This questionnaire is not available in English, please view the Romanian or Hungarian version.

Page: 1/6

(Română) Înainte de a începe completarea, vă rugăm să notați următorul cod pe care îl puteți oferi celorlalți membri ai familiei Dvs., dacă doresc să participe la cercetarea noastră.

(Română) Codul familiei este    

 

 

(Română) © Echipa de cercetare Ψ-Quest (coordonator științific dr. Školka Enikő).