Contact Ψ-Quest

Burning tunnel

Programări pentru clienţi se realizează exclusiv prin adresele de e-mail personale ale psihoterapeuţilor (fondatori şi colaboratori Ψ-Quest), incluse în CV-urile personale ale acestora, respectiv utilizând adresa secretarei Asociației.

Contactarea formator-supervizorilor cu scopul de a desfăşura activităţi profesionale (workshopuri, formări continue, cursuri de formare complementară, supervizare) în alte oraşe este indicat să se realizeze prin e-mailurile personale ale acestora sau prin secretara Asociaţiei Ψ-Quest, dra MERTOIU Carmen.

Informaţii privind:

– aspectele de natură profesională ale selecţiei, formării şi certificării în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (de exemplu: înscrierea în ATF-PF, certificarea în cadrul ATF-PF, examinarea finală, procedura de atestare CPR, certificare FRP, etc.)

– aspectele de natură organizatorică care privesc grupurile aflate în pregătire sau în desfăşurare (de exemplu: înscriere la formări profesionale organizate de Ψ-Quest, orarul şi locul de desfăşurare, distribuţia materialelor de studiu, solicitări de adeverinţe privind orele de formare parcurse etc.)

se pot solicita de la secretara Asociaţiei Ψ-Quest, dra MERTOIU Carmen (e-mail: psi.quest.info@gmail.com, telefon: 0755 – 242763, L-V între orele 9-11).