Descrierea proiectelor

În cadrul Asociaţiei Ψ-Quest se desfăşoară proiecte de cercetare din sfera teoriei şi practicii psihoterapiei sistemice şi a ştiinţei familiei în general. Specialiştii  care participă la aceste proiecte lucrează în regim de voluntariat.

Proiectul de cercetare al grupului de cercetare Ψ-Quest

Coordonator științific – Dr. Školka Enikő.

Membrii echipei sunt specialişti din sfera psihoterapiei sistemice şi psihiatriei. Munca acestora poate fi văzută accesând (Subgrupuri de lucru).

Cercetare

Data debutului activităţii: 07.06.2013.

Scopurile grupului de lucru:

I. traducerea, adaptarea și validarea a 4 instrumente de evaluare psihologică cu proprietăţi psihometrice foarte bune, dintre care 3 sunt de natură sistemică, iar unul este aplicabil în domeniul psihoterapiei sistemice,

II. studierea naturii conexiunilor dintre unele aspecte ale relaţiilor intrafamiliale respectiv a relaţiei dintre dinamicile interpersonale şi unele dimensiuni ale funcționării individuale,

III. studierea modalităților de gestionare a diferențelelor de natură etnică și/sau religioasă în familiile cultural diverse sub acest(e) aspect(e).

Ritmul de lucru – grupul își desfășoară activitatea cu precădere în mediul electronic și se întruneşte minimum bilunar.

Numărul întâlnirilor de lucru desfăşurate în persoană: 6 în anul 2013; 9 în anul 2014, 8 in 2015; 6 în anul 2016, 7 în 2017, 5 în 2019; din 07.2023 (în mediul electonic) – în medie – săptămânal.

Paşii parcurşi: 

 1. Constituirea grupului şi stabilirea de comun acord a normelor de funcţionare a acestuia,
 2. Desfăşurarea unei munci de documentare de natură teoretico-metodologică de către membrii grupului,
 3. Realizarea designului cercetării,
 4. Semnarea unei declarații de către membrii echipei privind asigurarea integrității procesului de cercetarece (în sferele: etică, calitatea științifică, confidenţialității, loialității față de grup),
 5. Alegerea instrumentelor de evaluare cu ajutorul cărora se vor operaţionaliza constructe ţintă – constituirea Instrumentarului Ψ-Quest
 6. Obţinerea acceptului autorilor pentru traducerea şi aplicarea instrumentelor de evaluare,
 7. Realizarea traducerii instrumentelor în limbile română şi maghiară în conformitate cu normele ştiinţifice şi cu protocolul agreat respectiv impus de autori,
 8. bufnita griRezolvarea prin contribuţia directă a autorilor instrumentelor a unor dileme apărute în decursul traducerilor,
 9. Elaborarea, respectiv traducerea materialelor informative şi de natură etică, care însoţesc instrumentele,
 10. Pregătirea materialelor necesare în vederea supunerii evaluării proiectului de cercetare de către o comisie etică independentă, științific prestigioasă,
 11. Obținerea avizului etic din partea Comisiei Etice a Universății de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (numărul avizului Prorectoratului Științific al UMF – 369 din 2.07.2015),
 12. Pregătirea membrilor echipei pentru administrarea standardizată a instrumentelor, respectiv pentru procesul de cotare şi de introducere a datelor în baza de date electronică,
 13. Realizarea unui studiu pilot și obținererea unor rezultate preliminare,
 14. Pregătirea materialelor necesare pentru administrare în mediul online,
 15. Implementarea și testarea instrumentelor de evaluare în mediul online,
 16. Conceperea și execuția materialelor promoționale privind cercetarea,
 17. Elaborarea celui de al șaselea chestionar al Instrumentarului,
 18. Pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a celui de al șaselea chestionar pentru mediul online,
 19. Supunerea evaluării proiectului în formă amendată (adăugită) Comisiei de Etică a Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca; obținerea reavizării acestuia (numărul avizului Prorectoratului Științific al UMF – /.09.2019),
 20. Suspendarea activității echipei în perioada 2020 – 08.2023,
 21. Traducerea unor noi intrumente de evaluare cu scopul utilizării acestora în evaluări clinice,
 22. Realizarea unei ultime verificări a traducerii instrumentelor de evaluare și a unei ultime corecturi profesioniste,
 23. Punerea la dispoziția specialiștilor prin pagina web a Asociației Ψ-Quest – la solicitare – în regim de gratuite a instrumentelor de evaluare traduse,
 24. Schimbarea mediului de stocare a Instrumentarului Ψ-Quest pregătit în vederea administrării online.

