Fondatori, colaboratori, invitați şi parteneri ai Asociației Ψ-Quest

Psihoterapeuţii dr. Školka Enikő şi Orbán Mária au fost din 2010 membre fondatoare ai Asociaţiei Ψ-Quest, respectiv au fost co-proprietarele paginii web ai Asociației până la data de 27.06.2022, când au donat-o AΨQ – cu excepția paginilor profesionale personale pe care le gestionează în continuare pe cont propriu  – dat fiind că aceasta în 08.03.2022, din punct de vedere juridic, iar în 15.04.2022 din punct de vedere profesional a dobândit calitatea de asociație furnizoare de formare de lungă durată în domeniul psihoterapiei sistemice.

Fondatori

Founders

Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie (Asociația Ψ-Quest din Cluj-Napoca), treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); psihoterapeut psihodinamic individual pentru adulți (IPI, Washington DC/ Maryland, SUA), președintele Comisiei Profesionale al AΨQ; schema psihoterapeut aflat în supervizare (STISA – Africa de Sud); coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar titular în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Orbán Mária  psiholog principal, psihoterapeut sistemic de familie, formator-supervizor al ATF-PF (Miercurea-Ciuc, în intervalul), acreditat de FRP (Registrul psihoterapeuţilor din România, nr. diplomă de certificare: 0285/a) şi CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, psiholog principal în psihoterapie familială sistemică, cod personal: 04228), asistent psihodramă (SPJLM), psihoterapeut şi formator în formare în psihodramă pentru copii, metoda dnei Hanna Kende (MIPE-Ungaria), psihoterapeut formator în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii/adolescenţi/adulţi (SGGT-Elveţia)

Responsabilitatea privind veridicitatea, corectitudinea ştiinţifică, adecvarea, citarea corespunzătoare a referinţelor în cazul tuturor informaţiilor postate până la data de 08.03.2022, a aparţinut în întregime celor două membre fondatoare ale AΨQ. Conținuturile din cadrul paginii web care nu au fost însoţite de nume de autori, au fost elaborate împreună sau independent, pe bază de comun acord, de către cele fondatoare.

Începând din data de 08.03.2022 responsabilitatea privind veridicitatea și calitatea informațiilor publicate în cadrul paginii web a AΨQ, aparține Comisiei Profesionale a Asociației. 

Colaboratori

Înainte de 08.03.2022 colaboratorii ai AΨQ au fost următorii psihoterapeuți și psihoterapeuți, formatori-supervizori:

Florentina Lijfering – psiholog practicant autonom în psihoterapia familială sistemică, acreditat de CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, cod personal: 13187)

Carmen Costea-Bărluțiu – psihopedagog practicant autonom specialist cu competențe în psihoterapie sistemică individuală, de cuplu şi de familie, acreditat CPR (Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică, cod personal: 15328), hipno-psihoterapeut ericksonian în supervizare (ARHTE, Iași), formare în psihoterapie centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, lector univ. Departamentul Psihopedagogie Specială, UBB Cluj, membru EADP (European Association of Developmental Psychology)

Invitaţi

Au fost specialiştii care ocazionali sau cu regularitate au acceptat invitația fondatoarelor Asociaţiei de a realiza programe şi activităţi profesionale din sfera formării în domeniul psihoterapiei:

Madeleine Walder-Binder – psiholog, psihoterapeut, Institutul de Focusing New York respectiv Asociaţia de Psihoterapie Centrată pe Persoană, Elveţia,

Marta Stapert-Wezelenburg († 2019) şi Ynse Stapert († 2013) – Institutul de Focusing New York respectiv Schardaam, Olanda,

Dr. Barát Katalin – psihiatru, psihoterapeut de familie, formator-supervizor al Asociaţiei Ungare de Terapia Familiei, Budapesta (Ungaria) şi al ATF-PF (Miercurea-Ciuc).

Parteneri

Până la data de 08.03.2022 partenerii Ψ-Quest au fost persoane juridice care asigurau cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor profesionale a membrilor, colaboratorilor şi invitaţilor Asociaţiei Ψ-Quest.

Asociaţia de Terapie Familială – Pro Familia (ATF-PF) – din 2010 – 08.03.2022,

Cabinet Individual de Psihologie – dr. Školka Enikő – din 2015 – până în prezent,

Cabinet Individual de Psihologie – Orbán Mária – din 2015 – până în prezent,

Societate Civilă de Psihologie Školka Enikő și Orbán Mária – din 2010 – 2015,

Cabinet Individual de Psihologie – Carmen Costea-Bărluțiu – din 2010 – până în prezent,

Cabinet Individual de Psihologie – Florentina Lijfering – din 2010 – până în 2019.

 

Material realizat de dr. Školka Enikő și Orbán Mária.