Relevanţa viziunii sistemice în asistenţa psihologică de natură individuală a copilului şi adolescentului

Natura activităţii: formare profesională continuă – workshop

Numărul de ore: 20. Numărul de credite acordate CPR: în curs de acreditare pentru 2014.

Psihoterapeuţi formatori: Dr.Školka Enikő – psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie (ATF-PF, Miercurea-Ciuc, treapta de specializare – principal); hipno-psihoterapeut ericksonian (Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapii Ericksoniene, Iaşi, treapta de specializare – specialist); psihoterapeut şi formator-supervizor în psihoterapia centrată pe persoană de orientare focusing pentru copii, adolescenţi şi adulţi, (SGGT-Elveţia); licenţe în: 1. psihopedagogie specială; 2. psihologie, (cod personal CPR: 01942)  respectiv Orbán Mária – psihoterapeut; psiholog principal în psihoterapie sistemică familială, formator-supervizor al ATF-PF, asistent psihodramă (SPJLM), formator în formare psihodramă copii şi adolescenţi (MIPE-Ungaria); psihoterapeut centrat pe persoană de orientare focusing şi formator în focusing copii/adulţi (SGGT-Elveţia)

Descriere: scopul major al workshop-ului îl constituie familiarizarea specialiştilor cu conceptele, principiile fundamentale ale psihoterapiei sistemice de cuplu şi familie, în vederea facilitării integrării acestei viziuni în munca lor cu copiii, adolescenţii şi familiile acestora pe fondul pregătirii/formării lor de bază. În cadrul acestui atelier participanţii se pot familiariza cu: teoria generală a sistemelor aplicată micro-sistemelor umane; principiile fundamentale ale intervenţiilor terapeutice sistemice; concepte fundamentale din sfera terapiilor sistemice (sistem, subsisteme, graniţe, ierarhie, homeostazie, bucle de feed-back, cauzalitate circulară – recursivitate -, cibernetica simplă, cibernetica ciberneticii, dinamica relaţiilor intra-familiare în diade şi triade, stiluri de comunicare). Participanţii vor putea cunoaşte abordarea developmentală specific sistemică (ciclurile vieţii de cuplu şi de familie, alături de ciclurile vieţii individuale). Mediul de învăţare al atelierului ţinteşte facilitarea operaţionalizării acestor concepte în viaţa de zi cu zi, în propria practică de specialitate.

Astfel acest workshop vine în întâmpinarea nevoilor acelor specialişti, care prin natura muncii lor întâlnesc copii, adolescenţi şi familii (psihoterapeuţi cu formare non-sistemică, psihologi clinicieni, psihologi şcolari, psihopedagogi, asistenţi sociali etc.) şi doresc să cunoască mai multe despre abordarea sistemică pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele teoretice şi instrumentarul de intervenţie. În acelaşi timp parcurgerea acestui workshop constituie o condiţie necesară pentru studenţi sau specialişti fără formare în psihoterapia sistemică care doresc să se înscrie la formarea continuă intitulată: Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă, participarea la acest curs fiind condiţionată de însuşirea unor cunoştinţe de bază din sfera sistemică (care nu fac obiectul cursului). (a se vedea şi Nota nr.2)

Formarea se desfăşoară în limba română. (La cerere formatoarele desfăşoară activitatea şi în limba maghiară).

Participanţi potenţiali: psihoterapeuţi, consilieri psihologici/şcolari, medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, studenţi în ultimul an al acestor specializări (credite CPR se vor acorda numai celor care au dreptul de a primi de la Comisia Clinică şi Psihoterapie al CPR)

Perioada propusă: toamna anului 2014 (dată care se poate schimba în funcţie de ritmul de construcţie a grupului, ritm cu care secretariatul va ţine la curent potenţialii participanţi, bilunar).

Numărul de participanţi: minimum 10 de persoane (maximum 22). Înscrierile se vor face în ordinea cronologică a anunţării participării.

Costul formării: 5 euro/ora de formare (o oră de formare este echivalent cu 45 de minute reale).

Reglementarea absenţelor: se poate lipsi maximum de 4 ore de formare din întreaga durată a workshop-ului. Un număr mai mare de absenţe nu permite obţinerea certificatului de participare.

Nota nr.1: Pentru cei care sunt în formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie acest workshop nu se contabilizează în contul celor 80 de ore de participare la workshop-uri/conferinţe în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie, dat fiind că tematica se suprapune cu tematica cursului de formare teoretico-metodologică.

Nota nr.2: Pentru cei care nu sunt în formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie şi sunt acceptaţi să participe la cursul de formare continuă intitulat Teorii, metode şi tehnici în psihoterapia individuală a copilului şi adolescentului de natură sistemic fundamentată şi integrativă,  pot să parcurgă fie workshop-ul anterior prezentat, fie workshop-ul intitulat: Modele moderne de conceptualizare de caz şi documentare clinică în psihoterapia sistemică. Parcurgerea unuia dintre aceste workshop-uri este necesară cel mai târziu până la finalizarea cursului de formare continuă (pentru a obţine diploma finală).

Informaţii suplimentare, înscriere la dra secretară MERTOIU Carmen, e-mail: psi.quest.info@gmail.com, tel: 0755 – 242763 (L, Mi, V; 08:30 – 13:30).