite CPR prin ATF-PF: 2021-2022)

Riscul suicidar constituie un fenomen complex, polifactorial determinat și de cele mai multe ori fluctuant, dinamic (cu anumite constelații de factori de risc în mai mare măsură prezente la unele categorii de populație decât la altele). Capacitatea specialistului de a identifica și de a lucra eficient cu această țintă mobilă (uneori manifestă, alteori latentă) este dependentă de clădirea unor competențe complexe (cunoștințe, abilități, atitudini-valori) din sfera evaluării-interventive, a conceptualizării diagnostice și terapeutice, respectiv din sfera intervențională.

Creșterea gradului de competență a clinicianului în munca cu această categorie de clienți reprezintă o sarcină profesională de importanță majoră din punctul de vedere al prevenției primare, secundare și terțiare.
Prin prezentul training-workshop se urmărește clădirea și rafinarea unor competențe, dovedite empiric a fi de importanță majoră în procesele de evaluare, intervenție de criză, psihoterapie, alături de dezvoltarea unor meta-competențe importante printre care și creșterea și menținerea capacității reflexive și auto-reflective, grija față de cadrul legislativ și dimensiunea etică a muncii, colaborarea cu alți specialiști, persoane care fac parte din diferite sisteme relevante pentru clientul adult, precum și documentarea scrisă a cazului, respectiv când este cazul – elaborarea raportului psihoterapeutic.

Demersul clădirii competențelor va fi fundamentat pe teorii etiologice ale comportamentului suicidar și teorii ale schimbării, și va fi construit în jurul etapelor majore ale procesului terapeutic, a intervenției de criză într-o manieră centrată pe dezvoltarea de abilități și munca cu propria persoană a participantului – întregul training având un caracter procesual, integrat.

ANUNŢ – Grup aflat în pregătire pentru primăvara anului 2024

înapoi la conținut

De ce și când este sistemică psihoterapia sistemică? Epistemologia cibernetică. Frumusețea tiparelor care conectează estetica, pragmatica și etica în mod util, fundamentat pe valori și non-moralizator - Dr. Školka Enikő (30 de ore, în curs de acreditare)

Viziunea terapeutului asupra lumii și asupra modului în care funcționează psihoterapia are un impact deosebit asupra actului terapeutic și asupra modului în care se simt și lucrează clienții în decursul acestui demers și nu în ultimă instanță asupra eficienței intervenției. Conștientizarea de către practician a acestor viziuni reprezintă un act plin de responsabilitate față de clienți.

Prin prezenta formare continuă se dorește, pe de o parte facilitarea dezvoltării proceselor auto-reflexive ale specialistului, respectiv a specialiștilor aflați în devenire referitor la viziunea proprie asupra lumii și familiarizarea acestora cu epistemologia cibernetică. Se urmărește asigurarea abordării de la meta nivel a meta-teoriei psihoterapiei sistemice printr-o analiză profundă și multi-fațetată a primei metafore organizatoare a metodei – metafora sistemică, așa cum a fost văzută de întemeietorii metodei și așa cum este înțeleasă în prezent. Totodată se asigură și o trecere în revistă și a celorlalte metafore, care stau la baza psihoterapiei de cuplu și familie.

În centru focalizării se află epistemologia cibernetică (cu cele două nivele de analiză ale sale, cibernetica de ordin I – specifică viziunii moderniste și cibernetica de ordin II – specifică viziunii post-moderniste) respectiv tiparele care conectează fenomene de importanță centrală în procesul terapeutic: estetica (raportarea terapeutului cu respect, uimire/fascinație și apreciere față de sistemul client), pragmatica (utilizarea strategică a metodelor, tehnicilor terapeutice în vederea facilitării schimbării), respectiv etica (conduita terapeutică caracterizată de corectitudine și de facilitarea accesului sistemului client la cât mai multe opțiuni viabile pentru acesta și contextele sale).

Un atent meșteșugit laborator de identificare și de clădire a unor atitudini și competențe specifice abordării fundamentate pe cibernetica de ordin I și II, va asigura un mediu de explorare și exersare intensă a abilităților tehnice.

