Psihoterapia doliului centrată pe sistemul familial în cazul decesului unui adult, respectiv a unui copil/adolescent

Natura activităţii: formare profesională continuă – workshop.

Numărul de ore: 20. Numărul de credite acordate de CPR: 20. În curs de actualizare și reacreditare în AΨQ.

Susținut de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie (Asociația Ψ-Quest, Cluj-Napoca), treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); psihoterapeut psihodinamic individual pentru adulți (IPI, Washington DC/ Maryland, SUA), președintele Comisiei Profesionale a AΨQ; schema psihoterapeut aflat în supervizare (STISA – Africa de Sud); coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar titular în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie

Perioada preconizară a desfășurării – toamna anului 2024.

Obiective: cunoaşterea diferitelor tipuri de doliu (natural, complicat, etc.), a mijloacelor de evaluare a acestora, a markerilor pe baza cărora terapeutul ia decizii strategice privind configuraţia membrilor familiei care participă la şedinţele de psihoterapie sistemică. Cunoaşterea unor caracteristici ale sistemului familial care au un efect perturbator respectiv protectiv asupra procesului de doliu al membrilor de familie Aprofundarea unor modele şi tehnici de intervenţie centrate pe sistemul familial şi pe aspecte developmentale. Punctarea esenţei diferitelor teorii privind doliul şi alegerea tehnicilor de intervenţie concrete în funcţie de: modelul sistemic pe care acestea se fundamentează, particularităţile sistemului client şi limitele de competenţă ale terapeutului. Conştientizarea şi managementul dilemelor etice din sfera asistenţei psihologice a prelucrării pierderii. Alături de prezentarea teoretică, exemplificări din cazuistica formatoarei, analiza produselor activităţii din cadrul procesului terapeutic al unor clienţi, demonstraţii, jocuri de rol, în cadrul acestui workshop se asigură un mediu adecvat pentru sondarea de către participanţi a atitudinii lor faţă de moarte, pierdere prin deces, respectiv pentru exersarea unor tehnici de prelucrare a pierderii atât la copii cât şi la adulţi.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea profesională şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, filozofi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Calendarul activităților – va fi anunțat în prealabil, în timp util. Ora de formare este echivalentul a 50 de minute calculate în timp real.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi motivat un număr maxim de 4 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Taxa de participare: 9 euro sau echivalentul în lei/ ora de formare pentru membrii AΨQ, respectiv 10 euro/ ora de formare pentru non-membri. Plata se realizează prin virament bancar în contul Cabinetului Individual de Psihologie al titularei cel târziu în ziua în care are loc fiecare modul de formare. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi – 22 de persoane.

Numărul persoanelor înscrise 

Precauţiune: dat fiind natura emoţional solicitantă a muncii în cadrul acestui workshop – este indicat ca la această activitate să nu participe persoane care se confruntă actualmente cu probleme serioase de viaţă, dificultăţi de adaptare, sau pierderi cauzatoare de o suferinţă considerabilă. În aceste situaţii este indicat ca participarea la un asemenea grup să se mai amâne pentru o perioadă.

Notă: cele 20 de ore se recunosc integral ca ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare.

Informaţii suplimentare prin e-mail: psi.quest.CP@gmail.com. Înscriere electronică.