Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă

Psihoterapia copilului Natura activităţii: curs de formare profesională continuă.

Numărul de ore: 150.

Numărul de credite acordate CPR:  150.

Psihoterapeuţi formatori: Dr.Školka Enikő – licențiată în 1. psihopedagogie specială, 2. psihologie; psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale a ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca,  respectiv Orbán Mária – psihoterapeut; psiholog principal în psihoterapie sistemică familială, formator-supervizor al ATF-PF, asistent psihodramă (SPJLM), formator psihodramă copii şi adolescenţi (MIPE-Ungaria); psihoterapeut centrat pe persoană de orientare focusing şi formator în focusing pentru copii, adolescenți, adulţi (SGGT-Elveţia)

Obiective: aprofundarea cunoştinţelor participanţilor în sfera psihoterapiei individuale a copilului şi adolescentului, incluzând: cunoaşterea principalelor teorii psihoterapeutice din domeniu (teoria centrată pe client, teoria sistemică, teoria psihodinamică, cognitiv-comportamentală, jungiană, psihodramă) şi a particularităţilor realizării contactului şi contractului cu această categorie de clienţi; cunoaşterea implicaţiilor etice ale muncii cu copilul şi adolescentul, a modalităţilor de lucru cu persoanele semnificative adulte ale acestora; însuşirea unor tehnici speciale de evaluare, intervenţie şi de monitorizare a evoluţiei procesului terapeutic şi de încheiere a acestuia; dobândirea unei mai profunde autocunoaşteri respectiv facilitarea dezvoltării personale a terapeutului în sfera muncii cu copiii şi adolescenţii în vederea creşterii şanselor creării de către specialist a unei relaţii terapeutice adecvate nevoilor copilului.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarele desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţialiI. psihoterapeuţi sistemici de cuplu şi familie (practicanţi autonomi, sub supervizare, participanţi la formare). II. psihoterapeuţi, psihologi clinicieni, consilieri psihologici, medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali (respectiv studenţi în anii terminali ai acestor specializări) fără formare sistemică în condiţiile în care parcurg un workshop de 20 de ore privind paradigma sistemică (concepte, teorii, principii) şi aspecte privind funcţionarea familiilor cu copii (a se vedea Nota nr.2 de la sfârşitul anunţului).

Data debutului grupului: 18.02.2018.

Numărul de participanţi: 16-21 de persoane. Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. La acest grup se pot înscrie cu prioritate participanţii sau absolvenţii formării complementare în psihoterapie sistemică de cuplu şi familie, dar se pot înscrie şi alţi specialişti interesaţi (a se vedea paragraful Participanţi potenţiali).

Numărul persoanelor înscrise: 19.

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Calendarul activităţilor: întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră).  Ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real.

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului, cu ocazia primei întâlniri de lucru.

Structura formării: va exista o combinaţie între: 1/3 – teorie, conceptualizare de caz, analiza cazuisticii formatoarelor şi a participanţilor; 2/3 – exersare de microabilităţi, problematizări frontale şi în grupuri mici, autocunoaştere/ dezvoltare personală.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr de maximum 30 de ore din întreaga durată a cursului. Un număr mai mare de absenţe nu permite continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Interviu de selecţie: interviu individual de 45 de minute, privind maturitatea, motivaţia, expectaţiile, întrebările candidatului. Sunt invitate doar acele persoane la interviul de selecţie care nu participă deja la formări de altă natură cu oricare dintre cele două formatoare. Taxă de interviu: 100 Ron. Programările pentru interviu se vor realiza prin e-mail, pe baza unei înţelegeri prealabile cu fiecare participant.

Nota nr.1: din cele 150 de ore se recunosc un număr de 30 de ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Nota nr.2: Pentru participanţii fără formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie, accesul la această formare continuă este condiţionată de parcurgerea a unuia dintre următoarele workshop-uri de 20 de ore: „Relevanţa viziunii sistemice în asistenţa psihologică de natură individuală a copilului şi adolescentului” sau  „Modele moderne de conceptualizare de caz şi documentare clinică în psihoterapia sistemică”. Motivul acestei condiţionări constă în necesitatea de a deţine cunoştinţe elementare din sfera sistemică care nu fac obiectul formării continue privind terapia individuală a copilului şi adolescentului sistemic fundamentată şi integrativă. În vederea obţinerii diplomei finale, unul dintre aceste workshop-uri este necesar fie parcurs până la finalizarea cursului de formare continuă.

Dosarul de înscriere: trebuie să conţină fișa de înscriere completată (se poate solicita la adresa de înscriere), un CV profesional actualizat, o scrisoare scurtă de motivaţie. Dosarul trebuie să fie trimis prin email, la adresa de mai jos, pentru dna secretară.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com