Workshop-uri

Această secţiune conţine scurte descrieri despre workshop-urile organizate de-a lungul anilor, indiferent de faptul dacă aceste programe mai sunt sau nu în derulare.

Începând din momentul constituirii CPR, toate activităţile profesionale organizate de Ψ-Quest au fost acreditate în cadrul profesional al ATF-PF.

O parte din aceste workshop-uri au fost aduse la zi și au fost acreditate sau sunt în curs de a fi acreditate în cadrul AΨQ.

Creditele acordate sunt menţionate în cazul fiecărei activităţi profesionale descrise. Informaţii referitore la tipul, durata, frecvenţa cu care au fost desfăşurate diferite activităţi profesionale, cadrul profesional în care au fost acreditate, respectiv statutul actual al acestora (dacă există sau nu grupuri în curs de constituire), se pot lectura accesând linkul: Workshop-uri – Situaţie grupuri. Descrierea acelor activităţi profesionale pentru care înscrierea este posibilă, este însoţită de linkul „ANUNŢ”, prin care se pot accesa detalii relevante.

Apariția tiparelor de atașament timpurii în relația de cuplu și terapia de cuplu la adulți. Posibilități ale tratamentului leziunilor de atașament timpurii prin metoda EFT - Katalin Barát (10 ore, 10 credite CPR prin ATF-PF)

Workshop online (prin platforma Zoom), 10 ore , 10 credite CPR (ATF-PF)

Desfășurat de către: Dr. Barát Katalin – medic psihiatru, psihoterapeut, formator-supervizor în modalitatea terapiei sistemice familiale (Budapesta, Ungaria), formator-supervizor senior de onoare al ATF-PF.

Orientarea EFT a oferit o nouă focalizare terapiei de cuplu. S-a centrat pe relația de atașament și consideră creșterea gradului de securitate a atașamentului drept o condiție a tratamentului de succes.

De-a lungul atelierului, în urma sumarizării principiilor și practicii specifice modelului EFT, ne vom centra pe evidențierea consecințelor intricării tiparelor de atașament timpurii lipsite de siguranță în relația de cuplu adultă. Cum anume apar aceste tipare în relația de cuplu și în câmpul terapeutic? Care sunt dificultățile cu care ne putem întâlni cel mai frecvent? Ce poate, ce trebuie să facă terapeutul în aceste cazuri în vederea facilitării dezvoltării atașamentului de tip sigur?

ANUNȚ - 27 octombrie 2021

înapoi la conținut

Abordarea cultural sensibilă a dimensiunii religioase, spirituale a clientului în practica psihoterapeutică - Dr. Školka Enikő (30 de ore, 30 de credite CPR prin ATF-PF: 2018)

Obiective: Dimensiunea religioasă, spirituală poate reprezenta atât o puternică sursă de vindecare, cât și o sursă de distres semnificativ. Marea majoritate a clienților cu care lucrează psihoterapeuții, sunt religioși. Cercetările arată că cei mai mulți psihoterapeuți, consilieri integrează în munca lor dimensiunea religioasă a clienților. Această dimensiune poate informa actul psihoterapeutic. Competențele de natură religioasă, spirituală și cele de natură etică ale specialistului au un impact considerabil asupra calității procesului terapeutic. Aceste competențe permit creșterea sensibilității culturale a practicianului (atât în cazul specialiștilor care au aceeași apartenență confesională ca și clienții lor, cât și în cazul specialiștilor care sunt de altă confesiune, respectiv sunt non-religios – în condițiile în care aceștia din urmă prezintă respect și o autentică deschidere spre această dimensiune profund umană).

