Criterii de selecţie a participanţilor la formarea în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie

Informaţiile care urmează sunt extrase din Regulamentul Comisiei Profesionale a AΨQ privind procesul de formare și de practică profesională în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie (Cap. 6 – Reglementări privind criteriile și procedura de selecție a participanților la formarea profesională de lungă durată).

La programul de formare complementară a AΨQ pot fi admise persoane care îndeplinesc două condiţii majore: (1) pe de o parte au dobândit licenţă în una din specializările agreate de Normele CPR, (2) pe de altă parte participă cu succes la interviul de selecţie desfăşurat cu formatorul-supervizor/ formatorii-supervizori.

1. Dobândirea licenței în una dintre specializările potrivite

La programul de formare de lungă durată în modalitatea psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu și de familie a AΨQ pot participa exclusiv persoane care au dobândit licenţa în urma absolvirii unei facultăţi acreditate în ţară și avizate de către CPR, în una din următoarele specializări (Cap. 6 – Regulamentul procesului de formare și de practică psihoterapeutică)FluT0

 • Psihologie
 • Medicină (cel mai probabil nu doar specializarea Psihiatrie?)
 • Pedagogie
 • Psihopedagogie Specială
 • Asistenţă socială
 • Filozofie
 • Teologie

”Competenţa în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită şi de absolvenţi de studii universitare în domenii conexe psihologiei – medicină/ pedagogie/ psihopedagogie/ filosofie/ teologie /asistenţă socială, cu condiţia completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puţin următorul conţinut:

 1. a) Introducere în psihologie sau Psihologie generală sau Fundamentele psihologiei sau Psihologia personalităţii sau Teorii ale personalităţii sau alte denumiri echivalente – 40 ore;
 2. b) Psihologia dezvoltării sau Psihologia vârstelor sau alte denumiri echivalente – 40 ore;
 3. c) Psihologie clinică sau Psihopatologie sau Psihiatrie sau Profile dezadaptative de comportament sau alte denumiri echivalente – 40 ore;
 4. d) Evaluare psihologică sau Evaluare şi testare psihologică sau Psihodiagnostic sau alte denumiri echivalente – 40 ore;
 5. e) Introducere în psihoterapie sau Abordări în psihoterapie sau alte denumiri echivalente – 40 ore;”[1]

Participanţii la formarea de lungă durată care au dobândit o licenţă într-o specializare diferită de cea în psihologie, respectiv diferită de specializările asimilate psihologiei (adică au dobândit studii universitare în specializări conexe domeniului psihologiei) este necesar să parcurgă disciplinele susmenționate până în momentul în care încep etapa de formare clinică adică practica psihoterapeutică în condiții de supervizare, asumarea contractului de supervizare fiind condiționată şi de satisfacerea integrală a acestei cerințe.

Dovada parcurgerii disciplinelor necesare în calitate de audient în cadrul uneia dintre facultățile de profil acreditate în țară, o reprezintă copia după adeverința eliberată de către respectiva instituție, despre denumirea, durata cursului, data absolvirii, numărul de credite și nota obținută la examen.

(*) Notă – Pot surveni schimbări privind condiţiile de participare la formarea în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie în cadrul  AΨQ, dacă se produc modificări în cadrul reglementărilor CPR, FRP.

[1] Conform CPR Anexa – 1C la Normele din 7 noiembrie 2021 privind Atestarea profesională (p. 9).

2. Susţinerea cu succes a unui interviu de selecţie cu formatorul-supervizor/ formatorii-supervizori

Interviul de selecţie se desfăşoară de formatorul-supervizor sau formatorii-supervizori responsabili de desfășurarea programului de formare. Acest interviu individual are o durată de 50 de minute, având în centrul focalizării maturitatea, motivaţia, angajamentul candidatului, informarea acestuia referitor la Regulamentul formării şi funcţionării AΨQ, clarificarea expectaţiilor, obligaţiilor şi drepturilor părţilor, oferirea de răspunsuri la întrebările candidatului.

Taxa de înscriere şi de selecţie (include verificarea dosarului de înscriere şi onorariul pentru interviul de selecţie) poate fi consultată în cadrul meniului vertical al prezentei pagini web, secțiunea – Taxele de participare la formare.

Dosarul de înscriere la formarea de lungă durată în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie trebuie să conţină documentele menţionate în cadrul Cap. 7 din Regulamentul procesului de formare și de practică profesională (Cap. 7 – Procedura de înscriere la formarea de lungă durată, respectiv în asociația formatoare.

Sursa – Regulamentul Comisiei Profesionale al AΨQ privind procesul de formare și de practică profesională. 

Material realizat de dr. Školka Enikő.