Criterii de selecţie a participanţilor la formarea în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie

Informaţiile de mai jos sunt extrase din Regulamentul privind procesul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (capitolul 1), document accesibil în formă completă pentru membrii Asociaţiei pe pagina oficială al ATF-PF.

La programul de formare complementară al ATF-PF pot fi admise persoane care îndeplinesc două condiţii majore: (1) pe de o parte au dobândit licenţă în una din specializările potrivite în acest sens, (2) pe de altă parte participă cu succes la interviul de selecţie desfăşurat cu viitorul formator(i).

1. Dobândirea licenței în una dintre specializările potrivite

La programul de formare complementară al ATF-PF pot participa exclusiv persoane care au dobândit licenţa în urma absolvirii unei facultăţi acreditate în ţară în una din următoarele specializăriFluT0

  • Psihologie
  • Medicină
  • Pedagogie (incluzând Psihopedagogie)
  • Asistenţă socială
  • Filozofie
  • Teologie

Începând cu data de 18.03.2016, absolvenţii facultăţilor de medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) şi teologie își pot atesta competenţa profesională în specialitatea psihoterapie (într-o anumită metodă psihoterapeutică, avizată de către CPR), în condiţiile completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate, aprobate de către Comitetul director al CPR, enumerate mai jos:

  • Psihologie generală
  • Psihologie clinică
  • Psihodiagnostic
  • Psihopatologie

Numărul de ore parcurse este necesar să fie de 42 de ore/disciplină. (Pachet de discipline universitare de specialitate – pentru alți absolventi decât absolvenții facultăților de psihologie – restructurat, propus și aprobat de Comisia de psihologie clinică și psihoterapie prin procesul-verbal nr. 3 din 18.03.2016. Ghid privind procedurile de atestare profesionala pentru comisia de psihologie clinica si psihoterapie, http://www.copsi.ro/ghid-atestare-clinică-psihoterapie )

Comisia Profesională a ATF-PF recomandă puternic ca în contul disciplinei Psihopatologie, persoanele participante la formare să se înscrie la disciplina Psihiatrie.

Toţi participanţii la formare care au dobândit o licenţă diferită de cea în psihologie respectiv au o altă specialitate (rezidenţiat) în domeniul ştiinţelor medicale decât psihiatria (din categoriile susmenţionate) trebuie să parcurgă disciplinele susmenționate până în momentul în care intră în etapa de supervizare a formării, înscrierea la supervizare fiind condiţionată şi de satisfacerea completă a acestei cerinţe.

Notă 1 – Până în data 18.03.2016, persoanele care au dobândit o licenţă diferită de cea în psihologie, respectiv au o altă specialitate (rezidenţiat) în domeniul ştiinţelor medicale decât psihiatria, s-au putut înscrie cu condiţia să fi parcurs în cadrul curriculumului universitar (dovedit printr-o copie legalizată după foaia matricola, nivel licenţă sau masterat) sau în cadrul unor cursuri suplimentare din curriculumul unor universităţi acreditate, cel puţin 4 discipline de minimum un semestru, care să fie subsumabile domeniilor precizate pe site-ul CPR, adică: Psihologie generală şi Psihodiagnostic; Psihodiagnostic şi evaluare clinică; Psihologie clinică şi/sau medicală; Consiliere şi psihoterapie; Psihiatrie şi/sau Psihopatologie; Psihologia sănătăţii şi/sau Psihosomatică; Psihologia dezvoltării şi/sau Psihologia clinică a dezvoltării.

Notă 2 – pot surveni schimbări privind condiţiile de participare la formarea în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în cadrul ATF-PF dacă se produc modificări în cadrul reglementărilor CPR şi/sau FRP

2. Susţinerea cu succes a unui interviu de selecţie cu formatorul/ formatorii

Interviul de selecţie se desfăşoară de formatorul sau formatorii responsabili de program. Acest interviu individual are o durată de aproximativ 45 de minute, având în centrul focalizării maturitatea, motivaţia, angajamentul candidatului, informarea acestuia referitor la regulamentul formării şi funcţionarea ATF-PF, clarificarea expectaţiilor, obligaţiilor şi drepturilor părţilor, oferirea de răspunsuri la întrebările candidatului.

Taxa de înscriere şi selecţie este 100 de Ron (include verificarea dosarului de înscriere şi onorariul pentru interviul de selecţie)

Dosarul de înscriere la formarea complementară în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie trebuie să conţină documentele menţionate la pagina Procedura de înscriere