Cercetare

În cadrul Asociaţiei „Ψ-Quest” se desfăşoară proiecte de cercetare din sfera teoriei şi practicii psihoterapiei sistemice şi a ştiinţei familiei în general. Specialiştii  care participă la aceste proiecte lucrează în regim de voluntariat.

Primul proiect de cercetare al grupului Ψ-Quest I

Coordonator – Dr. Školka Enikő

Primul proiect de cercetare al Asociaţiei „Ψ-Quest” desfăşurat de către specialişti din sfera psihoterapiei sistemice şi psihiatriei (Subgrupuri de Cercetare) ţinteşte traducerea, adaptarea şi validarea a patru instrumente de evaluare psihologică cu proprietăţi psihometrice foarte bune.

Cercetare

Data debutului activităţii: 07.06.2013.

Scopurile grupului de lucru: I. validarea a 4 instrumente de evaluare, dintre care 3 sunt de natură sistemică, iar unul este aplicabil în domeniul psihoterapiei sistemice; II. studierea naturii conexiunilor dintre unele aspecte ale relaţiilor intrafamiliale respectiv a relaţiei dintre dinamicile interpersonale şi unele dimensiuni ale funcționării individuale.

Ritmul de lucru: grupul își desfășoară activitatea cu precădere în mediul electronic și se întruneşte minimum bilunar.

Numărul întâlnirilor de lucru desfăşurate: 6 în anul 2013; 9 în anul 2014, 8 in 2015; 6 în anul 2016, 7 în 2017, 7 în 2018, 2 în 2019.

Paşii parcurşi: 

 1. Constituirea grupului şi stabilirea de comun acord a normelor de funcţionare a acestuia
 2. Desfăşurarea unei munci de documentare de natură teoretico-metodologică de către membrii grupului
 3. Realizarea designului cercetării
 4. Semnarea unei declarații de către membrii echipei privind asigurarea integrității procesului de cercetarece (în sferele: etică, calitatea științifică, confidenţialității, loialității față de grup)
 5. Alegerea instrumentelor de evaluare cu ajutorul cărora se vor operaţionaliza constructe ţintă
 6. Obţinerea acceptului autorilor pentru traducerea şi aplicarea instrumentelor de evaluare
 7. Realizarea traducerii instrumentelor în limbile română şi maghiară în conformitate cu normele ştiinţifice şi cu protocolul agreat respectiv impus de autori
 8. bufnita griRezolvarea prin contribuţia directă a autorilor instrumentelor a unor dileme apărute în decursul traducerilor
 9. Elaborarea, respectiv traducerea materialelor informative şi de natură etică, care însoţesc instrumentele
 10. Pregătirea materialelor necesare în vederea supunerii evaluării proiectului de cercetare de către o comisie etică independentă
 11. Oținerea avizului etic din partea Comisiei Etice a Universății de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
 12. Pregătirea membrilor echipei pentru administrarea standardizată a instrumentelor, respectiv pentru procesul de cotare şi de introducere a datelor în baza de date electronică
 13. Realizarea unui studiu pilot și obținererea unor rezultate preliminare
 14. Pregătirea materialelor necesare pentru administrare în mediul online
 15. Implementarea și testarea instrumentelor de evaluare în mediul online.
 16. Elaborarea celui de al șaselea chestionar al Bateriei.
 17. Pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a celui de al șaselea chestionar pentru mediul online.
 18. Testarea Bateriei în mediul online.

Următorul pas de parcurs:

19. Lansarea bateriei in mediul online și continuarea aplicării acesteia, față în față.