Printre scopurile majore al prezentului workshop se numără: aprofundarea provocărilor pe care le poate întâmpina sistemul terapeutic în cazul muncii desfășurate cu clienți religioși, respectiv cu acei clienți care se confruntă cu dileme, cu un zbucium existențial centrat tocmai pe această dimensiune; cunoașterea diverselor modele din literatura de specialitate prin care dimensiunea religioasă, spirituală a clientului poate fi integrată în munca psihoterapeutică/ de consiliere psihologică, alături de alte variabile cheie care prezintă potențial terapeutic; explorarea într-o manieră personală, non-intruzivă a propriei dimensiuni și atitudini față de religie, spiritualitate a participanților; facilitarea creșterii deschiderii, sensibilității specialistului față de dimensiunea religioasă, spirituală (diferită) a clienților; dobândirea unor repere concrete în privința clădirii și dezvoltării acestei competențe psihoterapeutice.

ANUNŢ - 10.02.2018.

înapoi la conținut

Aspecte teoretice şi practice privind integrarea tehnicilor psihodramatice în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi de familie - Orbán Mária (20 de ore, 20 credite CPR prin ATF-PF: 2013, 2014)

Workshop-ul este destinat în primul rând participanţilor aflaţi în formare în psihoterapia sistemică, oferind repere teoretice şi practice pentru integrarea eficientă a tehnicilor psihodramatice în cadrul procesului psihoterapeutic de natură sistemică. În cadrul workshop-ului se vor prezenta conceptele teoretice de bază şi tehnicile fundamentale ale psihodramei respectiv posibilităţile de aplicare ale acestora cu diferite configuraţii de clienţi. Participanţii vor avea posibilitatea să experienţieze impactul tehnicilor psihodramatice în contextul de grup al workshop-ului.

ANUNŢ - în pregătire pentru vara anului 2015

înapoi la conținut

Modele moderne de conceptualizare de caz şi documentație clinică în psihoterapia sistemică - Dr. Školka Enikő (20 de ore, 20 de credite CPR prin ATF-PF:  2012, 2013, 2014, 2016, 2018; 21 de ore (AΨQ) - 2024)

Printre obiectivele majore ale workshop-ului se numără: familiarizarea cu, respectiv aprofundarea de către participanţi a unor modele moderne de conceptualizare și de documentație de caz, de natură integrativă de sine stătătoarea sau fundamentată pe cadre integratoare din sfera psihoterapiei sistemice; îmbunătăţirea competenţelor – din sfera conceptuală și executivă – specifice acestor demersuri (adică a: organizării cantității imense de informații dobândite în cadrul ședințelor psihoterapeutice; conceptualizării cazului în manieră cultural și etic sensibilă; evaluării şi a judecăţii clinice, respectiv a realizării planului de intervenție; luării de decizii terapeutice; urmăririi sistematice a progresului/regresului sistemului client și a integrării sistematice a feedback-ului acestuia; a realizării de predicții privind deznodământul intervențiilor și a procesului terapeutic); clarificarea diferențelor dintre documentația de caz realizată în fișa clinică, respectiv notițele de caz ale psihoterapeutului; aprofundarea principiilor bunelor practici din domeniu. Alături de prezentarea teoretică, în cadrul workshop-ului se facilitează clădirea și exersarea de competențe (cunoștințe, abilități practice, atitudini) de conceptualizare, formulare, documentare și management de caz în practica psihoterapeutică prin analiza unor exemple clinice din experienţa psihoterapeutică a formatoarei şi a participanţilor, dezbateri, problematizări, exerciții care privesc conceptualizări de caz centrate pe sistemul client (cărora le sunt subsumate și modele de conceptualizare de caz specifice diferitelor teorii sistemice, respectiv elemente din modele de conceptualizare de caz centrate pe simptome).

