Contact Ψ-Quest

Burning tunnel

Programări pentru clienţi se realizează exclusiv prin apeluri telefonice/ mesaje scurte și adresele de e-mail personale ale psihoterapeuţilor (fondatori şi colaboratori Ψ-Quest), incluse în CV-urile acestora.

Contactarea formator-supervizorilor cu scopul de a desfăşura activităţi profesionale (workshop-uri, formări continue, cursuri de formare de lungă durată, supervizare) în alte oraşe decât Cluj-Napoca este indicat să se realizeze prin e-mailurile personale ale acestora, respectiv prine adresa de e-mail psi.quest.CP@gmail.com.