Articole:

Comportamentul suicidar în cazul clientului adult. Identificarea, evaluarea riscului letal – intervenția de criză, psihoterapia. O abordare multi-sistemică, integrativă, fundamentată pe acordare relațională, competențe empiric validate și practică reflexivă

Natura activităţii: training-workshop

Numărul de ore – 50. Numărul de credite acordate de CPR – 50.

Susținut de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); schema terapeut aflat în formare (STISA-Africa de Sud recunoscut de ISST-Germania), psihoterapeut psihodinamic aflat în formare postgraduală (IPI, USA). președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Obiective – Riscul suicidar constituie un fenomen complex, polifactorial determinat și de cele mai multe ori fluctuant, dinamic (cu anumite constelații de factori de risc în mai mare măsură prezente la unele categorii de populație decât la altele). Capacitatea specialistului de a identifica și de a lucra eficient cu această țintă mobilă (uneori manifestă, alteori latentă) este dependentă de clădirea unor competențe complexe (cunoștințe, abilități, atitudini-valori) din sfera evaluării-interventive, a conceptualizării diagnostice și terapeutice, respectiv din sfera intervențională.
Creșterea gradului de competență a clinicianului în munca cu această categorie de clienți reprezintă o sarcină profesională de importanță majoră din punctul de vedere al prevenției primare, secundare și terțiare.

Prin prezentul training-workshop se urmărește clădirea și rafinarea unor competențe, dovedite empiric a fi de importanță majoră în procesele de evaluare, intervenție de criză, psihoterapie, alături de dezvoltarea unor meta-competențe importante printre care și creșterea și menținerea capacității reflexive și auto-reflective, grija față de cadrul legislativ și dimensiunea etică a muncii, colaborarea cu alți specialiști, persoane care fac parte din diferite sisteme relevante pentru clientul adult, precum și documentarea scrisă a cazului, respectiv când este cazul – elaborarea raportului psihoterapeutic.
Demersul clădirii competențelor va fi fundamentat pe teorii etiologice ale comportamentului suicidar și teorii ale schimbării, și va fi construit în jurul etapelor majore ale procesului terapeutic, a intervenției de criză într-o manieră centrată pe dezvoltarea de abilități și munca cu propria persoană a participantului – întregul training având un caracter procesual, integrat.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali – asistenţi sociali, psihologi clinicieni, consilieri psihologici; filozofi; medici, psihoterapeuţi; psihopedagogi; psihologi; teologi, respectivi studenții facultăților de profil anterior menționate.

Data debutului grupului – toamna anului 2021.

Taxa de participare – 7 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează prin virament bancar, factura electronică se trimite la începutul lunii consecutive plății. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor – întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul, va exista o combinaţie între:  1/3 -teorie, 1/3 –  laborator de competențe; 1/3 – autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Condiții de dobândire a diplomei de participare din partea CPR și ATF-PF respectiv a diplomei ATF-PF pentru colegii, care nu sunt practicieni (și drept urmare nu sunt membri ai CPR):

  1. respectarea politicilor de prezență în conformitate cu Regulamentul ATF-PF (fiind admise maximum 20% absențe – adică 10 ore). În condițiile desfășurării FC în mediul online, se acceptă prezență doar cu camera deschisă.
  2. completarea la începutul și la încheierea programului a formularelor de autoevaluare, respectiv în termen de 72 de ore de la încheiere și a formularului de evaluare a programului și a prestației formatoare.
  3. parcurgerii întregului program (nu se oferă credite parțiale)
  4. achitării integrale a taxei de participare.

Interviu de selecţie –se impune doar în cazul colegilor care nu au colaborat recent cu formatorul-supervizor.

Numărul de participanţi – 25. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Numărul de persoane înscrise – 9.

Nota nr. 1 – din totalul de 50 de ore, 30 de ore se recunosc în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu și familie al ATF-PF.

Informaţii suplimentare, înscriere la doamna asistent personal MERTOIU Carmen Paula, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică familială

Natura activităţii: formare complementară în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (constituind parte integrantă a formării. La încheiere se dobândeşte certificatul care atestă parcurgerea acestui proces).