ANUNŢ - în pregătire pentru primăvara anului 2024

înapoi la conținut

Psihoterapia doliului centrată pe sistemul familial în cazul decesului unui adult, respectiv a unui copil/ adolescent - Dr. Školka Enikő (20 de ore, 20 de credite CPR prin ATF-PF 2013, 2014, 2015, 2016)

Cunoaşterea diferitelor tipuri de doliu (natural, complicat, etc.), a mijloacelor de evaluare a acestora, a markerilor pe baza cărora terapeutul ia decizii strategice privind configuraţia membrilor familiei care participă la şedinţele de psihoterapia sistemică. Cunoaşterea unor caracteristici ale sistemului familial care au un efect perturbator respectiv protectiv asupra procesului de doliu al membrilor de familie Aprofundarea unor modele şi tehnici de intervenţie centrate pe sistemul familial şi pe aspecte developmentale. Punctarea esenţei diferitelor teorii privind doliul şi alegerea tehnicilor de intervenţie concrete în funcţie de: modelul sistemic pe care acestea se fundamentează, particularităţile sistemului client şi limitele de competenţă ale terapeutului. Conştientizarea şi managementul dilemelor etice în sfera asistenţei psihologice în prelucrării pierderii. Alături de prezentarea teoretică, exemplificări din cazuistica formatoarei, analiza produselor activităţii din cadrul procesului terapeutic al unor clienţi, demonstraţii, jocuri de rol, în cadrul acestui workshop se asigură un mediu adecvat pentru sondarea de către participanţi a atitudinii lor faţă de moarte, pierdere prin deces, respectiv pentru exersarea unor tehnici de prelucrare a pierderii atât la copii cât şi la adulţi.

ANUNŢ – în pregătire pentru toamna anului 2024

înapoi la conținut

Locul şi rolul evaluării standardizate în practica psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu şi familie. Impactul acestui tip de evaluare asupra îmbunătăţirii judecăţii clinice, monitorizării evoluţiei schimbării terapeutice şi eficientizării intervenţiei. Dilema dublului limbaj - Dr. Školka Enikő (20 de ore, 20 de credite CPR prin ATF-PF: 2016)

Obiective: conștientizarea de către participanți a propriei atitudini față de instrumente de evaluare standardizate sistemice (IESS); familiarizarea participanților cu liniile directoare majore ale domeniului privind evaluarea în sfera psihoterapiei sistemice, ca parte componentă a conceptualizării diagnostice respectiv a celei clinice/contextuale; aprofundarea cunoașterii de către participanți a modului în care pot fi integrate instrumente de evaluare standardizate și nestandardizate, de natură sistemică și non-sistemică în demersul evaluării, intervenției psihoterapeutice, respectiv a modului în care se prelucrează și se interpretează rezultatele acestora și se utilizează în sfera: conceperii planului terapeutic, a predicției deznodământului, a monitorizării evoluției schimbării terapeutice și a detectării acelor situații din cadrul procesului terapeutic, care pot să conducă la încheierea prematură de către clienți a acestui demers. Prin acest atelier se urmărește fortificarea deprinderilor participanților din domeniul administrării instrumentelor de evaluare de natură sistemică și anunțării, respectiv discutării colaborative a rezultatelor cu membrii sistemului; acumularea de informații despre relevanța clinică a constructelor pe care le operaționalizează unele instrumente de evaluare cu bune proprietăți statistice (făcând cunoștință cu modelele sistemice integrative care se află la baza acestora), dobândirea de repere concrete referitoare la: detectarea momentului când utilizarea acestor instrumente este în mod deosebit indicată; selectarea judicioasă a acestora; limitele și capcanele utilizării lor abuzive sau mecanicist restrictive.

ANUNŢ – în pregătire pentru vara anului 2024

înapoi la conținut

Introducere în utilizarea metodei psihodramei pentru copii - Orbán Mária (10 ore, 10 credite)

