Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică familială

Natura activităţii: formare complementară în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (constituind parte integrantă a formării. La încheiere se dobândeşte certificatul care atestă parcurgerea acestui proces).

Numărul de ore de contact – 150.

Dr.ŠKOLKA Enikő  – psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Data debutului activităţii – 14.06.2015.

Numărul de locuri disponibile la ora actuală: 0.

Debutul probabil al următorului grup – anul 2017.

Descriere: cele 150 de ore de autocunoaştere/ dezvoltare personală sistemică de natură familială se centrează îndeosebi pe munca viitorului psihoterapeut sistemic cu propria familie de origine şi cu familia nucleară/actuală (când este cazul). Dat fiind importanţa cunoaşterii de către psihoterapeut a moştenirii pe care o aduce din propria familia şi a modului în care aceasta influenţează propria funcţionare (în familia actuală, în relaţiile semnificative, etc.), acest tip de autocunoaştere/dezvoltare personală este obligatoriu de parcurs în cadrul programelor de formare complementară oferite de către ATF-PF. Procesul în sine se desfăşoară în grup închis, începând cu cea de a 30-a oră de lucru.

Informaţii suplimentare puteţi accesa la pagina Importanţa autocunoaşterii/dezvoltării personale în formarea psihoterapeuţilor sistemici respectiv la pagina Procesul de autocunoaştere/dezvoltare personală de natură sistemică din cadrul formării.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarea desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: participanţi aflaţi în procesul de formare teoretico-metodologică în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie,  respectiv în cadrul formărilor aparţinând altor metode de psihoterapie; consilieri psihologici, etc.

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Programul propus: întâlniri lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră). La propunerea formatorului sau la solicitarea de comun acord a membrilor grupului se pot parcurge mai mult decât 100 de ore de formare/an, dar nu mai multe de 150.

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri de lucru pentru cca. 6 luni în avans.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 30 ore din întreaga durată a procesului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea acestei etape ale formării (orele realizate nu se reportează pentru un alt grup), respectiv nu permit obţinerea certificatului de participare. Se cumulează absenţe la nivel de ore, nu numai la nivel de modul întreg.

Număr participanţi: maximum 15-18 persoane.

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare, este contraindicat să se formeze simultan: membrii ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că  relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă (ceea ce este o premisă a unui proces de autocunoaştere/dezvoltare personală autentică)  şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară  MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).