Istoric

                        A. Din 08.03.2022 până în prezent
                        B. Din 2010 până în 08.03.2022

Istoria Asociației Ψ-Quest

A. Din 08.03.2022 până în prezent

În data de 08.03.2022 Asociația Ψ-Quest și-a schimbat Statutul și a devenit asociație furnizoare de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei (Aviz CPR nr. 46/ 15.04.2022, codul RF-II-CJ – 254/ Registrul furnizorilor de formare), în  modalitatea Psihoterapie sistemică individuală, de cuplu și de familie (Aviz CPR nr. 63/ 15.04.2022).

În acest nou cadru profesional s-a continuat formarea colegilor practicanți în condiții de supervizare profesională și s-au pus bazele programului de formare aliniat standardelor de formare ale CPR, FRP, EAP și EFTA.

Începând din data de 08.03.2022 responsabilitatea privind veridicitatea și calitatea informațiilor publicate în cadrul paginii web a AΨQ, aparține Comisiei Profesionale a Asociației. 

Înapoi la cuprins

B. Din 2010 până în 08.03.2022

Despre Psi-Quest

Asociaţia Ψ-Quest a fost înfiinţată în 2010 la Cluj-Napoca, ca o organizaţie nonprofit care a organizat formări şi manifestări profesionale preponderent în domeniul psihoterapiei, în special a psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie. 

În vederea atingerii acestui scop, Asociaţia Ψ-Quest în acest interval de timp şi-a propus realizarea următoarelor tipuri de activităţi:

 • organizarea şi patronarea de reuniuni în domeniul psihoterapiei, consilierii psihologice şi a psihologiei clinice în general, respectiv a psihoterapiei copilului şi familiei, a tanatopsihologiei în mod particular, pentru valorificarea experienţei în domeniu
 • organizarea unor cursuri de formare (teoretice, aplicative, metodologice, de supervizare) în colaborare cu Asociaţii Profesionale acreditate ca furnizori de formare de către Federaţia Română de Psihoterapie (FRP) respectiv Colegiul Psihologilor din România (CPR)
 • realizarea de cercetări ştiinţifice în domeniul psihoterapiei şi a consilierii psihologice
 • organizarea de grupuri de dezvoltare personală/ autocunoaştere (atât pentru viitori specialişti cât şi pentru grupuri de clienţi)
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, workshop-uri, cursuri de formare continuă pentru specialişti în domeniul psihoterapiei, consilierii psihologice şi a psihologiei clinice
 • organizarea unor programe de educaţie pentru sănătate, de consiliere educaţională pentru părinţi, alte programe speciale din aria de competenţă a membrilor Asociaţiei
 • organizarea unor grupuri psihoterapeutice pentru copii, adolescenţi, adulţi
 • organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe sau alte manifestări de acest gen, naţionale şi internaţionale
 • formarea adulţilor în cadrul diferitelor programe de pregătire profesională, în conformitate cu competenţele de formator a membrilor Asociaţiei
 • informarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la: indicaţia respectiv contraindicaţia pentru psihoterapie, consiliere psihologică; beneficiile intervenţiilor din sfera psihoterapiei şi a consilierii psihologice respectiv referitor la o serie de teme de larg interes
 • colaborarea, cooperarea şi schimbul de informaţii între specialiştii din domeniu (psihoterapeuţi, consilieri, psihologi clinicieni) din ţară şi din străinătate
 • facilitarea comunicării şi colaborării între specialiştii din domeniile conexe, socio-umane (alte ramuri ale psihologiei, psihopedagogie, educaţie, medicină, asistenţă socială etc.)
 • colaborarea cu alte asociaţii sau societăţi ştiinţifice, culturale sau umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate care pot sprijini Asociaţia în realizarea scopurilor sale
 • întocmirea unor proiecte de sponsorizări în colaborare cu asociaţii de profil din ţară şi din străinătate pentru a susţine activităţile Asociaţiei
 • desfăşurarea de activităţi editoriale (pliante, reviste, pagină web etc.)
 • susţinerea unor campanii publicitare privind acţiunile Asociaţiei
 • desfăşurarea în condiţii legale a oricărei alte activităţi, care este în spiritul Asociaţiei.

Din anul înființării (2010) până în prezent Asociaţia Ψ-Quest a organizat programe de formare în sfera psihoterapiei sistemice, psihoterapiei individuale a copilului și tanatopsihologiei.

În anul 2013 a debutat Programul Autonom de Cercetare Ψ-Quest – în sfera psihologiei și psihoterapiei sistemice, coordonat de dr. Školka Enikő.

În anul 2015 Asociația Ψ-Quest, în parteneriat cu Asociația de Terapie Familială – Pro Familia (ATF-PF) a organizat o primă conferință internațională în sfera psihoterapiei sistemice cu specialiști invitați din Statele Unite ale Americii și din Europa.