În vederea facilitării înțelegerii profunde a acestor fenomene, analizate prin prisma unor lentile conceptuale, care permit un nivel de abstractizare ridicat, se va pune în lucru un bogat material clinic din practica formatoarei însoțit de producții personale ale clienților (pentru utilizarea cărora s-a obținut acordul) și materiale preluate din artele frumoase (filme, literatură, muzică, desen/pictură).

ANUNŢ

înapoi la conținut

Psihoterapia de grup a copiilor prin tehnici psihodramatice - Orbán Mária (120 ore, 120 credite))

Cursul de formare continuă are ca obiectiv principal lărgirea paletei de intervenţii a psihoterapeuţilor sistemici de familie, respectiv a altor specialişti din domeniu care se ocupă cu categoria de clienţi copii între 4 – 12/14 ani. Psihodrama pentru copii are ca bază teoretică psihoterapia individuală a lui Alfred Adler şi psihoterapia prin psihodramă, elaborată de Jacob Levy Moreno. Integrând aceste două abordări, psihanalista şi psihoterapeuta de copii, dna Hanna KENDE şi-a elaborat o metodă proprie, adaptată caracteristicilor de vârstă a copiilor.

ANUNȚ

înapoi la conținut

Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapie, consiliere a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal şi a aparţinătorilor lor - Dr. Školka Enikő (80 de ore, 80 de credite CPR prin ATF-PF: 2010, 2012, 2014, 2015, 2019)

Prin prezenta formare se urmăreşte dobândirea unor cunoştinţe de specialitate de natură teoretică şi a unor abilităţi practice în sfera psihoterapiei şi consilierii bolnavului terminal (copiilor, adolescenţilor, adulţilor) şi a aparţinătorilor acestora. Formarea se axează pe următoarele teme majore din sfera tanatopsihologiei: moartea ca proces şi fenomen; calitatea morţii, reprezentarea morţii din perspectivă developmentală, teorii psihologice privind anxietatea faţă de moarte, filozofia hospice, elemente de prelucrare a pierderii; dileme majore cu care se confruntă specialiştii din sfera tanatopsihologiei; particularităţi ale asistenţei psihologice (psihoterapiei şi consilierii) a bolnavului terminal şi aparţinătorilor lor; particularităţi ale relaţiei specialist-bolnav terminal; fenomenul de burnout: prevenţie şi intervenţie; sensibilitatea culturală a specialistului. Totodată se urmăreşte şi facilitarea autocunoaşterii, dezvoltării personale a participanţilor în vederea creşterii abilităţilor de autoreflecţie şi autoreglare emoţională în condiţii în care se confruntă cu fenomenul morţii.

ANUNŢ

înapoi la conținut

Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă - Dr. Školka Enikő, Orbán Mária (150 de ore, 150 de credite CPR prin ATF-PF – 2014, 2018)

Obiectivul principal al cursului este aprofundarea cunoştinţelor participanţilor în sfera psihoterapiei individuale a copilului şi adolescentului, incluzând: cunoaşterea principalelor teorii psihoterapeutice din domeniu (teoria centrată pe client, teoria sistemică, teoria psihodinamică, cognitiv-comportamentală, jungiană, psihodramă) şi a particularităţilor realizării contactului şi contractului cu această categorie de clienţi; cunoaşterea implicaţiilor etice ale muncii cu copilul şi adolescentul, a modalităţilor de lucru cu persoanele semnificative adulte ale acestora; însuşirea unor tehnici speciale de evaluare, intervenţie şi de monitorizare a evoluţiei procesului terapeutic şi de încheiere a acestuia; dobândirea unei mai profunde autocunoaşteri respectiv facilitarea dezvoltării personale a terapeutului în sfera muncii cu copiii şi adolescenţii în vederea creşterii şanselor creării de către specialist a unei relaţii terapeutice adecvate nevoilor copilului.

ANUNŢ

înapoi la conținut