Articole:

Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică integrativă

Natura activităţii: procesul de autocunoaștere/dezvoltare personală constituie parte integrantă a formării în modalitatea psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu şi de familie a ATF-PF. La încheiere se dobândeşte certificatul care atestă parcurgerea acestui proces. Acest tip de activitate profesională (fiind parte a formării acreditate la CPR), poate fi acceptat de către alte asociaţii formatoare în contul orelor de autocunoaştere/dezvoltare personală a viitorului psihoterapeut.

Numărul de ore de contact – 100

Formator-supervizorDr.ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Perioada propusă pentru începerea activităţii: primăvara anului 2021, în funcţie de ritmul de construire a grupului (ritm cu care secretariatul va ţine la curent potenţialii participanţi).

Acest grup de formare se va desfăşura în limba română.

Descriere: acest proces de 100 de ore dezvoltare personală sistemică de natură integrativă se centrează îndeosebi pe reliefarea şi prelucrarea temelor personale importante ale viitorului specialist (conflicte, blocaje intrapsihice și interpersonale etc.) și/sau pe nevoia de dezvoltare personală. Ţinând cont pe de o parte de nevoile individuale ale participanţilor, pe de altă parte de fenomenele dinamicii de grup, facilitarea procesului de dezvoltare personală se desfăşoară simultan la nivel individual şi relaţional. Procesul de autocunoaștere din punct de vedere teoretic este fundamentat pe epistemologia sistemică (ciberentică), teoria atașamentului respectiv pe elemente din sfera teoriilor: relației de obiect, neurobiologice, psihologiei evoluționiste, psihologie existențială, integrându-se strategii și tehnici de o mare varietate nu doar din psihoterapia sistemică individuală, de cuplu și de familie ci și tehnici de natură psihodinamică, cogntiv-comportamentale, umanist-experiențiale (centrată pe client de orientare focusing) într-o manieră constructivistă centrată pe nevoile indivizilor și a grupului.
Una dintre scopurile fundamentale ale acestui proces îl constituie munca profundă – centrată pe proces – cu sinele specialistului în vederea creșterea capacității identificării tiparelor emoționale, cognitive, comportamentale (inclusiv a celor inter-relaționale), dar și a modificării acestora la nivel comportamental în vederea creșterii pe de o parte a capacității de autonomie și de apartenență caracterizată prin intimitate, cu impact direct deopotrivă asupra vieții personale și a capacității de utilizare a sinelui în cadrul procesului psihoterapeutic.

Procesul în sine se desfăşoară în grup închis, începând cu cea de a 20-a oră de lucru.

Parcurgerea acestui tip de autocunoaştere/dezvoltare personală este opţională în cadrul programelor oferite de către ATF-PF [cele 100 de ore existând posibilitatea să fie transferate din alte procese adecvate şi acreditate CPR şi FRP (a se accesa cel de-al doilea link din paragraful de mai jos)].

Informaţii suplimentare puteţi accesa la pagina Importanţa autocunoaşterii/dezvoltării personale în formarea psihoterapeuţilor sistemici respectiv la pagina Procesul de autocunoaştere/dezvoltare personală de natură sistemică din cadrul formării.

Participanţi potenţiali: participanţi aflaţi în curs de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie sau participanți aflați în formare, supervizare în cadrul altor modalități psihoterapeutice; specialiști din sfera asistenței psihologice/medicale/sociale; psihologi, medici, psihopedagogi, asistenţi sociali; studenţi înscrişi la specialităţile menţionate.

Important: participanţii potenţiali care nu au mai colaborat cu acelaşi formator-supervizor, este necesar să se prezinte în prealabil la un interviu de selecţie.

Modul de lucru – grupul va debuta în mediul online. Pe măsură ce va fi posibil, va continua în manieră față în față în condițiile asigurării respectării normelor de siguranță atât pentru participanți, cât și pentru persoanele de contact potențial nevaccinate (încă) a acestora. Data și maniera în care vom face trecerea de la formatul online la cel cu prezență personală o vom stabili împreună ținând cont de situația fiecărui participant.