Fondatori ai Asociației Ψ-Quest

Psihoterapeuţii dr. Školka Enikő şi Orbán Mária au fost din 2010 membFoundersre fondatoare  ai Asociaţiei Ψ-Quest, respectiv au fost co-proprietarele paginii web ai Asociației până la data de 27.06.2022, când au donat-o AΨQ – cu excepția paginilor profesionale personale pe care le gestionează în continuare pe cont propriu  – dat fiind că aceasta în 08.03.2022, din punct de vedere juridic, iar în 15.04.2022 din punct de vedere profesional a dobândit calitatea de asociație furnizoare de formare de lungă durată în domeniul psihoterapiei sistemice.

 • Dr. Školka Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie (Asociația Ψ-Quest din Cluj-Napoca, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); psihoterapeut psihodinamic individual pentru adulți (IPI, Washington DC/ Maryland, SUA), președintele Comisiei Profesionale al AΨQ; schema psihoterapeut aflat în supervizare (STISA – Africa de Sud); coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar titular în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.
 • Orbán Mária  psihoterapeut și formator-supervizor autonom în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie (Asociația Ψ-Quest, Cluj, treapta de specializare – principal), psihoterapeut psihodramă pentru adulți, adolescenți, copii (Societatea de Psihodramă JL Moreno, SPJLM, Cluj), formator psihodramă pentru copii și adolescenți, metoda Hanna Kende (Asociația de Psihologie Individuală Ungară, MIPE,  Ungaria, respectiv Asociația de psihodramă pentru copii și adolescenți „Kende Hanna”, APCA-KH), psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi (SGGT-Elveţia). Înregistrată la Colegiul Psihologilor din România (CPR) – cod personal: 04228, respectiv Federația Română de psihoterapie – număr diplomă de certificare psihoterapie sistemică (AΨQ): 0285/a, respectiv psihodramă (SPJLM): 2184. 
Colaboratori ai AΨQ înainte de 08.03.2022 au fost următorii psihoterapeuți:
 • Carmen Costea-Bărluțiu – psihopedagog practicant autonom specialist cu competențe în psihoterapie sistemică individuală, de cuplu şi de familie, acreditat CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, cod personal: 15328), hipno-psihoterapeut ericksonian în supervizare (ARHTE, Iași), formare în psihoterapie centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, lector univ. Departamentul Psihopedagogie Specială, UBB Cluj, membru EADP (European Association of Developmental Psychology).
 • Florentina Lijfering – psiholog practicant autonom în psihoterapia familială sistemică, acreditat de CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, cod personal: 13187).
Invitaţi ai AΨQ înainte de 08.03.2022 au fost specialiştii care ocazionali sau cu regularitate au acceptat invitația fondatoarelor de a realiza programe şi activităţi profesionale din sfera formării în domeniul psihoterapiei:
 • Dr. Barát Katalin – psihiatru, psihoterapeut de familie, formator-supervizor al Asociaţiei Ungare de Terapia Familiei, Budapesta (Ungaria) şi al ATF-PF,
 • Madeleine Walder-Binder – psiholog, psihoterapeut, Institutul de Focusing New York respectiv Asociaţia de Psihoterapie Centrată pe Persoană, Elveţia (SGGT),
 • Marta Stapert-Wezelenburg († 2019) şi Ynse Stapert († 2013) – Institutul de Focusing New York respectiv Schardaam, Olanda.
Parteneri ai AΨQ înainte de 08.03.2022 au fost persoane juridice care asigurau cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor profesionale a membrilor, colaboratorilor şi invitaţilor AΨQ
 • Cabinet Individual de Psihologie – dr. Školka Enikő – din 2015 – până în prezent,
 • Cabinet Individual de Psihologie – Orbán Mária – din 2015 – până în prezent,
 • Cabinet Individual de Psihologie – Carmen Costea-Bărluțiu – din 2010 – până în prezent,
 • Asociaţia de Terapie Familială – Pro Familia (ATF-PF) – între 2010 – 08.03.2022,
 • Cabinet Individual de Psihologie – Florentina Lijfering – între 2010 – 2019,
 • Societate Civilă de Psihologie Školka Enikő și Orbán Mária – între 2010 – 2015.

Înapoi la cuprins

Preistoria Asociației Ψ-Quest

Înainte de 2010, anul înfiinţării Asociației Ψ-Quest, toate activităţile în care au fost implicate fondatorii acesteia – psihoterapeuţii dr. Školka Enikő şi Orbán Mária – s-au derulat în cadrul organizatoric al Fundaţiei Epsiona, sub forma unor Programe Autonome:Preistoria Psi-Quest

 • Programul Autonom Multiplex
 • Programul Autonom Focusing
 • Programul Autonom de Formare în Terapia Sistemică de Cuplu și Familie
 • Programul de Formare Continuă din Sfera Tanatopsihologiei

În curs de completare

Responsabilitatea privind veridicitatea, corectitudinea ştiinţifică, adecvarea, citarea corespunzătoare a referinţelor în cazul tuturor informaţiilor postate în perioada 2010-08.03.2022 a aparținut celor două membre fondatoare. Conținuturile din cadrul paginii web care nu au fost însoţite de nume de autori, au fost elaborate împreună sau în mod independent și de comun acord, de către cele două foste co-proprietare ale site-ului.

Înapoi la cuprins

Material realizat de dr. Školka Enikő şi Orbán Mária.