Numărul de ore de contact – 150.

Dr.ŠKOLKA Enikő  – psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Data debutului activităţii – 14.06.2015.

Numărul de locuri disponibile la ora actuală: 0.

Debutul probabil al următorului grup – anul 2017.

Descriere: cele 150 de ore de autocunoaştere/ dezvoltare personală sistemică de natură familială se centrează îndeosebi pe munca viitorului psihoterapeut sistemic cu propria familie de origine şi cu familia nucleară/actuală (când este cazul). Dat fiind importanţa cunoaşterii de către psihoterapeut a moştenirii pe care o aduce din propria familia şi a modului în care aceasta influenţează propria funcţionare (în familia actuală, în relaţiile semnificative, etc.), acest tip de autocunoaştere/dezvoltare personală este obligatoriu de parcurs în cadrul programelor de formare complementară oferite de către ATF-PF. Procesul în sine se desfăşoară în grup închis, începând cu cea de a 30-a oră de lucru.

Informaţii suplimentare puteţi accesa la pagina Importanţa autocunoaşterii/dezvoltării personale în formarea psihoterapeuţilor sistemici respectiv la pagina Procesul de autocunoaştere/dezvoltare personală de natură sistemică din cadrul formării.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarea desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: participanţi aflaţi în procesul de formare teoretico-metodologică în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie,  respectiv în cadrul formărilor aparţinând altor metode de psihoterapie; consilieri psihologici, etc.

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Programul propus: întâlniri lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră). La propunerea formatorului sau la solicitarea de comun acord a membrilor grupului se pot parcurge mai mult decât 100 de ore de formare/an, dar nu mai multe de 150.

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri de lucru pentru cca. 6 luni în avans.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 30 ore din întreaga durată a procesului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea acestei etape ale formării (orele realizate nu se reportează pentru un alt grup), respectiv nu permit obţinerea certificatului de participare. Se cumulează absenţe la nivel de ore, nu numai la nivel de modul întreg.

Număr participanţi: maximum 15-18 persoane.

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare, este contraindicat să se formeze simultan: membrii ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că  relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă (ceea ce este o premisă a unui proces de autocunoaştere/dezvoltare personală autentică)  şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară  MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică integrativă

Natura activităţii: procesul de autocunoaștere/dezvoltare personală constituie parte integrantă a formării în modalitatea psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu şi de familie a ATF-PF. La încheiere se dobândeşte certificatul care atestă parcurgerea acestui proces. Acest tip de activitate profesională (fiind parte a formării acreditate la CPR), poate fi acceptat de către alte asociaţii formatoare în contul orelor de autocunoaştere/dezvoltare personală a viitorului psihoterapeut.

Numărul de ore de contact – 100

Formator-supervizorDr.ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Perioada propusă pentru începerea activităţii: primăvara anului 2021, în funcţie de ritmul de construire a grupului (ritm cu care secretariatul va ţine la curent potenţialii participanţi).

Acest grup de formare se va desfăşura în limba română.

Descriere: acest proces de 100 de ore dezvoltare personală sistemică de natură integrativă se centrează îndeosebi pe reliefarea şi prelucrarea temelor personale importante ale viitorului specialist (conflicte, blocaje intrapsihice și interpersonale etc.) și/sau pe nevoia de dezvoltare personală. Ţinând cont pe de o parte de nevoile individuale ale participanţilor, pe de altă parte de fenomenele dinamicii de grup, facilitarea procesului de dezvoltare personală se desfăşoară simultan la nivel individual şi relaţional. Procesul de autocunoaștere din punct de vedere teoretic este fundamentat pe epistemologia sistemică (ciberentică), teoria atașamentului respectiv pe elemente din sfera teoriilor: relației de obiect, neurobiologice, psihologiei evoluționiste, psihologie existențială, integrându-se strategii și tehnici de o mare varietate nu doar din psihoterapia sistemică individuală, de cuplu și de familie ci și tehnici de natură psihodinamică, cogntiv-comportamentale, umanist-experiențiale (centrată pe client de orientare focusing) într-o manieră constructivistă centrată pe nevoile indivizilor și a grupului.
Una dintre scopurile fundamentale ale acestui proces îl constituie munca profundă – centrată pe proces – cu sinele specialistului în vederea creșterea capacității identificării tiparelor emoționale, cognitive, comportamentale (inclusiv a celor inter-relaționale), dar și a modificării acestora la nivel comportamental în vederea creșterii pe de o parte a capacității de autonomie și de apartenență caracterizată prin intimitate, cu impact direct deopotrivă asupra vieții personale și a capacității de utilizare a sinelui în cadrul procesului psihoterapeutic.

