Cercetare

În cadrul Asociaţiei Ψ-Quest se desfăşoară proiecte de cercetare din sfera teoriei şi practicii psihoterapiei sistemice şi a ştiinţei familiei în general. Specialiştii  care participă la aceste proiecte lucrează în regim de voluntariat.

Primul proiect de cercetare al grupului Ψ-Quest I

Coordonator științific – Dr. Školka Enikő

Membrii echipei sunt specialişti din sfera psihoterapiei sistemice şi psihiatriei (Subgrupuri de Cercetare)

Cercetare

Data debutului activităţii: 07.06.2013.

Scopurile grupului de lucru:

I. traducerea, adaptarea și validarea a 4 instrumente de evaluare psihologică cu proprietăţi psihometrice foarte bune, dintre care 3 sunt de natură sistemică, iar unul este aplicabil în domeniul psihoterapiei sistemice

II. studierea naturii conexiunilor dintre unele aspecte ale relaţiilor intrafamiliale respectiv a relaţiei dintre dinamicile interpersonale şi unele dimensiuni ale funcționării individuale

III. studierea modalităților de gestionare a diferențelelor de natură etnică și/sau religioasă în familiile cultural diverse sub acest(e) aspect(e).

Ritmul de lucru – grupul își desfășoară activitatea cu precădere în mediul electronic și se întruneşte minimum bilunar.

Numărul întâlnirilor de lucru desfăşurate: 6 în anul 2013; 9 în anul 2014, 8 in 2015; 6 în anul 2016, 7 în 2017, 7 în 2018, 5 în 2019.

Paşii parcurşi: 

 1. Constituirea grupului şi stabilirea de comun acord a normelor de funcţionare a acestuia
 2. Desfăşurarea unei munci de documentare de natură teoretico-metodologică de către membrii grupului
 3. Realizarea designului cercetării
 4. Semnarea unei declarații de către membrii echipei privind asigurarea integrității procesului de cercetarece (în sferele: etică, calitatea științifică, confidenţialității, loialității față de grup)
 5. Alegerea instrumentelor de evaluare cu ajutorul cărora se vor operaţionaliza constructe ţintă – constituirea Bateriei Ψ-Quest
 6. Obţinerea acceptului autorilor pentru traducerea şi aplicarea instrumentelor de evaluare
 7. Realizarea traducerii instrumentelor în limbile română şi maghiară în conformitate cu normele ştiinţifice şi cu protocolul agreat respectiv impus de autori
 8. bufnita griRezolvarea prin contribuţia directă a autorilor instrumentelor a unor dileme apărute în decursul traducerilor
 9. Elaborarea, respectiv traducerea materialelor informative şi de natură etică, care însoţesc instrumentele
 10. Pregătirea materialelor necesare în vederea supunerii evaluării proiectului de cercetare de către o comisie etică independentă, științific prestigioasă
 11. Obținerea avizului etic din partea Comisiei Etice a Universății de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (numărul avizului Prorectoratului Științific al UMF – 369 din 2.07.2015)
 12. Pregătirea membrilor echipei pentru administrarea standardizată a instrumentelor, respectiv pentru procesul de cotare şi de introducere a datelor în baza de date electronică
 13. Realizarea unui studiu pilot și obținererea unor rezultate preliminare
 14. Pregătirea materialelor necesare pentru administrare în mediul online
 15. Implementarea și testarea instrumentelor de evaluare în mediul online
 16. Conceperea și execuția materialelor promoționale privind cercetarea
 17. Elaborarea celui de al șaselea chestionar al Bateriei
 18. Pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a celui de al șaselea chestionar pentru mediul online.
 19. Testarea Bateriei Ψ-Quest în mediul online
 20. Supunerea evaluării proiectului în formă amendată (adăugită) Comisiei de Etică a Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca; obținerea reavizării acestuia (numărul avizului Prorectoratului Științific al UMF – /.09.2019).

Următorul pas de parcurs:

21. Lansarea Bateriei Ψ-Quest în mediul online și continuarea aplicării acesteia, față în față pentru populația non-clinică

22. Elaborarea Protocolului de administrare a Bateriei Ψ-Quest pentru populația clinică.