Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică integrativă

Natura activităţii: procesul de autocunoaștere/dezvoltare personală constituie parte integrantă a formării complementare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie a ATF-PF. La încheiere se dobândeşte certificatul care atestă parcurgerea acestui proces. Acest tip de activitate profesională (fiind parte a formării acreditate la CPR), poate fi acceptat de către alte asociaţii formatoare în contul orelor de autocunoaştere/dezvoltare personală a viitorului psihoterapeut.

Numărul de ore de contact – 100 (5 x 20 ore)

Formatori: ORBÁN Mária, psiholog principal, psihoterapeut de familie, formator-supervizor al ATF-PF, acreditat de FRP şi CPR, asistent psihodramă (SPJLM), psihoterapeut şi formator în psihodramă pentru copii metoda Hanna KENDE (MIPE-Ungaria), psihoterapeut formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare Focusing pentru copii/adolescenţi/adulţi (SGGT-Elveţia) respectiv invitata ei: MAGYARI (MAGÓ) I. Gyöngyi (psiholog clinician, asistent psihodramă -SPJLM), co-terapeut alături de Orbán Mária în grupurile psihoterapeutice de psihodramă.

Perioada propusă pentru începerea activităţii: primăvara anului 2019, în funcţie de ritmul de construire a grupului (ritm cu care secretariatul va ţine la curent potenţialii participanţi).

Acest grup de formare se va desfăşura în limba maghiară (afiș în limba maghiară).

Descriere: acest proces de 100 de ore dezvoltare personală sistemică de natură integrativă se centrează îndeosebi pe reliefarea şi prelucrarea temelor personale importante ale viitorului specialist. Ţinând cont pe de o parte de nevoile individuale ale participanţilor, pe de altă parte de fenomenele dinamicii de grup, facilitarea procesului de dezvoltare personală se desfăşoară simultan pe nivel individual şi relaţional, contribuind la funcţionarea mai integră, mai matură a participanţilor pe plan personal respectiv profesional. În cadrul procesului vor fi utilizate preponderent tehnici psihodramatice, perspectiva teoretică având două piloane principale: abordarea sistemică respectiv psihodrama moreniană. Psihodrama este o metodă bazată pe acţiune, care – prin facilitarea (re)descoperirii creativităţii şi spontaneităţii, respectiv a unor noi modalităţi de raportare şi reacţionare a participanţilor – ajută la prelucrarea conflictelor intrapsihice şi interpersonale. Specificul grupurilor de psihodramă este folosirea unei game largi de accesorii, costume (există posibilitatea, dar nu obligativitatea folosirii acestora) respectiv reprezentarea pe scenă a anumitor conţinuturi intrapsihice sau situaţii din trecutul/prezentul/viitorul participanţilor. (Mai multe informaţii despre psihodramă se pot accesa pe pagina Societăţii de Psihodramă J.L. Moreno.)

Procesul în sine se desfăşoară în grup închis, începând cu cea de a 20-a oră de lucru.

Parcurgerea acestui tip de autocunoaştere/dezvoltare personală este opţională în cadrul programelor oferite de către ATF-PF [cele 100 de ore existând posibilitatea să fie transferate din alte procese adecvate şi acreditate CPR şi FRP (a se accesa cel de-al doilea link din paragraful de mai jos)].

Informaţii suplimentare puteţi accesa la pagina Importanţa autocunoaşterii/dezvoltării personale în formarea psihoterapeuţilor sistemici respectiv la pagina Procesul de autocunoaştere/dezvoltare personală de natură sistemică din cadrul formării.

Participanţi potenţiali: participanţi aflaţi în curs de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie sau a altor școli specifice pe metodă; specialiști din sfera asistenței psihologice/medicale/sociale; psihologi, medici, psihopedagogi, asistenţi sociali; studenţi înscrişi la specialităţile menţionate respectiv alte persoane interesate. Important: participanţii potenţiali care nu au mai colaborat cu acelaşi formator-supervizor, este necesar să se prezinte în prealabil la un interviu de selecţie.

Număr participanţi: 8-16 de persoane

Programul propus: întâlniri de lucru (module) a câte 20 de ore, lunar sau la şase săptămâni, de regulă 2 zile de week-end (vineri-sâmbătă sau sâmbătă-duminică). Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri pentru toată perioada formării. La cererea participanților, de comun acord, se poate modifica și structura formării (în mică măsură).

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real). Plata se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 20 de ore de formare din întreaga durată a procesului. Un număr mai mare de absenţe nu permit continuarea acestei etape ale formării (orele realizate nu se reportează pentru un alt grup), respectiv nu permit obţinerea certificatului de participare. Se cumulează absenţe la nivel de ore, nu numai la nivel de modul întreg.

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare este contraindicat să se formeze simultan: membri ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că  relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă (ceea ce este o premisă a unui proces de autocunoaştere/dezvoltare personală autentică)  şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Informaţii suplimentare la adresa psi.quest.info@gmail.com