Procesul în sine se desfăşoară în grup închis, începând cu cea de a 20-a oră de lucru.

Parcurgerea acestui tip de autocunoaştere/dezvoltare personală este opţională în cadrul programelor oferite de către ATF-PF [cele 100 de ore existând posibilitatea să fie transferate din alte procese adecvate şi acreditate CPR şi FRP (a se accesa cel de-al doilea link din paragraful de mai jos)].

Informaţii suplimentare puteţi accesa la pagina Importanţa autocunoaşterii/dezvoltării personale în formarea psihoterapeuţilor sistemici respectiv la pagina Procesul de autocunoaştere/dezvoltare personală de natură sistemică din cadrul formării.

Participanţi potenţiali: participanţi aflaţi în curs de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie sau participanți aflați în formare, supervizare în cadrul altor modalități psihoterapeutice; specialiști din sfera asistenței psihologice/medicale/sociale; psihologi, medici, psihopedagogi, asistenţi sociali; studenţi înscrişi la specialităţile menţionate.

Important: participanţii potenţiali care nu au mai colaborat cu acelaşi formator-supervizor, este necesar să se prezinte în prealabil la un interviu de selecţie.

Modul de lucru – grupul va debuta în mediul online. Pe măsură ce va fi posibil, va continua în manieră față în față în condițiile asigurării respectării normelor de siguranță atât pentru participanți, cât și pentru persoanele de contact potențial nevaccinate (încă) a acestora. Data și maniera în care vom face trecerea de la formatul online la cel cu prezență personală o vom stabili împreună ținând cont de situația fiecărui participant.

Număr participanţi: 10-15 de persoane.

Programul propus: întâlniri de lucru a câte 10 de ore, lunar. La începutul verii se pot comasa maximum 2 întâlniri de lucru a câte 20 de ore desfășurate în două zile consecutive (la sfârșit de săptămână). Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri de lucru pentru întreaga perioadă a procesului.

Costul formării: 6 EUR/oră de formare (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real). Plata se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 20 de ore din întreaga durată a procesului. Un număr mai mare de absenţe nu permit continuarea acestei etape ale formării (orele realizate nu se reportează pentru un alt grup), respectiv nu permit obţinerea certificatului de participare. Se cumulează absenţe la nivel de ore, nu numai la nivel de modul întreg.

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare este contraindicat să se formeze simultan: membri ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că  relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă (ceea ce este o premisă a unui proces de autocunoaştere/dezvoltare personală autentică)  şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. Înscrierile se fac utilizând adresa psi.quest.info@gmail.com

Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapie, consiliere a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal şi al aparţinătorilor acestora

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă.

Numărul de ore: 80. Numărul de credite acordate CPR: 80.

Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapieDr.ŠKOLKA Enikő – licențiată în 1. psihopedagogie specială, 2. psihologie; psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca.

Obiective: familiarizarea participanţilor cu asistenţa psihologică (consilierea şi psihoterapia) complexă a persoanelor (copiilor, adolescenţilor şi adulţilor) care se confruntă cu stadiul terminal; facilitarea cunoaşterii de către participanţi: a factorilor care influenţează reprezentarea morţii şi atitudinea faţă de moarte; a dilemelor etice frecvent întâlnite în asistenţa de specialitate (medicală şi psihologică) a bolnavilor terminali şi a familiilor lor; a problematicii fenomenului intervenţiilor, non-intervenţiilor medicale care conduc la scurtarea intenţionată a duratei vieţii pacienţilor – legi care reglementează aceste fenomene în lume; a filozofiei hospice; a modului de lucru propus de principalele şcoli, orientări psihoterapeutice; nu în ultimul rând a modului în care se realizează selecţia şi pregătirea specialiştilor din acest domeniu, prevenţia burnout-ului şi intervenţia de specialitate în condiţiile în care apare suprasolicitarea fizică şi psihică a specialistului; exersarea unor tehnici de comunicare cu efect psihoterapeutic.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarea desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali.