Următorii pași de parcurs:

 1. Lansarea Instrumentarului Ψ-Quest în mediul online și continuarea administrării acesteia, față în față pentru populația non-clinică,
 2. Elaborarea Protocolului de administrare a Instrumentarului Ψ-Quest pentru populația clinică.

 

Principalele activități desfășurate de membrii subgrupurilor care au contribuit la munca echipei de cercetare Ψ-Quest

Informaţii privind profesia şi locul de muncă a membrilor stabili ai echipei de cercetare se pot accesa la Echipa de cercetare.

Notă – O altă ordine a numelor, decât cea alfabetică reflectă contribuţia diferenţiată a membrilor.

2024

 • Adresăm mulțumiri colegelor noaste foste membre ale echipei: Mitea Sarolta, Tuluc Carmina Nicola pentru feedback-ul lor oferit în calitate de co-autori la ultimele modificări operate în cadrul Chestionarului privind adaptarea intrafamilială la diversitatea de natură etnică și/sau religioasă.
 • Împărtășirea sub parolă (la cerere) a instrumentelor de evaluare traduse, dat fiind faptul că acestea sunt utilizate în cadrul studiilor de validare realizate de Grupul AΨQ.

2023

Reluarea activității Grupului după o inactivitate de 3 ani.

 • Revizitarea traducerii tuturor intrumentelor și aducerea unor minime modificări (la nivel de sinonime) în cazul unora dintre scale. Asigurarea unei corecturi profesioniste finale în cazul întregului instrumentar tradus în limbile maghiară și română.
 • Traducerea din limba engleză în limba română a instrumentului de evaluare – ECR-R/ SR/ SF (Experience in Close Relationships-Revised/ Structure of Relationships/ Short Form – autori: Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., Brumbaugh, C. C. (2011), de către: Dr. Školka, E., Țere I. A., Costea-Bărluțiu, C.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a instrumentului de evaluare – ECR-R/ SR/ SF (Experience in Close Relationships-Revised/ Structure of Relationships/ Short Form – autori: Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., Brumbaugh, C. C. (2011), de către: Dr. Školka, E., Orbán, M., Kiss, Cs. I.
 • Adresăm mulțumiri colegelor noaste foste membre ale echipei: Adriana-Laura Lăpădătoni, Cioban Andreea, Mitea Sarolta, respectiv Makkai Ildikó, care în decursul verii au răspuns unor solicitări punctuale ale echipei în timpul realizării demersului anterior menționat.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română Mureșan Iulia Paula din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, pentru realizarea corecturii versiunii din limba română a întregului Instrumentar.
 • Adresăm mulțumiri doamnei profesoare psihopedagog Gălățan Cristina-Andreea din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, pentru realizarea corecturii versiunii din limba română a chestionarului biografic. 

2019

 • Elaborarea Chestionarului privind adaptarea intrafamilială la diferența de natură etnică și/sau religioasă și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a acestuia pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Tuluc Carmina, Alina Țere.
 • Adresăm mulțumiri colegei noaste Adriana-Lauara Lăpădătoni pentru sprijinul oferit în realizarea diverselor sarcini ale grupului în decursul anului 2019.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română Mureșan Iulia Paula din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, pentru realizarea corecturii versiunii din limba română a Chestionarului privind adaptarea intrafamilială la diversitatea de natură etnică și/sau religioasă.

2018

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén.
 • Adresăm mulţumiri doamnei psihoterapeut, formator-supervizor Orbán Mária din Cluj-Napoca pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a Chestionarului biografic.

2017

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén, Savin Georgiana.
 • Adresăm mulţumiri doamnei profesoare de limbă și literatură română și maghiară din ciclul gimnazial, Kocsis Pethő Ildikó, pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a Chestionarului biografic și pentru verificarea gradului de corespondență dintre versiunile română și maghiară a acestei părți a bateriei.

2016

 • Elaborarea Chestionarului biografic și pregătirea versiunilor din limbile română și maghiară a Bateriei Ψ-Quest pentru mediul online (testarea și retestarea acestora): Dr. Školka Enikő, Dr. Costea-Bărluţiu  Carmen, Kiss Csilla-Júlia, Mitea Sarolta, Mureşan Izabella-Irén, Savin Georgiana.

