Autocunoaştere/dezvoltare personală (sistemică) integrativă

Natura activităţii: formare complementară în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (constituind parte integrantă a formării. La încheiere se dobândeşte certificatul care atestă parcurgerea acestui proces).

Acest tip de activitate profesională fiind parte a formării acreditate la CPR, poate fi acceptat de către alte asociaţii formatoare în contul orelor de autocunoaştere/dezvoltare personală a viitorului psihoterapeut.

Numărul de ore de contact – 100.

Dr.ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Data debutului activităţii profesionale: începutul anului 2017.  

Descriere: cele 100 de ore de autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică de natură integrativă se centrează îndeosebi pe reliefarea şi prelucrarea temelor personale importante ale viitorului psihoterapeut (sistemic)/specialist în domeniul asistenţei psihologice. Abordarea este integrativă atât în ceea ce priveşte metodele psihoterapeutice utilizate, cât şi în ceea ce priveşte scopul urmărit – dobândirea de către participanţi a unui nivel superior de cunoaştere a propriei persoane şi facilitarea atingerii schimbărilor dorite în sfera funcţionării propriei persoane. Tehnicile, de o mare diversitate, cu care se lucrează, slujesc o centrare pe multiple nivele şi prin multiple modalităţi pe nevoile personale ale participanţilor şi pe particularităţile funcţionării lor atât în viaţa personală cât şi în calitatea lor de psihoterapeut/specialist. Strategiile care se află la baza abordării acestui demers permit co-construirea unui proces (a unei călătorii intra şi interindividuale), care prezintă continuitate de-a lungul celor 100 de ore (şi nu în ultimul rând şi cu munca personală realizată de-a lungul celor 150 de ore de autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică familială). Procesul se elaborează pe parcurs, facilitând atingerea unui nivel superior de diferenţiere şi de integrare a specialistului sau viitorului specialist.

Parcurgerea acestui tip de autocunoaştere/dezvoltare personală este opţională în cadrul programelor oferite de către ATF-PF [cele 100 de ore existând posibilitatea să fie transferate din alte procese adecvate şi acreditate CPR şi/ sau FRP (a se accesa cel de-al doilea link din paragraful de mai jos)].

Pot participa şi psihoterapeuţi aflaţi în formare în cadrul altor metode de psihoterapie, psihologi, medici, psihopedagogi, asistenţi sociali respectiv studenţii înscrişi la facultăţile specialităţilor  susmenţionate.

Participanţii potenţiali care nu au mai colaborat cu acelaşi formator-supervizor, este necesar să se prezinte în prealabil la un interviu de selecţie.

Procesul în sine se desfăşoară în grup închis, începând cu cea de a 20-a oră de lucru.

Informaţii suplimentare puteţi accesa la pagina Importanţa autocunoaşterii/dezvoltării personale în formarea psihoterapeuţilor sistemici respectiv la pagina Procesul de autocunoaştere/dezvoltare personală de natură sistemică din cadrul formării.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarea desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: participanţi aflaţi în procesul de formare teoretico-metodologică în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie, respectiv în cadrul formărilor aparţinând altor metode de psihoterapie; consilieri psihologici, etc.

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Programul propus: întâlniri de  lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri de lucru pentru cca. 6 luni în avans.

Reglementarea absenţelor: poate lipsi un număr de maximum 20 ore din întreaga durată a procesului. Un număr mai mare de absenţe nu permit continuarea acestei etape a formării (orele realizate nu se reportează pentru un alt grup), respectiv nu permit obţinerea certificatului de participare. Se cumulează absenţe la nivel de ore, nu numai la nivel de modul întreg.

Număr participanţi: 18 de persoane.

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare este contraindicat să se formeze simultan: membrii ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că  relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă (ceea ce este o premisă a unui proces de autocunoaştere/dezvoltare personală autentică)  şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. 

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).