Autocunoaştere/dezvoltare personală sistemică integrativă

Natura activităţii: procesul de autocunoaștere/dezvoltare personală constituie parte integrantă a formării în modalitatea psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu şi de familie a ATF-PF. La încheiere se dobândeşte certificatul care atestă parcurgerea acestui proces. Acest tip de activitate profesională (fiind parte a formării acreditate la CPR), poate fi acceptat de către alte asociaţii formatoare în contul orelor de autocunoaştere/dezvoltare personală a viitorului psihoterapeut.

Numărul de ore de contact – 100

Formator-supervizorDr.ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Perioada propusă pentru începerea activităţii: primăvara anului 2021, în funcţie de ritmul de construire a grupului (ritm cu care secretariatul va ţine la curent potenţialii participanţi).

Acest grup de formare se va desfăşura în limba română.

Descriere: acest proces de 100 de ore dezvoltare personală sistemică de natură integrativă se centrează îndeosebi pe reliefarea şi prelucrarea temelor personale importante ale viitorului specialist (conflicte, blocaje intrapsihice și interpersonale etc.) și/sau pe nevoia de dezvoltare personală. Ţinând cont pe de o parte de nevoile individuale ale participanţilor, pe de altă parte de fenomenele dinamicii de grup, facilitarea procesului de dezvoltare personală se desfăşoară simultan la nivel individual şi relaţional. Procesul de autocunoaștere din punct de vedere teoretic este fundamentat pe epistemologia sistemică (ciberentică), teoria atașamentului respectiv pe elemente din sfera teoriilor: relației de obiect, neurobiologice, psihologiei evoluționiste, psihologie existențială, integrându-se strategii și tehnici de o mare varietate nu doar din psihoterapia sistemică individuală, de cuplu și de familie ci și tehnici de natură psihodinamică, cogntiv-comportamentale, umanist-experiențiale (centrată pe client de orientare focusing) într-o manieră constructivistă centrată pe nevoile indivizilor și a grupului.
Una dintre scopurile fundamentale ale acestui proces îl constituie munca profundă – centrată pe proces – cu sinele specialistului în vederea creșterea capacității identificării tiparelor emoționale, cognitive, comportamentale (inclusiv a celor inter-relaționale), dar și a modificării acestora la nivel comportamental în vederea creșterii pe de o parte a capacității de autonomie și de apartenență caracterizată prin intimitate, cu impact direct deopotrivă asupra vieții personale și a capacității de utilizare a sinelui în cadrul procesului psihoterapeutic.

Procesul în sine se desfăşoară în grup închis, începând cu cea de a 20-a oră de lucru.

Parcurgerea acestui tip de autocunoaştere/dezvoltare personală este opţională în cadrul programelor oferite de către ATF-PF [cele 100 de ore existând posibilitatea să fie transferate din alte procese adecvate şi acreditate CPR şi FRP (a se accesa cel de-al doilea link din paragraful de mai jos)].

Informaţii suplimentare puteţi accesa la pagina Importanţa autocunoaşterii/dezvoltării personale în formarea psihoterapeuţilor sistemici respectiv la pagina Procesul de autocunoaştere/dezvoltare personală de natură sistemică din cadrul formării.

Participanţi potenţiali: participanţi aflaţi în curs de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie sau participanți aflați în formare, supervizare în cadrul altor modalități psihoterapeutice; specialiști din sfera asistenței psihologice/medicale/sociale; psihologi, medici, psihopedagogi, asistenţi sociali; studenţi înscrişi la specialităţile menţionate.

Important: participanţii potenţiali care nu au mai colaborat cu acelaşi formator-supervizor, este necesar să se prezinte în prealabil la un interviu de selecţie.

Modul de lucru – grupul va debuta în mediul online. Pe măsură ce va fi posibil, va continua în manieră față în față în condițiile asigurării respectării normelor de siguranță atât pentru participanți, cât și pentru persoanele de contact potențial nevaccinate (încă) a acestora. Data și maniera în care vom face trecerea de la formatul online la cel cu prezență personală o vom stabili împreună ținând cont de situația fiecărui participant.

Număr participanţi: 10-15 de persoane.

Programul propus: întâlniri de lucru a câte 10 de ore, lunar. La începutul verii se pot comasa maximum 2 întâlniri de lucru a câte 20 de ore desfășurate în două zile consecutive (la sfârșit de săptămână). Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri de lucru pentru întreaga perioadă a procesului.

Costul formării: 6 EUR/oră de formare (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real). Plata se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 20 de ore din întreaga durată a procesului. Un număr mai mare de absenţe nu permit continuarea acestei etape ale formării (orele realizate nu se reportează pentru un alt grup), respectiv nu permit obţinerea certificatului de participare. Se cumulează absenţe la nivel de ore, nu numai la nivel de modul întreg.

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare este contraindicat să se formeze simultan: membri ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că  relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă (ceea ce este o premisă a unui proces de autocunoaştere/dezvoltare personală autentică)  şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. Înscrierile se fac utilizând adresa psi.quest.info@gmail.com