Psihoterapia doliului centrată pe sistemul familial în cazul decesului unui adult, respectiv a unui copil/adolescent

Natura activităţii: formare profesională continuă – workshop.

Numărul de ore: 20. Numărul de credite acordate de CPR: 20.

Dr.ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Perioada preconizară a desfășurării – primul trimestru al anul 2018.

Obiective: cunoaşterea diferitelor tipuri de doliu (natural, complicat, etc.), a mijloacelor de evaluare a acestora, a markerilor pe baza cărora terapeutul ia decizii strategice privind configuraţia membrilor familiei care participă la şedinţele de psihoterapie sistemică. Cunoaşterea unor caracteristici ale sistemului familial care au un efect perturbator respectiv protectiv asupra procesului de doliu al membrilor de familie Aprofundarea unor modele şi tehnici de intervenţie centrate pe sistemul familial şi pe aspecte developmentale. Punctarea esenţei diferitelor teorii privind doliul şi alegerea tehnicilor de intervenţie concrete în funcţie de: modelul sistemic pe care acestea se fundamentează, particularităţile sistemului client şi limitele de competenţă ale terapeutului. Conştientizarea şi managementul dilemelor etice din sfera asistenţei psihologice a prelucrării pierderii. Alături de prezentarea teoretică, exemplificări din cazuistica formatoarei, analiza produselor activităţii din cadrul procesului terapeutic al unor clienţi, demonstraţii, jocuri de rol, în cadrul acestui workshop se asigură un mediu adecvat pentru sondarea de către participanţi a atitudinii lor faţă de moarte, pierdere prin deces, respectiv pentru exersarea unor tehnici de prelucrare a pierderii atât la copii cât şi la adulţi.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea profesională şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, filozofi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi motivat un număr maxim de 4 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Costul formării: 5 euro/ora de formare. Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi – 22 de persoane.

Numărul persoanelor înscrise 13.

Precauţiune: dat fiind natura emoţional solicitantă a muncii în cadrul acestui workshop – este indicat ca la această activitate să nu participe persoane care se confruntă actualmente cu probleme serioase de viaţă, dificultăţi de adaptare, sau pierderi cauzatoare de o suferinţă considerabilă. În aceste situaţii este indicat ca participarea la un asemenea grup să se mai amâne pentru o perioadă.

Notă: cele 20 de ore se recunosc integral ca ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).