Principalele activități desfășurate de membrii subgrupurilor care au contribuit la munca echipei de cercetare Ψ-Quest

Informaţii privind profesia şi locul de muncă a membrilor stabili ai echipei de cercetare se pot accesa la Echipa de cercetare.

Notă – O altă ordine a numelor, decât cea alfabetică reflectă contribuţia diferenţiată a membrilor.

2024

Împărtășirea sub parolă (la cerere) a instrumentelor de evaluare traduse, dat fiind faptul că acestea sunt utilizate în cadrul studiilor de validare realizate de Grupul AΨQ.

2023

Reluarea activității Grupului după o inactivitate de 3 ani.

 • Revizitarea traducerii tuturor intrumentelor și aducerea unor minime modificări (la nivel de sinonime) în cazul unora dintre scale. Asigurarea unei corecturi profesioniste finale în cazul întregului instrumentar tradus în limbile maghiară și română.
 • Traducerea din limba engleză în limba română a instrumentului de evaluare – ECR-R/ SR/ SF (Experience in Close Relationships-Revised/ Structure of Relationships/ Short Form – autori: Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., Brumbaugh, C. C. (2011), de către: Dr. Školka, E., Țere I. A., Costea-Bărluțiu, C.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a instrumentului de evaluare – ECR-R/ SR/ SF (Experience in Close Relationships-Revised/ Structure of Relationships/ Short Form – autori: Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., Brumbaugh, C. C. (2011), de către: Dr. Školka, E., Orbán, M., Kiss, Cs. I.
 • Adresăm mulțumiri colegelor noaste foste membre ale echipei: Adriana-Laura Lăpădătoni, Cioban Andreea, Mitea Sarolta, respectiv Makkai Ildikó, care în decursul verii au răspuns unor solicitări punctuale ale echipei în timpul realizării demersului anterior menționat.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română Mureșan Iulia Paula din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, pentru realizarea corecturii versiunii din limba română a întregului Instrumentar.
 • Adresăm mulțumiri doamnei profesoare psihopedagog Gălățan Cristina-Andreea din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, pentru realizarea corecturii versiunii din limba română a chestionarului biografic. 

2019

 • Elaborarea Chestionarului privind adaptarea intrafamilială la diferența de natură etnică și/sau religioasă și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a acestuia pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Tuluc Carmina, Alina Țere.
 • Adresăm mulțumiri colegei noaste Adriana-Lauara Lăpădătoni pentru sprijinul oferit în realizarea diverselor sarcini ale grupului în decursul anului 2019.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română Mureșan Iulia Paula din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, pentru realizarea corecturii versiunii din limba română a Chestionarului privind adaptarea intrafamilială la diferența de natură etnică și/sau religioasă.

2018

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén.
 • Adresăm mulţumiri doamnei psihoterapeut, formator-supervizor Orbán Mária din Cluj-Napoca pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a Chestionarului biografic.

2017

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén, Savin Georgiana.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română și maghiară din ciclul gimnazial, Kocsis  Pethő Ildikó, pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a Chestionarului biografic și pentru verificarea gradului de corespondență dintre versiunile română și maghiară a acestei părți a bateriei.

2016

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén, Savin Georgiana.

2015

 • Traducerea din limba engleză în limba română a instrumentului de evaluare – ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised – Adult Attachment Questionnaire, autori: Fraley, R.C., Waller, N.G., Brennan, K.A., 2000), de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A.L, Cioban A., Dr. Pop, B., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Sima, C.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a instrumnetului de evaluare – ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised – Adult Attachment Questionnaire, autori: Fraley, R.C., Waller, N.G., Brennan, K.A., 2000), de către: Dr. Školka, E., Gál, I., Kiss, Cs.J., Mitea, S., Mureşan, I.I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Traducerea din limba engleză în limba română a instrument de evaluare sistemic –  DSI-R (Differentiation of Self Inventory – Revised; autori: Skowron, E.A. şi Schmitt, T.A., 2003), de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A., Cioban, A., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Dr. Ardelean, L., Dr. Pop, B., Hinţ, R.T.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a  instrument de evaluare sistemic – DSI-R (Differentiation of Self Inventory – Revised; autori: Skowron, E.A. şi Schmitt, T.A., 2003), de către: Dr. Školka, E., Kiss, Cs.J., Vincze-Faragó, G., Mitea, S., Mureşan, I.I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Traducerea din limba engleză în limba română a variantei pentru copii a instrumentului de evaluare sistemic –  SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Jewell, T., Carr, A., Stratton, P., Lask, J., & Eisler, I., 2013), de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Dr. Pop, B.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a variantei pentru copii a instrumentului sistemic – SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Jewell, T., Carr, A., Stratton, P., Lask, J., & Eisler, I., 2013), de către: Dr. Školka, E., Vincze-Faragó, G., Kiss, Cs.J., Szabó-Zsigmond, I.
 • Lista nominală a persoanelor cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru feed-back-ul oferit traducerii versiunii pentru copii a intrumentului – învăţătoare: Baricz Rita (Joseni), Gălan Narcisa (Gherla), Puskás Éva (Topliţa), Vargyas Hajnal (Joseni); psihoterapeut, formator-supervizor Orbán Mária (Cluj-Napoca).
 • Lista nominală a persoanelor cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru verificarea indepedentă a gradului de corespondenţă semantică dintre versiunile din limbile română şi maghiară a bateriei de evaluare: psiholog Ilyés Irén (Cluj-Napoca), psihopedagog, asistent psihodramă Gergely László (Cluj-Napoca). Adresăm mulţumiri filologului din Cluj-Napoca, care a preferat să îşi păstreze anonimatul, pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a bateriei.

2014

 • Traducerea din limba engleză în limba română a variantei pentru adulţi a instrumentului sistemic – SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Stratton, P., Bland, J., Janes, E., Lask, J., 2010), de către: Dr. Školka, E., Cioban A., Lăpădătoni A.L., Dr. Costea-Bărluţiu C., Gál, I., Sima C.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a variantei pentru adulţi a instrumentului sistemic SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Stratton, P., Bland, J., Janes, E., Lask, J., 2010), de către: Dr. Školka, E., Kiss, Cs.J., Mureşan, I.I., Vincze-Faragó, G., Gál, I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Lista nominală a persoanelor „laice” (persoane fără formare de specialitate în psihologie sau domenii conexe) cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru colaborarea la traducerea celui de al doilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limbile română şi maghiară: Koros Fekete Zsuzsa – geolog, antreprenor,  Amelia Jidveanu – profesoară de engleză, traducător autorizat, Sopon Sergiu – inginer, antreprenor, Drd. Székely Zsuzsa  – lector universitar.

 2013

 • Traducerea din limba engleză în limba română a Pachetului FACES IV (Family Adaptibility and Cohesion Evaluation Scale; autor – David H. Olson, 2010), un instrument de evaluare sistemic,  de către: Dr. Školka, E., Cioban A., Lăpădătoni A.L., Dr. Ardelean L., Dr. Costea-Bărluţiu C., Gál, I., Dr. Pop B., Ph.D., Lijfering F., Hinţ R.T., Morar D., Pintiliciuc-Aga M., Sima M.C., Tomşa A.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a Pachetului FACES IV (Family Adaptibility and Cohesion Evaluation Scale ; autor: David H. Olson, 2010), un instrument de evaluare sistemic,  de către: Dr. Školka, E., Mitea, S., Szabó-Zsigmond, I., Vincze-Faragó, G., Kiss, Cs.J., Mureşan, I.I., Antal, M.I.