Bateria Ψ-Quest de evaluare sistemică la nivel de individ, cuplu şi familie

Pagina: 1/6

Înainte de a începe completarea, vă rugăm să notați următorul cod pe care îl puteți oferi celorlalți membri ai familiei Dvs., dacă doresc să participe la cercetarea noastră.

Codul familiei este    

Dacă aveți deja un cod al familiei (primit de la un membru al familiei Dvs.) pe următoarea pagină aveți posibilitatea să-l introduceți în locul celui automat generat.

FACES IV

 • Hidden
 • Hidden
  Nu se poate modifica, este doar afisat.
 • Hidden
  Nu se poate modifica, este doar afisat.
 • © Olson, D.H. (2010)

 • Gândindu-vă la aceeaşi componenţă a familiei ca şi la chestionarul precedent, în cazul fiecărui enunţ din cele ce urmează vă rugăm să indicaţi măsura acordului sau dezacordului Dvs. personal pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „dezacord puternic”, iar 5 înseamnă „acord puternic”.

 • Vă rugăm să indicaţi măsura mulţumirii sau nemulţumirii dumneavoastră în legătură cu următoarele aspecte, pe o scală de la 1 la 5.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

DSI-R

 • Hidden
 • Hidden
  Nu se poate modifica, este doar afisat.
 • Hidden
  Nu se poate modifica, este doar afisat.
 • © Skowron, E.A. şi Schmitt, T.A. (2003)

 • Următoarele enunţuri privesc gândurile şi sentimentele Dvs. referitoare la propria persoană şi la relaţiile cu ceilalţi.

  Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare enunţ şi să decideţi în ce măsură vi se potriveşte, în general, conţinutul acestuia pe o scală de la 1 la 6, unde 1 înseamnă „nu mi se potriveşte deloc”, iar 6 înseamnă „mi se potriveşte în foarte mare măsură”.

  În cazul în care consideraţi că un item nu vi se aplică (ex., în prezent nu sunteţi căsătorit(ă) sau nu sunteţi implicat(ă) emoţional într-o relaţie ori unul sau ambii părinţi sunt decedaţi), vă rugăm să răspundeţi în funcţie de cum credeţi că aţi gândi sau simţi, cel mai probabil, în situaţia respectivă.

  Vă rugăm să încercaţi să fiţi cât se poate de sincer(ă) şi de precis(ă) în răspunsurile oferite şi să vă asiguraţi că aţi răspuns la fiecare enunţ.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

© Echipa de cercetare Ψ-Quest (coordonator științific dr. Školka Enikő).