Număr participanţi: 10-15 de persoane.

Programul propus: întâlniri de lucru a câte 10 de ore, lunar. La începutul verii se pot comasa maximum 2 întâlniri de lucru a câte 20 de ore desfășurate în două zile consecutive (la sfârșit de săptămână). Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri de lucru pentru întreaga perioadă a procesului.

Costul formării: 6 EUR/oră de formare (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real). Plata se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 20 de ore din întreaga durată a procesului. Un număr mai mare de absenţe nu permit continuarea acestei etape ale formării (orele realizate nu se reportează pentru un alt grup), respectiv nu permit obţinerea certificatului de participare. Se cumulează absenţe la nivel de ore, nu numai la nivel de modul întreg.

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare este contraindicat să se formeze simultan: membri ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că  relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă (ceea ce este o premisă a unui proces de autocunoaştere/dezvoltare personală autentică)  şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. Înscrierile se fac utilizând adresa psi.quest.info@gmail.com

Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapie, consiliere a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal şi al aparţinătorilor acestora

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă.

Numărul de ore: 80. Numărul de credite acordate CPR: 80.

Asistenţa psihologică complexă prin psihoterapieDr.ŠKOLKA Enikő – licențiată în 1. psihopedagogie specială, 2. psihologie; psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca.

Obiective: familiarizarea participanţilor cu asistenţa psihologică (consilierea şi psihoterapia) complexă a persoanelor (copiilor, adolescenţilor şi adulţilor) care se confruntă cu stadiul terminal; facilitarea cunoaşterii de către participanţi: a factorilor care influenţează reprezentarea morţii şi atitudinea faţă de moarte; a dilemelor etice frecvent întâlnite în asistenţa de specialitate (medicală şi psihologică) a bolnavilor terminali şi a familiilor lor; a problematicii fenomenului intervenţiilor, non-intervenţiilor medicale care conduc la scurtarea intenţionată a duratei vieţii pacienţilor – legi care reglementează aceste fenomene în lume; a filozofiei hospice; a modului de lucru propus de principalele şcoli, orientări psihoterapeutice; nu în ultimul rând a modului în care se realizează selecţia şi pregătirea specialiştilor din acest domeniu, prevenţia burnout-ului şi intervenţia de specialitate în condiţiile în care apare suprasolicitarea fizică şi psihică a specialistului; exersarea unor tehnici de comunicare cu efect psihoterapeutic.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarea desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali.

Data debutului grupului: 07.10.2018. 

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor: întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră). 

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul,  va exista o combinaţie între:  1/3: teorie, conceptualizare de caz, analiza cazuisticii formatoarei şi a participanţilor; 2/3; exersare de microabilităţi, problematizări frontale şi în grupuri mici, autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 15 ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Interviu de selecţie: interviu individual de 45 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului. Sunt invitate doar acele persoane la interviul de selecţie care nu participă deja la formări de altă natură cu aceeaşi formatoare. Taxă de interviu: 100 Ron.

Numărul de participanţi: 15-18 de persoane. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. Programările pentru interviu se vor realiza prin e-mail, pe baza unei înţelegeri prealabile cu fiecare participant.

Numărul de persoane înscrise: 17.

Precauţie: dat fiind natura emoţional solicitantă a muncii în acest domeniu – este indicat ca la această formare continuă să nu participe persoane care se confruntă actualmente cu probleme serioase de viaţă, dificultăţi de adaptare, sau pierderi cauzatoare de o suferinţă considerabilă. În aceste situaţii este indicat ca participarea la un asemenea grup să se mai amâne pentru o perioadă.

Notă: din cele 80 de ore se recunosc un număr de 30 de ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

De ce și când este sistemică psihoterapia sistemică? Epistemologia cibernetică. Frumusețea tiparelor care conectează estetica, pragmatica și etica în mod util, fundamentat pe valori și non-moralizator

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă.

Numărul de ore: 30. Numărul de credite acordate CPR: în curs de acreditare.

Susținut de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Obiective – Viziunea terapeutului asupra lumii și asupra modului în care funcționează psihoterapia are un impact deosebit asupra actului terapeutic și asupra modului în care se simt și lucrează clienții în decursul acestui demers și nu în ultimă instanță asupra eficienței intervenției. Conștientizarea de către practician a acestor viziuni reprezintă un act plin de responsabilitate față de clienți.

Prin prezenta formare continuă se dorește, pe de o parte facilitarea dezvoltării proceselor auto-reflexive ale specialistului, respectiv a specialiștilor aflați în devenire referitor la viziunea proprie asupra lumii și familiarizarea acestora cu epistemologia cibernetică. Se urmărește asigurarea abordării de la meta nivel a meta-teoriei psihoterapiei sistemice printr-o analiză profundă și multi-fațetată a primei metafore organizatoare a metodei – metafora sistemică, așa cum a fost văzută de întemeietorii metodei și așa cum este înțeleasă în prezent. Totodată se asigură și o trecere în revistă și a celorlalte metafore, care stau la baza psihoterapiei de cuplu și familie.

În centru focalizării se află epistemologia cibernetică (cu cele două nivele de analiză ale sale, cibernetica de ordin I – specifică viziunii moderniste și cibernetica de ordin II – specifică viziunii post-moderniste) respectiv tiparele care conectează fenomene de importanță centrală în procesul terapeutic: estetica (raportarea terapeutului cu respect, uimire/fascinație și apreciere față de sistemul client), pragmatica (utilizarea strategică a metodelor, tehnicilor terapeutice în vederea facilitării schimbării), respectiv etica (conduita terapeutică caracterizată de corectitudine și de facilitarea accesului sistemului client la cât mai multe opțiuni viabile pentru acesta și contextele sale).

Un atent meșteșugit laborator de identificare și de clădire a unor atitudini și competențe specifice abordării fundamentate pe cibernetica de ordin I și II, va asigura un mediu de explorare și exersare intensă a abilităților tehnice.

În vederea facilitării înțelegerii profunde a acestor fenomene, analizate prin prisma unor lentile conceptuale, care permit un nivel de abstractizare ridicat, se va pune în lucru un bogat material clinic din practica formatoarei însoțit de producții personale ale clienților (pentru utilizarea cărora s-a obținut acordul) și materiale preluate din artele frumoase (filme, literatură, muzică, desen/pictură).

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali – asistenţi sociali, psihologi clinicieni, consilieri psihologici; filozofi; medici, psihoterapeuţi; psihopedagogi; psihologi; teologi, respectivi studenții facultăților de profil anterior menționate.

Data debutului grupului – 13.09.2018.

Taxa de participare – 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor – întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul,  va exista o combinaţie între:  1/3 -teorie, 1/3 –  laborator de competențe; 1/3 – autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Reglementarea absenţelor – se poate lipsi un număr de maximum 6 ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Interviu de selecţie – nu se impune.

Numărul de participanţi – 22. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Numărul de persoane înscrise – 10.

Nota nr. 1 – cele 30 de ore se recunosc integral în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu și familie al ATF-PF.

Nota nr. 2 – aceast curs de formare continuă face parte din pachetul de activități profesionale (alături de alte 2 workshop-uri) din care unul este obligatoriu de parcurs de către colegii care nu au formare în metoda psihoterapiei sistemice de cuplu și familie și care doresc să parcurgă sau participă deja la formarea continuă ”Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă”.

Informaţii suplimentare, înscriere la dna secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

Formare teoretico-metodologică în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie

autor: Jonathan Zander

autor: Jonathan Zander

Natura formării: formare profesională complementară (la finalul căreia se obţine Certificatul de psihoterapeut practicant sub supervizare/autonom)

Numărul de ore de contact – 300.

Informaţii suplimentare puteţi accesa la  Descrierea formării

Desfășurat de către:

Dr.ŠKOLKA Enikő –  psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Dr.COSTEA-BĂRLUȚIU Carmen – psihopedagog, treapta de specializare – specialist autonom; psihoterapeut sistemic de cuplu și familie aflat în formare ca formator-supervizor, treapta de specializare – practicant autonom, hipnoterapeut ericksonian, treapta de specializare – practicant în supervizare, lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedagogie Specială al UBB; cercetător voluntar în cadrul Asociației ”ψ-Quest”,  în domeniul psihoterapiei sistemice și al dinamicii relațiilor intra-familiale; doctor în psihologie (tema generală a tezei – teoria ataşamentului).

Data la care se preconizează debutul unui nou grup: în decursul anului 2018 în funcție de ritmul de constituire a grupului.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere Dr.ŠKOLKA Enikő desfăşoară formarea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate. (Informaţii suplimentare se pot accesa la Criterii de selecţie).

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară activitatea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Programul propus: întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră). La solicitarea de comun acord a membrilor grupului se pot parcurge mai mult decât 100 de ore de formare/an, dar nu mai mult de 150.

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului cu ocazia primei întâlniri de lucru, pentru cca. 6 luni în avans.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi motivat maximum 20% din întreaga durată a formării (20 de ore absenţe/1oo de ore de formare;  se cumulează absenţe la nivel de ore nu numai la nivel de bloc întreg). Limita maximă şi modul de distribuţie a orelor absentate sunt stipulate în Regulamentul formării (accesibil cu parolă doar pentru membrii aflaţi în procesul de formare). Odată această limită atinsă, este imposibilă continuarea formării cu acelaşi grup de formare (existând posibilitatea reconectării la un alt grup de la numărul de ore de la care s-a produs întreruperea).

Număr participanţi: 22 de persoane.

Numărul persoanelor înscrise: 8.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare. În condițiile în care apar probleme de compatibilitate între membrii înscriși, își păstrează locul persoana care s-a înscris prima.

Potenţialii participanţi vor participa la un interviu de selecţie de 45 de minute, care ţinteşte evaluarea maturităţii şi motivaţiei personale. Taxa interviu este de 100 de Ron (include verificarea dosarului de înscriere şi onorariul pentru interviul de selecţie).

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare, este contraindicat să se formeze simultan: membrii ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că şi formarea teoretico-metodologică se desfăşoară într-o manieră care implică autocunoaştere/dezvoltare personală, iar relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

Psihoterapia doliului centrată pe sistemul familial în cazul decesului unui adult, respectiv a unui copil/adolescent

Natura activităţii: formare profesională continuă – workshop.

Numărul de ore: 20. Numărul de credite acordate de CPR: 20.

Dr.ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Perioada preconizară a desfășurării – primul trimestru al anul 2018.

Obiective: cunoaşterea diferitelor tipuri de doliu (natural, complicat, etc.), a mijloacelor de evaluare a acestora, a markerilor pe baza cărora terapeutul ia decizii strategice privind configuraţia membrilor familiei care participă la şedinţele de psihoterapie sistemică. Cunoaşterea unor caracteristici ale sistemului familial care au un efect perturbator respectiv protectiv asupra procesului de doliu al membrilor de familie Aprofundarea unor modele şi tehnici de intervenţie centrate pe sistemul familial şi pe aspecte developmentale. Punctarea esenţei diferitelor teorii privind doliul şi alegerea tehnicilor de intervenţie concrete în funcţie de: modelul sistemic pe care acestea se fundamentează, particularităţile sistemului client şi limitele de competenţă ale terapeutului. Conştientizarea şi managementul dilemelor etice din sfera asistenţei psihologice a prelucrării pierderii. Alături de prezentarea teoretică, exemplificări din cazuistica formatoarei, analiza produselor activităţii din cadrul procesului terapeutic al unor clienţi, demonstraţii, jocuri de rol, în cadrul acestui workshop se asigură un mediu adecvat pentru sondarea de către participanţi a atitudinii lor faţă de moarte, pierdere prin deces, respectiv pentru exersarea unor tehnici de prelucrare a pierderii atât la copii cât şi la adulţi.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea profesională şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, filozofi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi motivat un număr maxim de 4 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Costul formării: 5 euro/ora de formare. Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi – 22 de persoane.

Numărul persoanelor înscrise 13.

