Bateria Ψ-Quest de evaluare sistemică la nivel de individ, cuplu şi familie

Pagina: 1/6

Înainte de a începe completarea, vă rugăm să notați următorul cod pe care îl puteți oferi celorlalți membri ai familiei Dvs., dacă doresc să participe la cercetarea noastră.

Codul familiei este    

Dacă aveți deja un cod al familiei (primit de la un membru al familiei Dvs.) pe următoarea pagină aveți posibilitatea să-l introduceți în locul celui automat generat.

© Echipa de cercetare Ψ-Quest (coordonator științific dr. Školka Enikő).