2015

 • Traducerea din limba engleză în limba română a instrumentului de evaluare – ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised – Adult Attachment Questionnaire, autori: Fraley, R.C., Waller, N.G., Brennan, K.A., 2000), de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A.L, Cioban A., Dr. Pop, B., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Sima, C.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a instrumnetului de evaluare – ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised – Adult Attachment Questionnaire, autori: Fraley, R.C., Waller, N.G., Brennan, K.A., 2000), de către: Dr. Školka, E., Gál, I., Kiss, Cs.J., Mitea, S., Mureşan, I.I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Traducerea din limba engleză în limba română a instrument de evaluare sistemic –  DSI-R (Differentiation of Self Inventory – Revised; autori: Skowron, E.A. şi Schmitt, T.A., 2003), de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A., Cioban, A., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Dr. Ardelean, L., Dr. Pop, B., Hinţ, R.T.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a  instrument de evaluare sistemic – DSI-R (Differentiation of Self Inventory – Revised; autori: Skowron, E.A. şi Schmitt, T.A., 2003), de către: Dr. Školka, E., Kiss, Cs.J., Vincze-Faragó, G., Mitea, S., Mureşan, I.I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Traducerea din limba engleză în limba română a variantei pentru copii a instrumentului de evaluare sistemic –  SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Jewell, T., Carr, A., Stratton, P., Lask, J., & Eisler, I., 2013), de către: Dr. Školka, E., Lăpădătoni, A., Dr. Costea-Bărluţiu, C., Dr. Pop, B.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a variantei pentru copii a instrumentului sistemic – SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Jewell, T., Carr, A., Stratton, P., Lask, J., & Eisler, I., 2013), de către: Dr. Školka, E., Vincze-Faragó, G., Kiss, Cs.J., Szabó-Zsigmond, I.
 • Lista nominală a persoanelor cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru feed-back-ul oferit traducerii versiunii pentru copii a intrumentului – învăţătoare: Baricz Rita (Joseni), Gălan Narcisa (Gherla), Puskás Éva (Topliţa), Vargyas Hajnal (Joseni); psihoterapeut, formator-supervizor Orbán Mária (Cluj-Napoca).
 • Lista nominală a persoanelor cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru verificarea indepedentă a gradului de corespondenţă semantică dintre versiunile din limbile română şi maghiară a bateriei de evaluare: psiholog Ilyés Irén (Cluj-Napoca), psihopedagog, asistent psihodramă Gergely László (Cluj-Napoca). Adresăm mulţumiri filologului din Cluj-Napoca, care a preferat să îşi păstreze anonimatul, pentru realizarea corecturii versiunii din limba maghiară a bateriei.

2014

 • Traducerea din limba engleză în limba română a variantei pentru adulţi a instrumentului sistemic – SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Stratton, P., Bland, J., Janes, E., Lask, J., 2010), de către: Dr. Školka, E., Cioban A., Lăpădătoni A.L., Dr. Costea-Bărluţiu C., Gál, I., Sima C.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a variantei pentru adulţi a instrumentului sistemic SCORE-15 (The Systemic Clinical Outcomes in Routine Evaluation/ Index of Family Functioning; autori: Stratton, P., Bland, J., Janes, E., Lask, J., 2010), de către: Dr. Školka, E., Kiss, Cs.J., Mureşan, I.I., Vincze-Faragó, G., Gál, I., Szabó-Zsigmond, I.
 • Lista nominală a persoanelor „laice” (persoane fără formare de specialitate în psihologie sau domenii conexe) cărora Echipa le adresează mulţumiri pentru colaborarea la traducerea celui de al doilea instrument de evaluare sistemic din limba engleză în limbile română şi maghiară: Koros Fekete Zsuzsa – geolog, antreprenor,  Amelia Jidveanu – profesoară de engleză, traducător autorizat, Sopon Sergiu – inginer, antreprenor, Drd. Székely Zsuzsa  – lector universitar.

 2013

 • Traducerea din limba engleză în limba română a Pachetului FACES IV (Family Adaptibility and Cohesion Evaluation Scale; autor – David H. Olson, 2010), un instrument de evaluare sistemic,  de către: Dr. Školka, E., Cioban A., Lăpădătoni A.L., Dr. Ardelean L., Dr. Costea-Bărluţiu C., Gál, I., Dr. Pop B., Ph.D., Lijfering F., Hinţ R.T., Morar D., Pintiliciuc-Aga M., Sima M.C., Tomşa A.
 • Traducerea din limba engleză în limba maghiară a Pachetului FACES IV (Family Adaptibility and Cohesion Evaluation Scale ; autor: David H. Olson, 2010), un instrument de evaluare sistemic,  de către: Dr. Školka, E., Mitea, S., Szabó-Zsigmond, I., Vincze-Faragó, G., Kiss, Cs.J., Mureşan, I.I., Antal, M.I.

Material realizat de dr. Školka Enikő.