Modele moderne de conceptualizare (clinică) de caz şi documentare de caz în psihoterapia sistemică

Waves_Apophysis_Fractal_Flame-GNU-FREE-JONATHAN-ZANDER

Autor: Jonathan Zander

Natura activităţii: formare profesională continuă – workshop.

Numărul de ore: 20. Numărul de credite acordate de CPR: 20.

Dr.ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); președintele Comisiei Profesionale al ATF-PF; coordonatoarea grupului de cercetare independent ”Ψ-Quest” din Cluj-Napoca; fost lector universitar în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Data propusă pentru prima întâlnire de lucru: al doilea trimestru al anului 2018.

Obiective: Printre obiectivele workshop-ului se numără: familiarizarea cu, respectiv aprofundarea de către participanţi a modelelor sistemice majore, moderne de conceptualizare, respectiv de documentație scrisă de caz; îmbunătăţirea competenţelor – din sfera conceptuală și executivă – specifice acestor demersuri (organizării cantității imense de informații dobândite în cadrul ședințelor psihoterapeutice; conceptualizării cazului în manieră cultural și etic sensibilă; evaluării şi a judecăţii clinice, respectiv a realizării planului de intervenție; luării de decizii terapeutice; urmăririi sistematice a progresului/regresului sistemului client și a integrării sistematice a feedback-ului acestuia; a realizării de predicții privind deznodământul intervențiilor și a procesului terapeutic); aprofundarea principiilor bunelor practici din domeniu. Alături de prezentarea teoretică, în cadrul workshop-ului se facilitează clădirea și exersarea de competențe și abilităţi practice de conceptualizare, formulare, documentare și management de caz în practica psihoterapeutică prin analiza unor exemple clinice preluate din experienţa psihoterapeutică a formatoarei şi a participanţilor, dezbateri, problematizări, exerciții ce privesc conceptualizări de caz: model-specifice, centrate pe sistemul client, respectiv de natură integrativă.

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea profesională şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Taxa de participare: 5 euro/ora de formare. Plata se realizează cu ocazia fiecărui modul de formare, la locul în care se desfăşoară formarea. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr maximum de 4 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permit continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Numărul maxim de participanţi: 22 de persoane.

Numărul de persoane înscrise: 3.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării. 

Nota nr. 1 – cele 20 de ore se recunosc integral ca ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie în contul celor 80 de ore care fac parte din curriculumul de formare al ATF-PF.

Nota nr. 2 – acest workshop face parte din pachetul de activități profesionale (alături de un alt workshop și un curs de formare continuă) din care unul este obligatoriu de parcurs de către colegii care nu au formare în metoda psihoterapiei sistemice individuale, de cuplu și familie și care doresc să parcurgă sau participă deja la formarea profesională continuă ”Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă”.

Informaţii suplimentareînscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).