Istoric

Istoria Ψ-Quest

Despre Psi-Quest

Asociaţia Ψ-Quest a fost înfiinţată în 2010 la Cluj-Napoca, ca o organizaţie nonprofit care organizează formări şi manifestări profesionale preponderent în domeniul psihoterapiei, în special a psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie. 

În vederea atingerii acestui scop, Asociaţia Ψ-Quest şi-a propus realizarea următoarelor tipuri de activităţi:

 • organizarea şi patronarea de reuniuni în domeniul psihoterapiei, consilierii psihologice şi a psihologiei clinice în general, respectiv a psihoterapiei copilului şi familiei, a tanatopsihologiei în mod particular, pentru valorificarea experienţei în domeniu
 • organizarea unor cursuri de formare (teoretice, aplicative, metodologice, de supervizare) în colaborare cu Asociaţii Profesionale acreditate ca furnizori de formare de către Federaţia Română de Psihoterapie (FRP) respectiv Colegiul Psihologilor din România (CPR)
 • realizarea de cercetări ştiinţifice în domeniul psihoterapiei şi a consilierii psihologice
 • organizarea de grupuri de dezvoltare personală/ autocunoaştere (atât pentru viitori specialişti cât şi pentru grupuri de clienţi)
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, workshop-uri, cursuri de formare continuă pentru specialişti în domeniul psihoterapiei, consilierii psihologice şi a psihologiei clinice
 • organizarea unor programe de educaţie pentru sănătate, de consiliere educaţională pentru părinţi, alte programe speciale din aria de competenţă a membrilor Asociaţiei
 • organizarea unor grupuri psihoterapeutice pentru copii, adolescenţi, adulţi
 • organizarea şi participarea la seminarii, conferinţe sau alte manifestări de acest gen, naţionale şi internaţionale
 • formarea adulţilor în cadrul diferitelor programe de pregătire profesională, în conformitate cu competenţele de formator a membrilor Asociaţiei
 • informarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la: indicaţia respectiv contraindicaţia pentru psihoterapie, consiliere psihologică; beneficiile intervenţiilor din sfera psihoterapiei şi a consilierii psihologice respectiv referitor la o serie de teme de larg interes
 • colaborarea, cooperarea şi schimbul de informaţii între specialiştii din domeniu (psihoterapeuţi, consilieri, psihologi clinicieni) din ţară şi din străinătate
 • facilitarea comunicării şi colaborării între specialiştii din domeniile conexe, socio-umane (alte ramuri ale psihologiei, psihopedagogie, educaţie, medicină, asistenţă socială etc.)
 • colaborarea cu alte asociaţii sau societăţi ştiinţifice, culturale sau umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate care pot sprijini Asociaţia în realizarea scopurilor sale
 • întocmirea unor proiecte de sponsorizări în colaborare cu asociaţii de profil din ţară şi din străinătate pentru a susţine activităţile Asociaţiei
 • desfăşurarea de activităţi editoriale (pliante, reviste, pagină web etc.)
 • susţinerea unor campanii publicitare privind acţiunile Asociaţiei
 • desfăşurarea în condiţii legale a oricărei alte activităţi, care este în spiritul Asociaţiei.

Din anul înființării și până în prezent Asociaţia Ψ-Quest a organizat programe de formare în sfera psihoterapiei sistemice, psihoterapiei individuale a copilului și tanatopsihologiei.
În anul 2013 a debutat Programul Autonom de Cercetare Ψ-Quest I – în sfera psihologiei și psihoterapiei sistemice, coordonat de Dr. Dr. Školka Enikő.

În anul 2015 Asociația Ψ-Quest, în parteneriat cu ATF-PF a organizat o primă conferință internațională în sfera psihoterapiei sistemice cu specialiști invitați din Statele Unite ale Americii și Europa (link).

În data de 08.03.2022 Asociația Ψ-Quest și-a schimbat Statutul și a devenit asociație furnizoare de formare profesională în domeniul psihoterapiei (Aviz CPR nr. 46/ 15.04.2022, codul RF-II-CJ – 254/ Registrul furnizorilor de formare), în  modalitatea Psihoterapie sistemică individuală, de cuplu și de familie (Aviz CPR nr. 63/ 15.04.2022).  

În curs de completare

înapoi la cuprins

Preistoria Ψ-Quest

Preistoria Psi-Quest
Înainte de 2010, anul înfiinţării  Ψ-Quest,  toate activităţile în care au fost implicate fondatorii Ψ-Quest, psihoterapeuţii Dr. Školka Enikő şi Orbán Mária, s-au derulat în cadrul organizatoric al Fundaţiei Epsiona, sub forma unor Programe Autonome.

