Filozofia Ψ-Quest

Print „Quest” înseamnă căutare.

O călătorie explorativă complexă, care facilitează accesul la cunoaştere, la împlinirea prin mijloace etice, a unor scopuri nobile pline de semnificaţii personale şi interpersonale.

Poate să apară şi în unele forme şi etape ale demersului psihoterapeutic, când scopul intervenţiei este cel al unei adânci sondări a sinelui, atingerea unor schimbări majore şi actualizarea anumitor potenţialităţi ale psihicului – într-o manieră profund integrativă în ceea ce priveşte propria fiinţă și sistemele complementare, supraordonate.

Metodele şi tehnicile utilizate în cadrul acestor intervenţii sunt de o mare varietate şi implică alături de cele fundamentate pe raţionamentul logic, munca cu ceea ce este implicit întrupat, latent, non-nconştient prezent în psihicul uman.

Constituie o coborâre întru o căutare lăuntrică, situată în afara ordinarului, care se desfăşoară de-a lungul unei călătorii (intra- şi interpersonale, contextualizate) care implică dificultăţi, obstacole remarcabile,  confruntarea cu necunoscutul şi cu impredictibilitatea care o însoţeşte. O căutare care poartă în sine potenţialul creşterii, dezvoltării, transformării, înţelepciunii dar nu este liberă de riscuri, zbucium sau uneori chiar de pericole însemate.

Drumul în sine şi deznodământul călătoriei (cognoscibil doar din aproape în aproape) sunt rezultatul unor complexe procese, parțial tainice: de construcție, de-construcţie şi (re)construcţie, succesiuni de stări de echilibru relativ/ dinamic, de co-construcţie, co-autorare realizate în sistemele: client-terapeut, formator-student, supervizor-supervizat, 0m-om şi contextele de viață mai ample în care aceştia trăiesc.

Mulţumiri

Fondatoarele paginii web adresează sincere şi respectuoase mulţumiri pentru următorii artişti/ autori, care le-au permis utilizarea liberă a lucrărilor lor:

Material realizat de dr. Školka Enikő.