Lista nominală a membrilor subgrupurilor echipei de cercetare Ψ-Quest I

Informaţii privind profesia şi locul de muncă a membrilor stabili ai echipei de cercetare se pot accesa la Echipa de cercetare.

O altă ordine a numelor, decât cea alfabetică reflectă contribuţia diferenţiată a membrilor.

2019

 • Elaborarea celui de al șaselea chestionar al Bateriei (a Chestionarului privind adaptarea intrafamilială la diferența de natură etnică și/sau religioasă) și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a acestuia pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Tuluc Carmina, Alina Țere.
 • Adresăm mulțumiri colegei noaste Adriana-Lauara Lăpădătoni pentru sprijinul oferit în realizarea diverselor sarcini ale grupului în decursul anului 2019.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, pentru realizarea corecturii versiunii din limba română a Chestionarului privind adaptarea intrafamilială la diferența de natură etnică și/sau religioasă.

2018

 • Elaborarea chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén.
 • Adresăm mulţumiri doamnei psihoterapeut, formator-supervizor Orbán Mária din Cluj-Napoca pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a Chestionarului biografic.

2017

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén, Savin Georgiana.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română și maghiară din ciclul gimnazial, Kocsis  Pethő Ildikó, pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a Chestionarului biografic și pentru verificarea gradului de corespondență dintre versiunile română și maghiară a acestei părți a bateriei.

2016

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén, Savin Georgiana.

2015

 • Traducerea celui de al patrulea instrument de evaluare din limba engleză în limba română a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A.L, Cioban A., Dr. Pop, B., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Sima, C.
 • Traducerea celui de al patrulea instrument de evaluare din limba engleză în limba maghiară a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Gál, I., Kiss, Cs.J., Mitea, S., Mureşan, I.I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Traducerea celui de al treilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba română a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A., Cioban, A., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Dr. Ardelean, L., Dr. Pop, B., Hinţ, R.T.
 • Traducerea celui de al treilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba maghiară a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Kiss, Cs.J., Vincze-Faragó, G., Mitea, S., Mureşan, I.I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Traducerea variantei pentru copii a celui de al doilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba română a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Dr. Pop, B.
 • Traducerea variantei pentru copii a celui de al  doilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba maghiară a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Vincze-Faragó, G., Kiss, Cs.J., Szabó-Zsigmond, I.
 • Lista nominală a persoanelor cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru feed-back-ul oferit traducerii versiunii pentru copii a intrumentului – învăţătoare: Baricz Rita (Joseni), Gălan Narcisa (Gherla), Puskás Éva (Topliţa), Vargyas Hajnal (Joseni); psihoterapeut, formator-supervizor Orbán Mária (Cluj-Napoca).
 • Lista nominală a persoanelor cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru verificarea indepedentă a gradului de corespondenţă semantică dintre versiunile din limbile română şi maghiară a bateriei de evaluare: psiholog Ilyés Irén (Cluj-Napoca), psihopedagog, asistent psihodramă Gergely László (Cluj-Napoca). Adresăm mulţumiri filologului din Cluj-Napoca, care a preferat să îşi păstreze anonimatul, pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a bateriei.

2014

 • Traducerea variantei pentru adulţi a celui de al doilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba română a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Cioban A., Lăpădătoni A.L., Gál, I., Dr. Costea-Bărluţiu C., Sima C.
 • Traducerea variantei pentru adulţi a celui de al doilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba maghiară a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Kiss, Cs.J., Mureşan, I.I., Vincze-Faragó, G., Gál, I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Lista nominală a persoanelor „laice” (persoane fără formare de specialitate în psihologie sau domenii conexe) cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru colaborarea la traducerea celui de al doilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limbile română şi maghiară: Koros Fekete Zsuzsa – geolog, antreprenor,  Amelia Jidveanu – profesoară de engleză, traducător autorizat, Sopon Sergiu – inginer, antreprenor, Drd. Székely Zsuzsa  – lector universitar.

 2013

 • Traducerea primului instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba română a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Cioban A., Lăpădătoni A.L., Dr. Ardelean L., Dr. Costea-Bărluţiu C., Gál, I., Dr. Pop B., Ph.D., Lijfering F., Hinţ R.T., Morar D., Pintiliciuc-Aga M., Sima M.C., Tomşa A.
 • Traducerea primului instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limba maghiară a fost realizată de către: Dr. Školka, E., Mitea, S., Szabó-Zsigmond, I., Vincze-Faragó, G., Kiss, Cs.J., Mureşan, I.I., Antal, M.I.