Comportamentul suicidar în cazul clientului adult. Identificarea, evaluarea riscului letal – intervenția de criză, psihoterapia. O abordare multi-sistemică, integrativă, fundamentată pe acordare relațională, competențe empiric validate și practică reflexivă

Natura activităţii: training-workshop. AFC în curs de actualizare și reacreditare CPR în cadrul AΨQ.

Numărul de ore – 50. Numărul de credite acordate de CPR – 50.

Susținut de către:

Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie (Asociația Ψ-Quest, Cluj-Napoca), treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); psihoterapeut psihodinamic individual pentru adulți (IPI, Washington DC/ Maryland, SUA), președintele Comisiei Profesionale a AΨQ; schema psihoterapeut aflat în supervizare (STISA – Africa de Sud); coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar titular în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Obiective – Riscul suicidar constituie un fenomen complex, polifactorial determinat și de cele mai multe ori fluctuant, dinamic (cu anumite constelații de factori de risc în mai mare măsură prezente la unele categorii de populație decât la altele). Capacitatea specialistului de a identifica și de a lucra eficient cu această țintă mobilă (uneori manifestă, alteori latentă) este dependentă de clădirea unor competențe complexe (cunoștințe, abilități, atitudini-valori) din sfera evaluării-interventive, a conceptualizării diagnostice și terapeutice, respectiv din sfera intervențională.
Creșterea gradului de competență a clinicianului în munca cu această categorie de clienți reprezintă o sarcină profesională de importanță majoră din punctul de vedere al prevenției primare, secundare și terțiare.

Prin prezentul training-workshop se urmărește clădirea și rafinarea unor competențe, dovedite empiric a fi de importanță majoră în procesele de evaluare, intervenție de criză, psihoterapie, alături de dezvoltarea unor meta-competențe importante printre care și creșterea și menținerea capacității reflexive și auto-reflective, grija față de cadrul legislativ și dimensiunea etică a muncii, colaborarea cu alți specialiști, persoane care fac parte din diferite sisteme relevante pentru clientul adult, precum și documentarea scrisă a cazului, respectiv când este cazul – elaborarea raportului psihoterapeutic.
Demersul clădirii competențelor va fi fundamentat pe teorii etiologice ale comportamentului suicidar și teorii ale schimbării, și va fi construit în jurul etapelor majore ale procesului terapeutic, a intervenției de criză într-o manieră centrată pe dezvoltarea de abilități și munca cu propria persoană a participantului – întregul training având un caracter procesual, integrat.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali – asistenţi sociali, psihologi clinicieni, consilieri psihologici; filozofi; medici, psihoterapeuţi; psihopedagogi; psihologi; teologi, respectivi studenții facultăților de profil anterior menționate.

Calendarul activităților – va fi anunțat în prealabil, în timp util. Ora de formare este echivalentul a 50 de minute calculate în timp real.

Perioada preconizată a desfășurării – primăvara anului 2024.

Interviu de selecţie: interviu individual de 50 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului. Sunt invitate doar acele persoane la interviul de selecţie care nu participă la modul curent la formări de altă natură cu aceeaşi formatoare. Taxă de interviu se poate consulta în meniul vertical la secțiunea Taxe de formare. Programările pentru interviu se vor realiza prin e-mail, pe baza unei înţelegeri prealabile cu fiecare participant.

Condiții de dobândire a diplomei de participare din partea CPR și ATF-PF respectiv a diplomei AΨQ pentru colegii, care nu sunt practicieni (și drept urmare nu sunt membri ai CPR):

  1. respectarea politicilor de prezență în conformitate cu Regulamentul ATF-PF (fiind admise maximum 20% absențe – adică 10 ore). În condițiile desfășurării FC în mediul online, se acceptă prezență doar cu camera deschisă.
  2. completarea la începutul și la încheierea programului a formularelor de autoevaluare, respectiv în termen de 72 de ore de la încheiere și a formularului de evaluare a programului și a prestației formatoare.
  3. parcurgerii întregului program (nu se oferă credite parțiale)
  4. achitării integrale a taxei de participare.

Notă – din cele 50 de ore de formare, 30 se recunosc ca ore de participare la workshop-uri/ conferinţe în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu și de familie.

Taxa de participare: 9 euro sau echivalentul în lei/ ora de formare pentru membrii AΨQ, respectiv 10 euro/ ora de formare pentru non-membri. Plata se realizează prin virament bancar în contul Cabinetului Individual de Psihologie al titularei cel târziu în ziua în care are loc fiecare modul de formare. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi – 25 de persoane. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Numărul de persoane înscrise – .

Informaţii suplimentare prin e-mail: psi.quest.CP@gmail.com. Înscriere electronică.