Modele moderne de conceptualizare și de caz şi documentație (clinică) de caz în psihoterapia sistemică

Waves_Apophysis_Fractal_Flame-GNU-FREE-JONATHAN-ZANDER

Autor: Jonathan Zander

Natura activităţii: formare profesională continuă – workshop. AFC în curs de actualizare și reacreditare CPR în cadrul AΨQ.

Numărul de ore: 21. Numărul de credite acordate de CPR: 21

Susținut de către: Dr. ŠKOLKA Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor senior în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu şi familie (Asociația Ψ-Quest, Cluj-Napoca), treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); psihoterapeut psihodinamic individual pentru adulți (IPI, Washington DC/ Maryland, SUA), președintele Comisiei Profesionale al AΨQ; schema psihoterapeut aflat în supervizare (STISA – Africa de Sud); coordonatoarea grupului de cercetare independent Ψ-Quest din Cluj-Napoca; fost lector universitar titular în cadrul Departamentului de Psihopedadogie Specială a UBB; doctor în psihologie (tema tezei – asistența bolnavilor aflați în stadiul terminal și al aparținătorilor lor); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie.

Data propusă pentru prima întâlnire de lucru: primăvara anului 2024.

Obiective: Printre obiectivele workshop-ului se numără: familiarizarea cu, respectiv aprofundarea de către participanţi a unor modele moderne de conceptualizare și de documentație de caz de natură integrativă de sine stătătoare sau fundamentată pe cadre integratoare din sfera psihoterapiei sistemice; îmbunătăţirea competenţelor – din sfera conceptuală și executivă – specifice acestor demersuri (adică a: organizării cantității imense de informații dobândite în cadrul ședințelor psihoterapeutice; conceptualizării cazului în manieră cultural și etic sensibilă; evaluării şi a judecăţii clinice, respectiv a realizării planului de intervenție; luării de decizii terapeutice; urmăririi sistematice a progresului/regresului sistemului client și a integrării sistematice a feedback-ului acestuia; a realizării de predicții privind deznodământul intervențiilor și a procesului terapeutic); clarificarea diferențelor dintre documentația de caz realizată în fișa clinică, respectiv notițele de caz ale psihoterapeutului; aprofundarea principiilor bunelor practici din domeniu. Alături de prezentarea teoretică, în cadrul workshop-ului se facilitează clădirea și exersarea de competențe (cunoștințe, abilităţi practice, atitudini) de conceptualizare, formulare, documentare și management de caz în practica psihoterapeutică prin analiza unor exemple clinice din experienţa psihoterapeutică a formatoarei şi a participanţilor, dezbateri, problematizări, exerciții ce privesc conceptualizări de caz centrate pe sistemul client și pe procesul psihoterapeutic (cărora le sunt subsumate și modele de conceptualizare de caz specifice diferitelor teorii sistemice, respectiv elemente din modele de conceptualizare pe caz centrate pe simptome).

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formator-supervizorul desfăşoară activitatea profesională şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi sistemici, psihoterapeuți specializați în alte modalități de psihoterapie; psihologi clinicieni, consilieri psihologici; medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, teologi, respectiv studenții facultăților de profil anterior menționate.

Calendarul activităților – va fi anunțat în prealabil, în timp util. Ora de formare este echivalentul a 50 de minute calculate în timp real.

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi un număr maximum de 4 ore din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permit continuarea formării, respectiv obţinerea certificatului de participare.

Notă – cele 21 de ore se recunosc integral ca ore de participare la workshop-uri/ conferinţe în psihoterapia sistemică individuală, de cuplu și de familie.

Taxa de participare: 9 euro sau echivalentul în lei/ ora de formare pentru membrii AΨQ, respectiv 10 euro/ ora de formare pentru non-membri. Plata se realizează prin virament bancar în contul Cabinetului Individual de Psihologie al titularei cel târziu în ziua în care are loc fiecare modul de formare. Aceasta se efectuează integral şi pentru orele absentate.

Numărul maxim de participanţi: 22 de persoane.

Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării până la data de 28.02.2024. 

Numărul de persoane înscrise: -.

Informaţii suplimentare prin e-mail: psi.quest.CP@gmail.com. Înscriere electronică.