Filozofia Ψ-Quest

Print „Quest” înseamnă căutare.

O căutare complexă, care facilitează accesul la cunoaştere, la împlinirea unor scopuri pline de semnificaţii personale şi interpersonale.

Poate să apară şi în unele forme şi etape ale demersului psihoterapeutic, când scopul intervenţiei este cel al unei profunde sondări a sinelui, atingerea unor schimbări majore şi actualizarea anumitor potenţialităţi ale psihicului – într-o manieră profund integrativă în ceea ce priveşte propria fiinţă.

Metodele şi tehnicile utilizate în cadrul acestor intervenţii sunt de o mare varietate şi implică alături de cele fundamentate pe raţionamentul logic, munca cu ceea ce este implicit, latent, inconştient prezent în psihicul uman.

Constituie o căutare adâncă, situată în afara ordinarului, care se desfăşoară de-a lungul unei călătorii (intra- şi interpersonale, contextualizate) care implică dificultăţi, obstacole, confruntarea cu necunoscutul şi cu impredictibilitatea care o însoţeşte. Aceasta poartă în sine potenţialul creşterii, dezvoltării, transformării, înţelepciunii dar nu este liberă de riscuri, lupte sau uneori chiar de pericole remarcabile.

Drumul în sine şi deznodământul călătoriei sunt rezultatul unor complexe procese de de-construcţie şi (re)construcţie, unor succesiuni de stări de echilibru relativ, de fapt a unor procese de co-construcţie, co-autorare dintre client-terapeut, formator-student, supervizor-supervizat şi contextul mai amplu în care aceştia trăiesc.

Mulţumiri

Fondatoarele paginii web adresează sincere şi respectuoase mulţumiri pentru următorii artişti/autori, care le-au permis utilizarea liberă a lucrărilor lor: