De ce și când este sistemică psihoterapia sistemică? Epistemologia cibernetică. Frumusețea tiparelor care conectează estetica, pragmatica și etica în mod util, fundamentat pe valori și non-moralizator

Natura activităţii: curs de formare profesională continuă.

Numărul de ore: 30. Numărul de credite acordate CPR: în curs de acreditare.

Susținut de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Obiective – Viziunea terapeutului asupra lumii și asupra modului în care funcționează psihoterapia are un impact deosebit asupra actului terapeutic și asupra modului în care se simt și lucrează clienții în decursul acestui demers și nu în ultimă instanță asupra eficienței intervenției. Conștientizarea de către practician a acestor viziuni reprezintă un act plin de responsabilitate față de clienți.

Prin prezenta formare continuă se dorește, pe de o parte facilitarea dezvoltării proceselor auto-reflexive ale specialistului, respectiv a specialiștilor aflați în devenire referitor la viziunea proprie asupra lumii și familiarizarea acestora cu epistemologia cibernetică. Se urmărește asigurarea abordării de la meta nivel a meta-teoriei psihoterapiei sistemice printr-o analiză profundă și multi-fațetată a primei metafore organizatoare a metodei – metafora sistemică, așa cum a fost văzută de întemeietorii metodei și așa cum este înțeleasă în prezent. Totodată se asigură și o trecere în revistă și a celorlalte metafore, care stau la baza psihoterapiei de cuplu și familie.

În centru focalizării se află epistemologia cibernetică (cu cele două nivele de analiză ale sale, cibernetica de ordin I – specifică viziunii moderniste și cibernetica de ordin II – specifică viziunii post-moderniste) respectiv tiparele care conectează fenomene de importanță centrală în procesul terapeutic: estetica (raportarea terapeutului cu respect, uimire/fascinație și apreciere față de sistemul client), pragmatica (utilizarea strategică a metodelor, tehnicilor terapeutice în vederea facilitării schimbării), respectiv etica (conduita terapeutică caracterizată de corectitudine și de facilitarea accesului sistemului client la cât mai multe opțiuni viabile pentru acesta și contextele sale).

Un atent meșteșugit laborator de identificare și de clădire a unor atitudini și competențe specifice abordării fundamentate pe cibernetica de ordin I și II, va asigura un mediu de explorare și exersare intensă a abilităților tehnice.

În vederea facilitării înțelegerii profunde a acestor fenomene, analizate prin prisma unor lentile conceptuale, care permit un nivel de abstractizare ridicat, se va pune în lucru un bogat material clinic din practica formatoarei însoțit de producții personale ale clienților (pentru utilizarea cărora s-a obținut acordul) și materiale preluate din artele frumoase (filme, literatură, muzică, desen/pictură).

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali – asistenţi sociali, psihologi clinicieni, consilieri psihologici; filozofi; medici, psihoterapeuţi; psihopedagogi; psihologi; teologi, respectivi studenții facultăților de profil anterior menționate.

Data debutului grupului – 13.09.2018.

Taxa de participare – 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor – întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupul, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării în cadrul celor 10 ore care constituie un modul,  va exista o combinaţie între:  1/3 -teorie, 1/3 –  laborator de competențe; 1/3 – autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Reglementarea absenţelor – se poate lipsi un număr de maximum 6 ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Interviu de selecţie – nu se impune.

Numărul de participanţi – 22. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Numărul de persoane înscrise – 10.

Nota nr. 1 – cele 30 de ore se recunosc integral în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu și familie al ATF-PF.

Nota nr. 2 – aceast curs de formare continuă face parte din pachetul de activități profesionale (alături de alte 2 workshop-uri) din care unul este obligatoriu de parcurs de către colegii care nu au formare în metoda psihoterapiei sistemice de cuplu și familie și care doresc să parcurgă sau participă deja la formarea continuă ”Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă”.

Informaţii suplimentare, înscriere la dna secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).