Metoda psihodramei de copii este o integrare inovativă a psihodramei moreniene şi a psihoterapiei adleriene, adaptată caracteristicilor de vârstă a copiilor de 4 – 12/14 ani. A fost elaborată de dna Hanna KENDE, psihanalistă și psihoterapeută de copii din Franţa (născută la Cluj). Grupurile psihoterapeutice de psihodramă pentru copii se bazează pe acţiune şi pe capacitatea creativă a copiilor de a reprezenta propriile trăiri şi emoţii prin simboluri individuale, inedite. Specificul metodei constă în faptul că psihoterapeuţii sunt participanţi activi în jocul copiilor (se costumează, îşi asumă roluri în scenete), în acelaşi timp fiind cei responsabili pentru eficiența psihoterapeutice ale activităţilor. În cadrul atelierului se vor prezenta conceptele de bază ale acestei abordări, iar participanţii vor avea posibilitatea să vizioneze dar şi să experimenteze unele caracteristici ale psihodramei de copii.

ANUNȚ - În pregătire

înapoi la conținut

Introducere în utilizarea jocului „squiggle” elaborat de D.W. Winnicott - Orbán Mária (10 ore, 10 credite)

Obiectivul principal al acestui workhop este oferirea  unor repere teoretice şi practice despre jocul „squiggle”, pentru a facilita integrarea acestuia în paleta tehnicilor de iniţiere şi adâncirea a relaţiei psihoterapeutice cu copiii. Se va urmări trecerea în revistă a unor concepte şi principii winnicottiene de bază care sunt în strânsă legătură cu filosofia utilizării psihoterapeutice a jocului „squiggle”.

Prin intermediul prezentării unor exemple din literatura de specialitate şi din cazuistica formatoarei, respectiv prin intermediul jocurilor de rol, participanţii îşi vor putea rafina aptitudinile terapeutice respectiv afinitatea, sensibilitatea, creativitatea personală de a folosi această tehnică în construirea unei relaţii terapeutice securizante. Totodată, în cadrul workshopului, se va prezenta o alternativă a acestei tehnici adaptată pentru terapia sistemică de familie. Menţiune: pentru a folosi tehnica squiggle într-o manieră realmente psihoterapeutică, este necesară o bază de cunoştinţe generale în psihoterapia individuală a copilului, acest workshop axându-se doar pe cunoştinţele specifice tehnicii.

ANUNȚ - În pregătire

înapoi la conținut

Case Conceptualization and Interventions in Severe Mental Illnesses Based on the Model of Contextual Family Therapy - Prof. Catherine Ducommun-Nagy (20 hours, 20 credits from RCP via PF-FTA: 2016)

Professor Catherine Duccomun-Nagy, M.D. is a president of the Institute for Contextual Growth, USA, founded by Boszormenyi-Nagy Ivan; Clinical Associate Professor – Family Therapy Program, College of Nursing and Health Professions, Drexel University Philadelphia, PA, USA; Couple and family therapist; Specialist FMF (Switzerland) in psychiatry and psychotherapy of children and adults; Teacher of Contextual Therapy; Member of American Family Therapy Academy, European Family Therapy Association, Swiss Medical Federation; International key speaker and trainer, author of numerous articles in Contextual Therapy, author of a book on family loyalties

The objectives of the workshop are: to demonstrate that Contextual Therapy offers a model to bridge the gap between a biological and a systemic view of mental illnesses that provides new resources which can be used by all therapists who work with clients suffering from serious mental illness; to show how contextual therapy can promote a more meaningful dialogue between individual and family therapists; to focus both at a theoretical and a clinical level (through case presentations) on the treatment process, starting with evaluation using the five dimensions, and continuing with the setting of treatment goals, interventions and definition of the therapeutic moment; to explain how to use multidirected partiatily to reach these goals, emphasizing what is specific to the therapy of patients with major mental illnesses.