Programul Autonom Multiplex

Programul Autonom Focusing

Programul Autonom de Formare în Terapia Sistemică de Cuplu și Familie

Programul de Formare Continuă din Sfera Tanatopsihologiei

În curs de completare

înapoi la cuprins

Fondatori, colaboratori şi parteneri Ψ-Quest

Psihoterapeuţii Dr. Školka Enikő şi Orbán Mária sunt proprietarii intelectuali, respectiv membri fondatori ai Asociaţiei Ψ-Quest. Asociaţia are colaboratori, invitaţi şi parteneri de lucru (persoane fizice respectiv juridice).

Invitaţii şi colaboratorii Asociației Ψ-Quest constituie persoane fizice, primele fiind specialiştii invitaţi ocazionali de către fondatoarele Asociaţiei pentru realizarea unor programe şi activităţi profesionale din sfera formării în domeniul psihoterapiei iar colaboratoarele sunt psihoterapeuți și/sau formatori-supervizori cu care cooperarea de vreme îndelungată este continuă.

Partenerii Ψ-Quest constituie persoane juridice care asigură cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor profesionale a membrilor, colaboratorilor şi invitaţilor Asociaţiei Ψ-Quest.

Fondatoare

Founders

Dr.Školka Enikő – psiholog principal, psihopedagog, psihoterapeut de familie, formator-supervizor al ATF-PF, acreditat de FRP (Registrul psihoterapeuţilor din România, nr. diplomă de certificare: 0286/a) şi CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, psiholog principal în psihoterapie familială sistemică, cod personal: 01942), hipno-psihoterapeut ericksonian (ARHTE), psihoterapeut formator în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii/adolescenţi/adulţi (SGGT-Elveţia)

Orbán Mária – psiholog principal, psihoterapeut de familie, formator-supervizor al ATF-PF, acreditat de FRP (Registrul psihoterapeuţilor din România, nr. diplomă de certificare: 0285/a) şi CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, psiholog principal în psihoterapie familială sistemică, cod personal: 04228), asistent psihodramă (SPJLM), psihoterapeut şi formator în formare în psihodramă pentru copii, metoda dnei Hanna Kende (MIPE-Ungaria), psihoterapeut formator în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii/adolescenţi/adulţi (SGGT-Elveţia)

Proprietarele prezentei pagini web sunt psihoterapeuţii Dr. Školka Enikő şi Orbán Mária. Responsabilitatea privind veridicitatea, adecvarea, corectitudinea ştiinţifică, citarea corespunzătoare a referinţelor în cazul tuturor informaţiilor postate, le aparţine în întregime. Conținuturile din cadrul paginii web care nu sunt însoţite de nume de autori, au fost elaborate de către fondatoare.

Începând cu data de 27.06.2022 proprietale au donat o mare parte din pagina Asociației Ψ-Quest furnizoare de formare în domeniul psihoterapiei. Din acest motiv la ora actuală pagina este în reconstrucție progresivă.

Colaboratoare:

Florentina Lijfering – psiholog practicant autonom în psihoterapia familială sistemică, acreditat de CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, cod personal: 13187)

Carmen Costea-Bărluțiu – psiholog practicant autonom în psihoterapie sistemică de cuplu şi specialist autonom  în psihopedagogie specială, acreditat CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, cod personal: 15328), hipno-psihoterapeut ericksonian în supervizare (ARHTE), formare în psihoterapie centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, Lector Univ. Departamentul Psihopedagogie Specială, UBB Cluj, membru EADP (European Association of Developmental Psychology)

Specialișit invitaţi cu regularitate în trecut

Madeleine Walder-Binder – psiholog, psihoterapeut, Institutul de Focusing New York respectiv Asociaţia de Psihoterapie Centrată pe Persoană, Elveţia,

Marta Stapert-Wezelenburg († 2019) şi Ynse Stapert († 2013) – Institutul de Focusing New York respectiv Schardaam, Olanda,

Dr. Barát Katalin – psihiatru, psihoterapeut de familie, formator-supervizor al Asociaţiei Ungare de Terapia Familiei, Budapesta (Ungaria) şi al ATF-PF.

Partener de lucru în trecut – Asociația de Terapie Familială – Pro Familia din Miercure-Ciuc.

înapoi la cuprins