Precauţiune: dat fiind natura emoţional solicitantă a muncii în cadrul acestui workshop – este indicat ca la această activitate să nu participe persoane care se confruntă actualmente cu probleme serioase de viaţă, dificultăţi de adaptare, sau pierderi cauzatoare de o suferinţă considerabilă. În aceste situaţii este indicat ca participarea la un asemenea grup să se mai amâne pentru o perioadă.

Notă: cele 20 de ore se recunosc integral ca ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

Abordarea cultural sensibilă a dimensiunii religioase, spirituale a clientului în practica psihoterapeutică

Natura activității: formare continuă – curs.

Număr de ore: 30. Număr de credite acordate (se vor solicita credite de la CPR în momentul în care acesta va funcționa în deplină legalitate).

Desfășurat de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţiată în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Data preconizată pentru începerea unui noi grup – primul trimestru al anului 2019. Data finală a debutului activităţii se va stabili în funcţie de ritmul de construire al grupului (ritm cu care secretariatul va ţine la curent potenţialii participanţi, bilunar).

Obiective – Dimensiunea religioasă, spirituală poate reprezenta atât o puternică resursă, cât și o sursă de distres semnificativ pentru client. Marea majoritate a clienților cu care lucrează psihoterapeuții, sunt religioși. Cercetările arată că cei mai mulți psihoterapeuți, consilieri integrează în mod spontan în munca lor dimensiunea religioasă a clienților. Potrivit poziției APA această dimensiune poate informa actul psihoterapeutic, motiv pentru care specialiștii au obligația etică de a se ocupa la modul profesionist de aceste teme în condițiile în care clienții prezintă această nevoie. Competențele de natură religioasă, spirituală și cele de natură etică ale specialistului au un impact considerabil asupra calității procesului terapeutic. Aceste competențe permit creșterea sensibilității clinice a practicianului (atât în cazul specialiștilor care au aceeași apartenență confesională ca și clienții lor, cât și în cazul specialiștilor care sunt de altă confesiune, respectiv sunt non-religios – în condițiile în care aceștia din urmă prezintă respect și o autentică deschidere spre această dimensiune profund umană).

Printre scopurile majore ale acestui curs de formare continuă se numără: aprofundarea provocărilor pe care le poate întâmpina sistemul terapeutic în cazul muncii desfășurate cu clienți religioși, respectiv cu acei clienți care se confruntă cu dileme, cu un zbucium existențial centrat tocmai pe această dimensiune;  cunoașterea diverselor modele din literatura de specialitate prin care dimensiunea religioasă, spirituală a clientului poate fi integrată în munca psihoterapeutică/de consiliere psihologică, alături de alte variabile cheie care prezintă potențial terapeutic; dobândirea a cât mai multor repere pentru a stabili diferența dintre experiențele religioase deși dificile, totuși nepericuloase, chiar mai mult, benefice pentru persoana respectivă, de cele care se constituie în semne ale suferinței psihice și se pot constitui în fenomene care indică urgență psihiatrică; dobândirea de cunoștințe, competențe și meta-competențe din sfera colaborării psihoterapeutului cu reprezentanți ai clerului și cu medicii psihiatri; explorarea într-o manieră personală, non-intruzivă a propriei dimensiuni și atitudini față de religie, spiritualitate a participanților; facilitarea creșterii deschiderii, sensibilității specialistului față de dimensiunea religioasă, spirituală (diferită) a clienților; dobândirea unor repere concrete în privința clădirii și dezvoltării acestei competențe psihoterapeutice.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul susține activitatea profesională şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, filozofi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Calendarul activitățilordouă întâlniri de lucru a câte zece ore – echivalentul unui modul – desfășurate într-o singură zi, (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).  Ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real. Cea de a doua întâlnire se va desfășura la o dată stabilită de comun acord cu grupul.

Reglementarea absenţelor – se poate lipsi motivat un număr maxim de 6 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Costul formării: 5 euro/ora de formare. Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi – 22 de persoane.

Notă – 15 ore din cele 30 de ore se recunosc ca ore de participare la workshop-uri/ conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare.

Informaţii suplimentare, înscrieri prin secretariat, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).

pagina următoare »