Formare teoretico-metodologică în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie

autor: Jonathan Zander

autor: Jonathan Zander

Natura formării: formare profesională complementară (la finalul căreia se obţine Certificatul de psihoterapeut practicant sub supervizare/autonom)

Numărul de ore de contact – 300.

Informaţii suplimentare puteţi accesa la Descrierea formării

Desfășurat de către:

Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Dr. COSTEA-BĂRLUȚIU Carmen – psihopedagog, treapta de specializare – specialist autonom; psihoterapeut sistemic de cuplu și familie aflat în formare ca formator-supervizor, treapta de specializare – practicant autonom, hipnoterapeut ericksonian, treapta de specializare – practicant în supervizare, lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedagogie Specială al UBB; cercetător voluntar în cadrul Asociației ”ψ-Quest”, în domeniul psihoterapiei sistemice și al dinamicii relațiilor intra-familiale; doctor în psihologie (tema generală a tezei – teoria ataşamentului).

Data la care se preconizează debutul unui nou grup: în decursul anului 2018 în funcție de ritmul de constituire a grupului.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere Dr.ŠKOLKA Enikő desfăşoară formarea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate. (Informaţii suplimentare se pot accesa la Criterii de selecţie).

Costul formării: 5 EUR/oră de formare (sau corespondentul în lei la cursul valutar al zilei). Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară activitatea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Programul propus: întâlniri de lucru lunare a câte 10 ore – echivalentul unui modul – (ora de formare este echivalentul a 45 de minute calculate în timp real) desfăşurate într-o singură zi, de regulă Sâmbătă sau Duminică (de ex. de la 9-18 sau 10-19, cu pauză de masă de o oră). La solicitarea de comun acord a membrilor grupului se pot parcurge mai mult decât 100 de ore de formare/an, dar nu mai mult de 150.

Datele se stabilesc de comun acord cu membrii grupului cu ocazia primei întâlniri de lucru, pentru cca. 6 luni în avans.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi motivat maximum 20% din întreaga durată a formării (20 de ore absenţe/1oo de ore de formare; se cumulează absenţe la nivel de ore nu numai la nivel de bloc întreg). Limita maximă şi modul de distribuţie a orelor absentate sunt stipulate în Regulamentul formării (accesibil cu parolă doar pentru membrii aflaţi în procesul de formare). Odată această limită atinsă, este imposibilă continuarea formării cu acelaşi grup de formare (existând posibilitatea reconectării la un alt grup de la numărul de ore de la care s-a produs întreruperea).

Număr participanţi: 22 de persoane.

Numărul persoanelor înscrise: 8.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării intenţiei de participare. În condițiile în care apar probleme de compatibilitate între membrii înscriși, își păstrează locul persoana care s-a înscris prima.

Potenţialii participanţi vor participa la un interviu de selecţie de 45 de minute, care ţinteşte evaluarea maturităţii şi motivaţiei personale. Taxa interviu este de 100 de Ron (include verificarea dosarului de înscriere şi onorariul pentru interviul de selecţie).

Precauţiune: în aceeaşi grupă de formare, este contraindicat să se formeze simultan: membrii ai familiei (soţ-soţie sau parteneri de viaţă, surori/fraţi, părinte-copil; cumnaţi, noră/ginere-soacră/socru, etc.); persoane care sunt într-o relaţie ierarhică la locul de muncă (şef-subaltern, NU şi colegi). Contraindicaţia apare din cauza faptului că şi formarea teoretico-metodologică se desfăşoară într-o manieră care implică autocunoaştere/dezvoltare personală, iar relaţiile mai sus menţionate prin natura lor ar genera restricţii privind exprimarea liberă şi/sau ar putea avea consecinţe relaţionale nedorite.

În momentul în care grupul este complet se va trimite un e-mail cu lista nominală a participanţilor pentru a se putea descoperi, semnala şi rezolva eventualele incompatibilităţi personale.

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).