Data debutului grupului: 07.10.2018.

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor: întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul,  va exista o combinaţie între:  1/3: teorie, conceptualizare de caz, analiza cazuisticii formatoarei şi a participanţilor; 2/3; exersare de microabilităţi, problematizări frontale şi în grupuri mici, autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 15 ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Interviu de selecţie: interviu individual de 45 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului. Sunt invitate doar acele persoane la interviul de selecţie care nu participă deja la formări de altă natură cu aceeaşi formatoare. Taxă de interviu: 100 Ron.

Numărul de participanţi: 15-18 de persoane. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. Programările pentru interviu se vor realiza prin e-mail, pe baza unei înţelegeri prealabile cu fiecare participant.

Numărul de persoane înscrise: 17.

Precauţie: dat fiind natura emoţional solicitantă a muncii în acest domeniu – este indicat ca la această formare continuă să nu participe persoane care se confruntă actualmente cu probleme serioase de viaţă, dificultăţi de adaptare, sau pierderi cauzatoare de o suferinţă considerabilă. În aceste situaţii este indicat ca participarea la un asemenea grup să se mai amâne pentru o perioadă.

Notă: din cele 80 de ore se recunosc un număr de 30 de ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

De ce și când este sistemică psihoterapia sistemică? Epistemologia cibernetică. Frumusețea tiparelor care conectează estetica, pragmatica și etica în mod util, fundamentat pe valori și non-moralizator

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă.

Numărul de ore: 30. Numărul de credite acordate CPR: în curs de acreditare.

Susținut de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Obiective – Viziunea terapeutului asupra lumii și asupra modului în care funcționează psihoterapia are un impact deosebit asupra actului terapeutic și asupra modului în care se simt și lucrează clienții în decursul acestui demers și nu în ultimă instanță asupra eficienței intervenției. Conștientizarea de către practician a acestor viziuni reprezintă un act plin de responsabilitate față de clienți.

Prin prezenta formare continuă se dorește, pe de o parte facilitarea dezvoltării proceselor auto-reflexive ale specialistului, respectiv a specialiștilor aflați în devenire referitor la viziunea proprie asupra lumii și familiarizarea acestora cu epistemologia cibernetică. Se urmărește asigurarea abordării de la meta nivel a meta-teoriei psihoterapiei sistemice printr-o analiză profundă și multi-fațetată a primei metafore organizatoare a metodei – metafora sistemică, așa cum a fost văzută de întemeietorii metodei și așa cum este înțeleasă în prezent. Totodată se asigură și o trecere în revistă și a celorlalte metafore, care stau la baza psihoterapiei de cuplu și familie.

În centru focalizării se află epistemologia cibernetică (cu cele două nivele de analiză ale sale, cibernetica de ordin I – specifică viziunii moderniste și cibernetica de ordin II – specifică viziunii post-moderniste) respectiv tiparele care conectează fenomene de importanță centrală în procesul terapeutic: estetica (raportarea terapeutului cu respect, uimire/fascinație și apreciere față de sistemul client), pragmatica (utilizarea strategică a metodelor, tehnicilor terapeutice în vederea facilitării schimbării), respectiv etica (conduita terapeutică caracterizată de corectitudine și de facilitarea accesului sistemului client la cât mai multe opțiuni viabile pentru acesta și contextele sale).

Un atent meșteșugit laborator de identificare și de clădire a unor atitudini și competențe specifice abordării fundamentate pe cibernetica de ordin I și II, va asigura un mediu de explorare și exersare intensă a abilităților tehnice.

