Comportamentul suicidar în cazul clientului adult. Identificarea, evaluarea riscului letal – intervenția de criză, psihoterapia. O abordare multi-sistemică, integrativă, fundamentată pe acordare relațională, competențe empiric validate și practică reflexivă

Natura activităţii: training-workshop

Numărul de ore – 50. Numărul de credite acordate de CPR – 50.

Susținut de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); schema terapeut aflat în formare (STISA-Africa de Sud recunoscut de ISST-Germania), psihoterapeut psihodinamic aflat în formare postgraduală (IPI, USA). președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Obiective – Riscul suicidar constituie un fenomen complex, polifactorial determinat și de cele mai multe ori fluctuant, dinamic (cu anumite constelații de factori de risc în mai mare măsură prezente la unele categorii de populație decât la altele). Capacitatea specialistului de a identifica și de a lucra eficient cu această țintă mobilă (uneori manifestă, alteori latentă) este dependentă de clădirea unor competențe complexe (cunoștințe, abilități, atitudini-valori) din sfera evaluării-interventive, a conceptualizării diagnostice și terapeutice, respectiv din sfera intervențională.
Creșterea gradului de competență a clinicianului în munca cu această categorie de clienți reprezintă o sarcină profesională de importanță majoră din punctul de vedere al prevenției primare, secundare și terțiare.

Prin prezentul training-workshop se urmărește clădirea și rafinarea unor competențe, dovedite empiric a fi de importanță majoră în procesele de evaluare, intervenție de criză, psihoterapie, alături de dezvoltarea unor meta-competențe importante printre care și creșterea și menținerea capacității reflexive și auto-reflective, grija față de cadrul legislativ și dimensiunea etică a muncii, colaborarea cu alți specialiști, persoane care fac parte din diferite sisteme relevante pentru clientul adult, precum și documentarea scrisă a cazului, respectiv când este cazul – elaborarea raportului psihoterapeutic.
Demersul clădirii competențelor va fi fundamentat pe teorii etiologice ale comportamentului suicidar și teorii ale schimbării, și va fi construit în jurul etapelor majore ale procesului terapeutic, a intervenției de criză într-o manieră centrată pe dezvoltarea de abilități și munca cu propria persoană a participantului – întregul training având un caracter procesual, integrat.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali – asistenţi sociali, psihologi clinicieni, consilieri psihologici; filozofi; medici, psihoterapeuţi; psihopedagogi; psihologi; teologi, respectivi studenții facultăților de profil anterior menționate.

Data debutului grupului – toamna anului 2021.

Taxa de participare – 7 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează prin virament bancar, factura electronică se trimite la începutul lunii consecutive plății. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor – întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul, va exista o combinaţie între:  1/3 -teorie, 1/3 –  laborator de competențe; 1/3 – autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Condiții de dobândire a diplomei de participare din partea CPR și ATF-PF respectiv a diplomei ATF-PF pentru colegii, care nu sunt practicieni (și drept urmare nu sunt membri ai CPR):

  1. respectarea politicilor de prezență în conformitate cu Regulamentul ATF-PF (fiind admise maximum 20% absențe – adică 10 ore). În condițiile desfășurării FC în mediul online, se acceptă prezență doar cu camera deschisă.
  2. completarea la începutul și la încheierea programului a formularelor de autoevaluare, respectiv în termen de 72 de ore de la încheiere și a formularului de evaluare a programului și a prestației formatoare.
  3. parcurgerii întregului program (nu se oferă credite parțiale)
  4. achitării integrale a taxei de participare.

Interviu de selecţie –se impune doar în cazul colegilor care nu au colaborat recent cu formatorul-supervizor.

Numărul de participanţi – 25. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Numărul de persoane înscrise – 9.

Nota nr. 1 – din totalul de 50 de ore, 30 de ore se recunosc în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu și familie al ATF-PF.

Informaţii suplimentare, înscriere la doamna asistent personal MERTOIU Carmen Paula, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).