înapoi la conținut

Introducere în viziunea şi abordarea psihoterapeutică sistemică. Procesul de devenire a psihoterapeutului sistemic de cuplu şi familie - Orbán Mária (10 ore, 10 credite CPR prin ATF-PF: 2014)

Printre obiectivele workshop-ului se numără: cunoaşterea conceptelor teoretice şi a principiilor de bază ale abordării sistemice; identificarea diferenţelor dintre cauzalitatea lineară respectiv circulară; cunoaşterea unor implicaţii/efecte ale viziunii psihoterapeutice (circulare sau lineare) asupra procesului psihoterapeutic; aprofundarea autocunoaşterii personale prin identificarea unor posibile dificultăţi privind asigurarea neutralităţii în relaţia terapeutică cu un cuplu sau familie; aprofundarea cunoştinţelor despre formarea în psihoterapie în general, respectiv formarea în psihoterapia sistemică a cuplului şi familiei în cadrul ATF-PF.

înapoi la conținut

Dr. Barát Katalin – Abordarea sistemică a problemelor sexuale din perspectiva teoriei relaţiei de ataşament respectiv relaţiei de obiect - Katalin Barát (10 ore, 10 credite CPR prin ATF-PF: 2012, 2013)

Obiectivele specifice ale acestui workshop sunt următoarele: cunoaşterea bazelor teoretice ale dezvoltării comportamentului sexual respectiv al problemelor sexuale din perspectiva teoriei ataşamentului şi al teoriei relaţiei de obiect, cunoaşterea semnelor respectiv semnificaţiei tulburărilor sexuale în viziunea abordărilor sus-menţionate din cadrul psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie; dobândirea unor abilităţi tehnice din sfera teoriilor ataşamentului privind intervenţiile sistemice în psihoterapia tulburărilor sexuale.contextul de grup al workshop-ului.

înapoi la conținut

Terapia de cuplu focalizată pe emoţii - Katalin Barát (10 ore, 10 credite CPR prin ATF-PF: 2012, 2013)

Obiectivele specifice ale acestui workshop sunt următoarele: cunoaşterea bazelor teoretice ale dezvoltării comportamentului sexual respectiv al problemelor sexuale din perspectiva teoriei ataşamentului şi al teoriei relaţiei de obiect, cunoaşterea semnelor respectiv semnificaţiei tulburărilor sexuale în viziunea abordărilor sus-menţionate din cadrul psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie; dobândirea unor abilităţi tehnice din sfera teoriilor ataşamentului privind intervenţiile sistemice în psihoterapia tulburărilor sexuale.contextul de grup al workshop-ului.

înapoi la conținut

Particularităţi ale participării copiilor la terapia de familie. Potenţialul terapeutic al dialogului şi al simbolurilor neverbale - Dr. Školka Enikő, Orbán Mária (8 ore, 5 credite CPR prin ATF-PF: 2009, 2010)

Prin prezentul workshop se urmăreşte pe de o parte aprofundarea de către psihoterapeuţii de familie aflaţi în formare şi a celor cu drept de practică independentă a unor repere majore pe baza cărora pot lua decizia strategică a indicaţiei/contraindicaţiei invitării copiilor la şedinţele de terapia familiei, iar pe de altă parte cunoaşterea şi îmbunătăţirea tehnicilor de intervenţie în munca psihoterapeutică desfăşurată în prezenţa copilului. Printre tehnicile explorate şi exersate în cadrul acestui workshop se numără: tehnici raţional-verbale (conversaţia dialectică, interogaţia socratică, întrebări circulare, întrebări reflective, etc.) tehnici verbale şi neverbale de natură simbolică (basme, alte narative cu conţinut metaforic; elemente de psihoterapie prin joc, art-terapie). Alături de informaţii teoretice, exemple concrete din cazuistica celor două formatoare, demonstraţii şi jocuri de rol, în cadrul workshop-ului se creează oportunităţi pentru autocunoaştere prin explorarea gradului de confort a terapeutului în a munci cu copilul, respectiv se adresează şi temele neutralităţii în relaţia terapeutică cu toţi membrii familiei, a importanţei evaluării particularităţilor culturale ale familiei şi a regulilor parentale privind exprimarea liberă sau nu a copilului; medierea şi modelarea eficientă de către terapeut a interacţiunii părinte-copil.

înapoi la conținut