În vederea facilitării înțelegerii profunde a acestor fenomene, analizate prin prisma unor lentile conceptuale, care permit un nivel de abstractizare ridicat, se va pune în lucru un bogat material clinic din practica formatoarei însoțit de producții personale ale clienților (pentru utilizarea cărora s-a obținut acordul) și materiale preluate din artele frumoase (filme, literatură, muzică, desen/pictură).

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali – asistenţi sociali, psihologi clinicieni, consilieri psihologici; filozofi; medici, psihoterapeuţi; psihopedagogi; psihologi; teologi, respectivi studenții facultăților de profil anterior menționate.

Data debutului grupului – 13.09.2018.

Taxa de participare – 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor – întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul,  va exista o combinaţie între:  1/3 -teorie, 1/3 –  laborator de competențe; 1/3 – autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Reglementarea absenţelor – se poate lipsi un număr de maximum 6 ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Interviu de selecţie – nu se impune.

Numărul de participanţi – 22. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Numărul de persoane înscrise – 10.

Nota nr. 1 – cele 30 de ore se recunosc integral în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu și familie al ATF-PF.

Nota nr. 2 – aceast curs de formare continuă face parte din pachetul de activități profesionale (alături de alte 2 workshop-uri) din care unul este obligatoriu de parcurs de către colegii care nu au formare în metoda psihoterapiei sistemice de cuplu și familie și care doresc să parcurgă sau participă deja la formarea continuă ”Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă”.

Informaţii suplimentare, înscriere la dna secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

Formare teoretico-metodologică în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie

autor: Jonathan Zander

autor: Jonathan Zander

Natura formării: formare profesională complementară (la finalul căreia se obţine Certificatul de psihoterapeut practicant sub supervizare/autonom)

Numărul de ore de contact – 300.

Informaţii suplimentare puteţi accesa la Descrierea formării

Desfășurat de către:

Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Dr. COSTEA-BĂRLUȚIU Carmen – psihopedagog, treapta de specializare – specialist autonom; psihoterapeut sistemic de cuplu și familie aflat în formare ca formator-supervizor, treapta de specializare – practicant autonom, hipnoterapeut ericksonian, treapta de specializare – practicant în supervizare, lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedagogie Specială al UBB; cercetător voluntar în cadrul Asociației ”ψ-Quest”, în domeniul psihoterapiei sistemice și al dinamicii relațiilor intra-familiale; doctor în psihologie (tema generală a tezei – teoria ataşamentului).

Data la care se preconizează debutul unui nou grup: în decursul anului 2018 în funcție de ritmul de constituire a grupului.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere Dr.ŠKOLKA Enikő desfăşoară formarea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate. (Informaţii suplimentare se pot accesa la Criterii de selecţie).

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară activitatea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Programul propus: întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră). La solicitarea de comun acord a membrilor grupului se pot parcurge mai mult decât 100 de ore de formare/an, dar nu mai mult de 150.

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului cu ocazia primei întâlniri de lucru, pentru cca. 6 luni în avans.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi motivat maximum 20% din întreaga durată a formării (20 de ore absenţe/1oo de ore de formare; se cumulează absenţe la nivel de ore nu numai la nivel de bloc întreg). Limita maximă şi modul de distribuţie a orelor absentate sunt stipulate în Regulamentul formării (accesibil cu parolă doar pentru membrii aflaţi în procesul de formare). Odată această limită atinsă, este imposibilă continuarea formării cu acelaşi grup de formare (existând posibilitatea reconectării la un alt grup de la numărul de ore de la care s-a produs întreruperea).

Număr participanţi: 22 de persoane.

Numărul persoanelor înscrise: 8.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare. În condițiile în care apar probleme de compatibilitate între membrii înscriși, își păstrează locul persoana care s-a înscris prima.

Potenţialii participanţi vor participa la un interviu de selecţie de 45 de minute, care ţinteşte evaluarea maturităţii şi motivaţiei personale. Taxa interviu este de 100 de Ron (include verificarea dosarului de înscriere şi onorariul pentru interviul de selecţie).

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare, este contraindicat să se formeze simultan: membrii ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că şi formarea teoretico-metodologică se desfăşoară într-o manieră care implică autocunoaştere/dezvoltare personală, iar relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

pagina următoare »